Vad är vagnparks­han­tering?

Optimera din verksamhet med verktyg som hjälper dig att spara både tid och pengar

Vad är vagnparks­han­tering?

Optimera din verksamhet med verktyg som hjälper dig att spara både tid och pengar

”Vagnparks­han­tering” är en term som beskriver metoder och teknik företag använder för att hantera sina yrkesfordon. Det inkluderar flera aktiviteter som fordons­un­derhåll, bräns­le­han­tering, förar­sä­kerhet och logistik­pla­nering.

Målet med vagnparks­han­tering är att öka effek­ti­vi­teten för verksam­heten, minska kostnaderna och förbättra allmänna prestanda för vagnparken. Lösningar för vagnparks­han­tering kan innehålla program­varor, GPS-spår­nings­lös­ningar, telematik och andra avancerade tekniker som företag använder för att få tillgång till information som hjälper dem att optimera vagnparken. Om du vill ha mer information om vagnparks­han­tering klickar du här.

Webfleet hjälper dig att spåra dina fordon, minska dina bräns­le­kost­nader och bedriva verksam­heten på ett mer effektivt sätt – allt från en enda översikt. Upptäck vad du kan göra med vårt vagnparks­han­te­rings­system.


Utforska våra lösningar för vagnparks­han­tering

Fordons­spårning

Fordons­spårning

Spåra fordon i realtid, spara tid och pengar på vägen.

Vagnparks­sä­kerhet och underhåll

Vagnparks­sä­kerhet och underhåll

Bidra till en kultur av trafik­sä­kerhet i din vagnpark

Hantering av arbets­flödet

Hantering av arbets­flödet

Hantera arbets­flödet, förbättra kundser­vicen och få fler jobb avklarade

Regel­ef­ter­levnad

Regel­ef­ter­levnad

Enkel efterlevnad med automatiska uppgifter och exakt information

Elfordon och hållbara vagnparker

Elfordon och hållbara vagnparker

Driv en miljö­mässigt ansvarsfull vagnpark

Ett vagnparks­han­te­rings­system hjälper dig att

Hålla reda på var dina fordon är dygnet runt

Genom att spåra och följa i realtid

Fatta bättre och snabbare beslut

Genom att analysera information om vagnparks­pre­standa

Skydda dina förare och fordon

Med verktyg för att förhindra olyckor och minska stille­ståndstid

Undvik sanktions­av­gifter och att skada företagets anseende

Genom att säkerställa att dina förare, fordon och din verksamhet följer reglerna

Få mer gjort och minska kostnaderna

Med optimerad order- och arbets­flö­des­han­tering

Minska dina CO2-utsläpp och spara bränsle

Genom att arbeta mer hållbart och hantera elfordon på ett effektivt sätt

Utforska alla våra lösningar för vagnparks­han­tering

Fordons­spårning

Visar exakt plats i realtid för alla fordon i vagnparken. Planera jobb baserat på vilken förare som är närmast kunden. Få tillgång till fordonsdata och förstå hur körstilen påverkar bräns­le­för­bruk­ningen. Vill du minska kostnaderna? Webfleets fordons­spårning gör det enkelt att analysera historisk data och data i realtid, så att du kan identifiera var i verksam­heten du kan göra förbätt­ringar.

Funktioner:

 • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
 • Fordonskamera, mobilapp och OEM-spårning
 • Dashboard och anpass­ningsbara rapporter
 • Notiser och varningar
Mer om fordons­spårning⁠
vehicle tracking areal 01 eu
ev van driver pro8475 cam50 02

Vagnparks­sä­kerhet och underhåll

Förbättra säkerheten för alla som befinner sig på vägarna samtidigt som du minskar kostnaderna för underhåll. Med hjälp av en AI-driven fordonskamera ger Webfleet-video dig fullständig information om eventuella olyckor. Du kan hämta videobevis direkt ifrån ditt konto, vilket hjälper dig att minska felaktiga anspråk och spara in på försäk­rings­premier. Håll dina fordon i kördugligt skick med hjälp av verktyg för att övervaka deras skick i realtid.

Funktioner:

 • Förarin­for­mation och -coachning
 • Fordonskamera med AI-teknik för din vagnpark
 • Körtider
 • Omedelbara varningar om körhän­delser och underhåll
 • Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner
 • Övervakning av däcktryck
Mer information om vagnparks­sä­kerhet och underhåll⁠

Hantering av arbets­flödet

Se till att din verksamhet fungerar mer flexibelt genom att ansluta Webfleet till en PRO Driver Terminal eller vår Work App. Ha full koll på jobbordrar och förar­till­gäng­lighet. Kommunicera problem­fritt med ditt team ute på vägarna, som enkelt kan skicka jobbupp­da­te­ringar och beräknade ankomst­tider. Från dashboarden för ditt konto kan du få en tydlig översikt över viktig information, som arbetstider och hur mycket tid som spenderats på en viss plats.

