Perso­nalchef

Effek­ti­visera arbets­flödet

Perso­nalchef

Effek­ti­visera arbets­flödet

Webfleet, Europas ledande vagnparks­han­tering, ger dig det du behöver för att förenkla perso­nal­han­te­ringen. Optimera verksam­heten och uppfyll kundernas behov i dagens snabba tempo.

Vad är viktigt för dig som perso­nalchef?

Tydliga data

Få översikt över perso­naldata i realtid med våra lösningar för hantering av arbetsflöde för vagnparker. Spåra förarnas aktiviteter och arbets­flödet genom en enda användarvy. Du vet vilka fordon som blivit tilldelade och vilka som är tillgängliga. Med en översikt över arbets­styrkan nära till hands kan du snabbt se och hantera perso­nal­re­la­terade utmaningar.

Infopanel – Nyckeltal med ett ögonkast
trip reports daily summary

Enkelt, korrekt pappers­arbete

Webfleet digita­li­serar och lagrar dina dokument säkert på ett lättåt­komligt ställe, oavsett om det gäller registrering av körsträcka, förari­den­ti­fi­ering eller efterlevnad av färdskri­var­regler. Mindre komplexitet ger färre fel som beror på den mänskliga faktorn och sparar tid och kostnader för inskickande. Håll koll på företagets policyer samt regelverk för anställning, skatt och efterlevnad.

Förarnas välmående

När det gäller perso­nal­han­tering för vagnparker kan det vara svårt att rekrytera och behålla förare. Webfleet hjälper dig att hålla de befintliga förarna nöjda och engagerade. Genom att till exempel övervaka körstil kan du ge bättre coachning om säker körning. Körtid och sociala överträ­delser visar om förarna tar tillräckligt mycket rast.

TRUCKER 02 wide EU
Rappor­tering – Få information

Enklare ekonomi

Webfleet gör resead­mi­nist­ra­tionen enkel. Slipp onödigt pappers­arbete och få en korrekt översikt genom registrering av körsträcka samt resor i tjänsten och privat. Säkerställ smidigt samarbete med uppgifter som delas med ekonomi- och administ­ra­tions­teamen, med använ­dar­vänliga rapporter för skatt och ersättning.

Ansvar för bränsle

Som perso­nalchef vill du få insikt i vagnparkens bräns­le­för­brukning och hjälpa verksam­heten att hålla koll på bräns­le­kost­na­derna. Analysera mönster i bräns­le­för­bruk­ningen och notera avvikelser. Med vagnparkens bränsledata nära till hands kan du snabbt se var det finns utrymme för förbättring och vidta åtgärder för att minska kostnaderna.

fuel over time
fleet manager cau 01

Miljöansvar

Bidra till företagets hållbar­hets­arbete. Ta fram data om vagnparkens bräns­le­för­brukning för att se var verksam­heten kan minska slöseriet. Med OptiDrive 360 kan du ge förarna stöd för att köra mer miljö­vänligt – från hastighet och tomgångs­körning till bromsning och motor­bromsning. Webfleet övervak­nings­system för däcktryck spårar däckens tryck och temperatur för att förhindra däckex­plosion och oväntade repara­tioner. Minska däckslitage och kostnader genom att förlänga däckens livslängd.

Hur kan vi hjälpa dig som perso­nalchef?

Få översikt över behoven i teamet och arbets­flödet

Förhindra fel i pappers­ar­betet med digital dokumen­tation

Gör det enklare att behålla förare och få dem att må bra

Förenkla beräkning av förarnas löner och utgifter

Se rapporter om historisk och aktuell bräns­le­för­brukning

Uppnå hållbar­hets­målen med mer miljövänlig körning

Läs mer om våra funktioner för perso­nal­han­tering i vagnparker

wfs transport drivers whitepaper

Vill du behålla fler förare och förbättra deras presta­tioner?

wfs transport drivers whitepaper

Ladda ned vår e-bok idag och få insikter om rekrytering, välmående och produk­ti­vitet.

Hämta din kopia

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.