Så uppmuntrar du glada, hälsosamma och produktiva lastbils­chauf­förer.

wfs transport drivers whitepaper

Lastbils­fö­re­tagen känner allt mer av effekterna av förar­bristen för varje år. Det är viktigt med bra rekrytering när tillgången är begränsad och att bibehålla kvali­fi­cerade förare och ge dem stöd så att de presterar på toppnivå.

Den här kostnadsfria e-boken beskriver de viktigaste ingre­di­en­serna i förar­han­tering, från rekrytering till utbildning, beteende, livsstil och mycket mer.

Få insikt i hur du gör för att:

  • Rekrytera och bibehålla förare
  • Förbättra förar­pre­sta­tio­nerna för att maximera produk­ti­vi­teten
  • Uppmuntra till bättre fysisk förmåga och mentalt välbe­fin­nande
  • Använda tekniken för att uppnå allt ovan effektivare
Ladda ned nu 

Ladda ned den kostnadsfria e-boken

Lära dig hur du förbättrar förar­han­te­ringen för trans­port­fö­re­tagen.

Håll kontakten

Vi vill gärna fortsätta bidra till att du kan åstadkomma mer. Missa inte innehåll och information om följande ämnen:

  • Vägled­ningar och dokument
  • Evenemang
  • Branschupp­da­te­ringar
  • Speci­a­ler­bju­danden och kampanjer