Juridisk information

Inställ­ningar för cookies

Om cookies

Vad är cookies?
En cookie är en textfil som placeras på din dator, mobila enhet eller enhet som är ansluten till din dator.
Vilka typer av cookies finns det?
Det finns olika typer av cookies. Funktio­nella cookies placeras för att säkerställa att webbplatsen fungerar ordentligt.
Förutom funktio­nella cookies finns det cookies som ger dig en mer relevant webbupp­le­velse och visar relevanta annonser. I cooki­e­in­ställ­ningen ovan kan du slå på eller av cookies och inställ­ningar som vi använder för att göra vårt innehåll eller våra annonser mer relevanta för dig. Mer information om dessa cookies och inställ­ningar hittar du nedan.
Funktio­nella cookies
Webfleet webbplatser och tjänster behöver kunna lagra och hämta information för att ge dig den service och information du har bett om. Exempelvis dina språkin­ställ­ningar och använ­darnamn för inloggning. Det här görs med funktio­nella cookies. Den här lagringen och hämtningen av information sker bara när du använder en sådan tjänst. Dessa cookies placeras på din enhet eftersom de behövs för en väl fungerande webbplats och för att leverera tjänsten. Dessutom använder vi cookies för webbplat­sa­nalys. Vi använder Google Analytics, Piwik PRO, MixPanel, Adobe Target, Hotjar och Google Tag Manager för att samla in analysdata till att konti­nu­erligt kunna förbättra vår webbplats.
Cookies och inställ­ningar för personlig anpassning och annonser
När du besöker vår webbplats eller ser våra annonser vill vi ge dig en mer relevant och personligt anpassad upplevelse. För att åstadkomma detta använder vi cookies och inställ­ningar för personlig anpassning och annonser. Med dessa cookies samlar vi in information om ditt intresse och använder den infor­ma­tionen för att ge dig en mer personligt anpassad upplevelse. Vi använder följande cookies och inställ­ningar:
 • AdWords: för att erbjuda dig relevanta annonser när du använder Googles sökmotor eller förhindra att du ser TomTom-an­nonser i Google.
 • Google: Webfleet imple­men­terar förbättrad konver­tering via Google, där vi skickar data från första part (e-post, telefon­nummer, för- och efternamn, gatuadress) från användaren till plattformen i syfte att hantera våra webbplats­tjänster. Infor­ma­tionen överförs via en säker SHA256-hash-al­goritm/kryptering för att skydda dina person­upp­gifter och begränsa använd­ningen av dessa data av Google eller någon annan tredje part.
 • DoubleClick: för att erbjuda dig relevanta annonser på webfleet.com eller på externa webbplatser. DoubleClick ägs av Google. Här är en länk till deras sekre­tes­spolicy: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Facebook: För att erbjuda dig relevanta annonser på Facebook använder vi en Faceboo­k-cookie. Denna cookie placeras även när du inte har något Faceboo­k-konto. Genom att dela ditt intresse med Facebook kan vi erbjuda dig mer relevanta annonser.
 • BlueKai: för att erbjuda dig relevanta annonser i BlueKa­i-nät­verket.
 • Bing: för att erbjuda dig relevanta annonser när du använder sökmotorn Bing eller förhindra att du ser TomTom-an­nonser i Bing.
 • LinkedIn: för att erbjuda dig relevanta annonser på LinkedIn eller förhindra att du ser Webfleet-annonser på LinkedIn. Webfleet använder även LinkedIn Analytics för att samla in använ­da­rin­for­mation i samband med annonserna som visas för dig via LinkedIn. Vi får allmänna Linke­dIn-data om användarna som har sett våra annonser, till exempel uppgifter om bransch, jobbroll, region och företags­storlek. Vi använder den här infor­ma­tionen, tillsammans med data från cookies, för att mäta hur effektiva våra online­kam­panjer är. Om du besöker TomToms webbplatser efter att du har klickat på vår annons ser vi inter­ak­tionen med annonsen och använder infor­ma­tionen för resul­tatmätning och förbättring av våra webbplatser. Dessa data skickas även till LinkedIn och dess partners för att hjälpa dem förstå våra annonsers resultat (till exempel om användaren laddade ned ett dokument eller fyllde i ett kontakt­for­mulär på webbplatsen för Webfleet).
 • Pardot och Salesforce: för att förstå vad våra företagskunder är intres­serade av när de besöker vår webbplats. Med den här infor­ma­tionen kan vi ge våra företagskunder mer relevant information.
 • Lead Forensics: Vi vill följa upp företags­be­sökare som besökt vår Telema­tics-webb­plats. För att göra detta härleds företags­be­sö­karens företags­a­dress från IP-adressen av Lead Forensics. Vi använder denna information och de produkter som de sett på vår Telema­tics-webb­plats i marknads­fö­rings- och försälj­nings­syften.
Om du inte vill att dessa cookies eller inställ­ningar ska placeras, avmarkerar du bara cooki­e­in­ställ­ningen ovan och sparar dina inställ­ningar.
Använder Webfleet några andra tekniker än cookies?
Cookies är den huvud­sakliga metoden som används, men ibland sparas och hämtas information med annan teknik, som filöver­föring och webb-API:er (Web Application Programming Interfaces), t.ex. när du ansluter en TomTom-enhet till din dator.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.