Elfordon och hållbara vagnparker

Mät och minska dina koldi­ox­id­ut­släpp.

Elfordon och hållbara vagnparker

Mät och minska dina koldi­ox­id­ut­släpp.

Hållbar vagnpark eller lönsam verksamhet? Varför inte båda delarna! Genom att ansluta dina fordon till Webfleet får du tillgång till den information du behöver för att kunna mäta och minska vagnparkens koldi­ox­id­ut­släpp. Oavsett om du vill gå över till elfordon eller hjälpa dina förare att använda mindre bränsle har vi de verktyg du behöver för att få det att hända.


Ta en titt på våra lösningar för hållbara vagnparker

Hantering av elfor­dons­for­donsparker

Hantering av elfor­dons­for­donsparker

Få ut mesta möjliga av dina elfordon

Databaserad elekt­ri­fi­ering

Databaserad elekt­ri­fi­ering

Ta reda på när du ska lägga till elfordon i vagnparken med tydliga insikter

Verktyg för att beräkna ägande­kost­naden för elfordon

Miljövänlig och säker körning

Miljövänlig och säker körning

Stöd för hållbar och säker körning

Bräns­le­för­brukning

Bräns­le­för­brukning

Utnyttja digitala lösningar för att spara bränsle och minska utsläppen

Övervak­nings­system för däcktryck

Övervak­nings­system för däcktryck

Förläng livslängden på dina däck med Webfleets övervak­nings­system för däcktryck.

CO2-rapport 

CO2-rapport 

Tillför­litlig rappor­tering av din verksamhets miljöpå­verkan

EV Charger Monitoring

EV Charger Monitoring

Övervaka dina privata laddare för elfordon i Webfleet

Webfleet ger dig kraft att

Minska dina koldi­ox­id­ut­släpp,

Spara bränsle och minska din påverkan på planeten

Gå över till elfordon på ett mer effektivt sätt

Hantera elfordon i vagnparken på ett smidigt sätt

Efterleva EU-di­rek­tivet CSRD om företags hållbar­hets­rap­por­tering

och rapportera till myndigheter och kunder när så krävs

Se till att dina fordon förblir bräns­le­ef­fektiva

Använd schemalagt underhåll

Välja rätt rutter och undvika köer

Bättre service och mindre stress

Förlänga livslängden på dina däck

Ta hjälp av vårt övervak­nings­system för däcktryck

Välj rätt lösning för ditt företag

Körstil och coachning

Du kan använda vårt verktyg OptiDrive 360 till att ge förarna tips i realtid om säkrare och mer bräns­le­ef­fektiv körning. Analysera hur körpre­standa påverkar bräns­le­för­brukning och utsläpps­mängder. Vidta åtgärder för att minska utsläpps­mäng­derna, undvika stille­ståndstid och förhindra olyckor.

Läs mer om körstil och coachning⁠
fleet manager driver 04
ev van charging plugging 01 cropped

Hantering av elfor­don­s­vagn­parker

Få information om vilka fordon du kan byta mot elfordon med hjälp av vår -rapport om vagnpark­se­lekt­ri­fi­ering. När du har gjort det kan du övervaka alla dina fordon­styper på en använ­dar­vänlig plattform och spåra räckvidd, energi­för­brukning, laddnings­status med mera för att kunna bedriva verksam­heten på ett tillför­litligt sätt.

Läs mer om hantering av elfor­don­s­vagn­parker⁠

Koldi­ox­idrap­por­tering

Spåra utsläpps­mängder för alla fordon i din vagnpark med hjälp av koldi­ox­ids­rap­porten i Webfleet. Vår metod för beräkning av utsläpps­mängder är certifierad av TÜV Rheinland, vilket innebär att du kan skapa tillför­litliga koldi­ox­idrap­porter och på ett enkelt sätt hantera efterlevnad med lagstiftning som CSRD, EU-di­rek­tivet om företags hållbar­hets­rap­por­tering.

