EV Services Platform

Din allt-i-ett-butik för en enkel och framgångsrik resa mot elekt­ri­fi­ering

Boka ett samtal med oss

EV Services Platform sammanför marknads­le­dande leveran­törer av energi- och e-mobilitet i ett dataskyddat nätverk av tjänster. Du kan välja rätt kombination av lösningar för ditt företag, anslutna smidigt och med lägre integre­rings­kost­nader.

Vad du kan göra med EV Services Platform

Minska integre­rings­kost­na­derna

Vissa elfor­dons­tjänster kommer redan att vara integrerade på plattformen

Samla alla elekt­ri­fi­e­rings­tjänster på ett och samma ställe

Alla tjänster du behöver för att hantera och omvandla din vagnpark till en elfor­donspark

Undvika att binda dig vid en viss leverantör

Välj någon av de förin­te­grerade partnerna som leverantör

Få tillgång till marknads­le­dande lösningar

Få tillgång till moderna tjänster som utökas genom datautbyte mellan partner

Skydda dina data

Plattform med GDPR-ef­ter­levnad skyddar din datain­tegritet

Vilka tjänster du kan använda på plattformen

Hantering av elfor­donsparker

Hantera blandade vagnparker via en enda plattform

Övervaka dina el- och förbrän­nings­mo­tor­fordon på ett enda ställe

Håll verksam­heten igång utan problem

Få tillgång till realtidsdata för räckvidd, batterinivå och elför­brukning

Optimera vagnparkens prestanda

Använd körstils- och elför­bruk­ningsdata till att förbättra vagnparkens prestanda

fleet manager 01 ev stations
ev station van

Hård- och programvara för elfor­donsladdare

Planera för tillräckligt antal laddare

Få expertråd om hur du utformar laddin­fra­struk­turen

Få information om var du ska installera dina laddare

Basera instal­la­tio­nerna på vagnparkens behov och energi­be­gräns­ningar

Övervaka dina laddare

Spåra laddnings­pre­standa med hjälp av en kontroll­panel

Smart laddning för elfordon

Minska elkost­na­derna och utsläppen

Undvik extra­kost­nader för överskri­dande av tillåtna belast­nings­gränser och minska dina utsläpp genom att använda egna källor för förnybar energi för laddning

Övervaka laddare och fordon via en enda plattform

Anslut alla typer av laddar­va­ru­märken1 till Webfleet och övervaka både dina laddningsru­tiner och dina elfordon

Optimera batte­ri­ernas livstid för dina fordon

Kontrollera laddnings­has­tig­heten för att undvika batte­ri­för­sämring

parking fleet black vans
fleet manager tablet 01

Planering för elfordon

Skapa ett orderschema som passar för din elfor­don­s­vagnpark

Planera uppdrag baserat på energi-, laddnings-, batteri- och ruttbe­gräns­ningar

Optimera tilldel­ningen fordon-till-rutt-till-uppdrag

Använd fordonsdata för priori­tering av planering och laddning

Förbättra dina kunders upplevelse

Tillhan­dahåll tillför­litliga beräknade ankomst­tider som tar hänsyn till laddnings­stopp och oväntade förseningar

Energi­han­tering för elfordon

Undvik elnäts­be­gräns­ningar

Använd smart elbalan­sering till att maximera laddnings­ka­pa­ci­teten inom kapaciteten för byggnaden och andra elför­brukare

Få ut så mycket som möjligt av eltarif­ferna

Förutse dina elbehov och få så bra tariffer som möjligt från din elleve­rantör

Få bättre avkastning på dina elinve­ste­ringar

Tjäna pengar genom att erbjuda dina flexibla tjänster för olika typer av energibehov på olika elmarknader

renewable energies
3d inside electric vehicle

Batte­ri­a­nalys för elfordon

Se till att din vagnpark är säker och tillför­litlig

Få meddelanden vid batte­ri­av­vi­kelser

Ha full koll på restvärdet för dina elfordon

Få tillgång till tillstånds­rap­ports­hi­storik för kör- och laddnings­ba­serade batte­ri­till­stånd

Maximera livslängden för dina batterier

Få information för att förlänga batte­ri­livs­längen och planera för byten

Våra partner för elfor­dons­tjänster

EV Services Platform

Portfölj med elfor­dons­tjänster för kommer­siella vagnparker

Bli partner

Bli en del av den första plattformen med elfor­dons­tjänster

Sälj dina tjänster och nå fler kunder med EV Services Platform

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress
Detta fält är obliga­to­riskt.

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

1 Efterlever OCPP 1.6j och är inter­ne­tan­sluten.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.