Så förändrar automa­ti­sering, digita­li­sering och nya tekniker byggbran­schen

74 % av de tillfrågade företagen inom byggbran­schen säger sig planera att införa ny teknologi under kommande år, och nämner säkerhet och produk­ti­vitet som de främsta anled­ningarna till det.

Samtidigt har företag en oro kring för hur de ska använda den nya tekniken. Det som företag uppger utgör störst anledning till oro är kostnad, utbildning, ansvars­skyl­dighet, anlägg­nings­sä­kerhet och datasä­kerhet.

Det som behövs är smart införande.

Jag är redo att ladda ned⁠

Den här e-boken tar upp:

1
Digita­li­sering och automa­ti­sering inom byggbran­schen
2
Huvud­sakliga tekniker som förändrar branschen och eventuella fördelar för dig
3
Största hindren för införande
4
Så undviker du risker när du inför nya tekniker i ditt företag

Ladda ned den kostnadsfria e-boken

Ta reda på vad digita­li­sering och automa­ti­sering kan göra för dig.

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange typ av industri.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress
Håll kontakten

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.