Läs⁠ mer om koldi­ox­idrap­por­tering⁠
C02 Report TUV certif 3
vehicle maintenance

Fordons­un­derhåll

Planera underhålls- och service­upp­gifter baserat på körsträcka i realtid eller antal motortimmar för att minimera kostnaderna och se till att fordonen förblir bräns­le­ef­fektiva. Du får meddelanden om diagnostik- och motor­problem och relaterade under­hålls­upp­gifter schemaläggs automatiskt.

Läs mer om fordons­un­derhåll⁠

Övervak­nings­system för däcktryck

Maximera livslängden på däcken med Webfleets övervak­nings­system för däcktryck. Längre livslängd innebär att du förbrukar mindre mängd resurser, vilket är goda nyheter för planeten, och maximal livslängd för däcken, vilket är goda nyheter för ditt resultat.

Läs mer om övervak­nings­sy­stemet för däcktryck⁠
truck front tyre
truck driver tunnel

Navigering för yrkesförare

Minska dina koldi­ox­id­ut­släpp genom att ta de snabbaste rutterna. Med navigering för yrkesförare kan du även optimera ruttpla­ne­ringen och order­han­te­ringen. Trafikupp­da­te­ringar i realtid gör det enklare att undvika trafik­stock­ningar, vägarbeten och dåligt väder.

Läs mer om navigering för yrkesförare⁠

Vill du påverka klimatet positivt? Nu gör vi din vagnpark grön!

Beräkna dina koldi­ox­id­ut­släpp på några minuter med vårt praktiska verktyg. När du har gjort det kan du få information om hur du kan bli en del av vårt partnerskap med Justdiggit för att göra torrmarker i Afrika gröna igen.

Läs mer⁠

Allt du behöver veta om hållbara vagnparker

Vad är en hållbar vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Inom vagnparks­han­tering innebär hållbarhet att uppnå affärs- och verksam­hetsmål utan att äventyra framtida genera­tioners hälsa och säkerhet. Det kan kräva att företag ser bortom den kortsiktiga effekten av åtgärder för att prioritera långsiktiga effekter. I en hållbar strategi för vagnparks­han­tering ingår ofta punkter som att minska bräns­le­för­bruk­ningen, bli mer öppen om vilka koldi­ox­id­ut­släpp du producerar och uppmuntra till mer medveten körstil.

Varför är hållbarhet viktigt för vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Att hantera din vagnpark på ett hållbart sätt är inte bara bra för planeten – det är även bra för din verksamhet. Förutom att se till att du efterlever både aktuella och kommande lagar och förord­ningar om saker som koldi­ox­id­ut­släpp bidrar det även till att hålla saker som bräns­le­kost­nader och fordons­slitage under kontroll på ett effektivt sätt. Kort sagt så är en mer hållbar vagnpark en mer framtids­säker vagnpark.

Vad är fördelarna med att anta hållbara åtgärder för verksam­heter?

0
Hoppa till innehåll

Hållbarhet ligger i allas intresse. Alla tjänar på att hantera planetens resurser på ett mer samvets­grant sätt och minimera vår negativa påverkan på ekosystemet. Det finns många fördelar för företag med att bedriva verksam­heten på ett mer hållbart sätt: från att följa lagar och förord­ningar för att minska kostnaderna inom viktiga områden till att upprätt­hålla ett positivt anseende på marknaden.

Hur kan Webfleet hjälpa verksam­heter att ta mer miljöansvar?

0
Hoppa till innehåll

Även om dagens företag förstår behovet av att bedriva verksam­heten på ett mer hållbart sätt är det inte så enkelt att vidta åtgärder. Hur vet du var i ditt vagnpark­se­ko­system du ska göra föränd­ringar som minskar din miljöpå­verkan utan att skada produk­ti­vi­teten? Du kan använda Webfleet till att svara på den frågan, med tydlig översikt över hela din vagnparks­verk­samhet, korrekta data och rapporter samt marknads­le­dande verktyg så att du kan vidta effektiva och mätbara åtgärder.

Vilka verksam­heter har nytta av hållbar­hets­lös­ningar från Webfleet?

0
Hoppa till innehåll

Alla företag oavsett storlek som använder fordon som en viktig del av verksam­heten kan använda Webfleets lösningar för att bedriva verksam­heten på ett mer hållbart sätt.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.