Funktioner:

 • Profes­sionell navigering
 • Optimering av orderschema
 • Leverans­bevis
 • API-in­te­grering
 • Mobilappar för vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer och förare
Mer om arbets­flö­des­han­tering⁠
driver cau 08
ev van charging pro8475 02

Hållbarhet och elfordon

Var du än befinner dig på resan mot att minska koldi­ox­id­ut­släppen kan Webfleet hjälpa dig att få en mer miljövänlig vagnpark. Få din verksamhet att fungera mer hållbart genom att minska vagnparkens bräns­le­för­brukning eller utöka med elfordon. Vårt vagnparks­han­te­rings­system ger förarna möjlighet att anpassa sin körstil så att den blir mer miljövänlig.

Funktioner:

 • Övervakning och rappor­tering av CO2-utsläpp
 • Övervakning och analys av bräns­le­för­brukning
 • Aktiv förar­feedback och -coachning
 • Vagnparks­han­tering för elfordon
 • Verktyg för att ge dig stöd i övergången till elfordon
Mer information om hållbarhet och elfordon⁠

Efterlevnad

Det är enklare att säkerställa förarnas, fordonens och företagets efterlevnad av förän­derliga bestäm­melser med Webfleet. Vårt utbud av lösningar för vagnparkens efterlevnad hjälper dig att sänka kostnaderna, undvika straffav­gifter, öka produk­ti­vi­teten och fokusera på att ge mervärde till kunderna. Har du en vagnpark som jobbar med kyltrans­porter? Webfleet ger dig insyn i och kontroll över tempe­ra­turen på alla dina kyltrans­porter, i realtid.

Funktioner:

 • Färdskri­var­han­tering
 • Spårning av körsträck­sdata
 • Digita­li­serade fordonsin­spek­tioner
 • Övervakning av däcktryck
 • Tillåten lastvikt
 • Tempe­ra­turö­ver­vakning
Mer information om efterlevnad⁠
fleet manager 01
mobile apps

Vagnparks­han­tering i farten

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med Webfleet Mobile har du allt du behöver direkt i handen. Hitta fordon och förare, håll koll på efterlevnad och distribuera ordrar på ett effektivt sätt. Vi har också produk­ti­vi­tets­appar som förenklar de dagliga uppgifterna för dina förare, oavsett om det är att utföra en daglig fordons­kon­troll eller att hålla dig uppdaterad om jobbstatus.

Funktioner:

 • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
 • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
 • Resehan­tering
 • Order­dis­tri­bu­ering
 • Notiser och varningar
Mer om Webfleet Mobil⁠

Verksam­hets­in­teg­ration

Använder du dig av tredje­parts­lös­ningar för att förbättra din verksamhets effek­ti­vitet? Vårt vagnparks­han­te­rings­system integreras smidigt med befintlig programvara och företags­program. Webfleets öppna plattform innebär att du kan använda de processer som fungerar bäst för din vagnpark. Vår vagnpark­sin­teg­ration inkluderar kontors­program, integrerade fordons­lös­ningar och, genom vårt samarbete med Chargylize, rådgivning om vagnpark­se­lekt­ri­fi­ering.

Funktioner:

 • Kontors­lös­ningar
 • Företagsappar
 • Webfleet API:er
Mer om affärsin­teg­ration⁠
devices pro8 01 coldchain

Utforska vår teknik för vagnparks­han­tering

Fordonska­me­ra­spårning

Fordonska­me­ra­spårning

Få fullständig information om allvarliga väghän­delser med vår AI-styrda fordonskamera och GPS-spårning

Mobilapp och spårning

Mobilapp och spårning

Spåra dina fordon och digita­lisera ditt arbetsflöde med en enkel Android-app

OEM-spårning

OEM-spårning

Anslut dina fordon med fabriks­mon­terad telematik (ingen ytterligare hårdvara behövs)


Allt du behöver veta om vagnparks­han­tering

Hvorfor er flådestyring vigtig?

0
Hoppa till innehåll

Flådestyring spiller en væsentlig rolle for sikkerhed og effek­ti­vitet. Håndtering af en flåde af køretøjer involverer mange komplekse aspekter, fra chaufførud­lejning og fasthol­delse til overhol­delse af lokale og inter­na­tionale regler. For at holde styr på daglige opgaver og overhol­del­ses­frister bruger mange virksom­heder en flådesty­rings­løsning.

Et cloud-ba­seret system som Webfleet giver operationel synlighed for flåder. Køretøjsdata om brændstof­forbrug, køreadfærd og kulsto­fe­mis­sioner gør det muligt for virksom­heder at forbedre deres produk­ti­vitet, sikkerhed og bæredyg­tighed. Flåde­for­valtere kan reducere omkost­ningerne og spare brændstof ved at udnytte realtid og historisk indsigt om nøgle­præsta­tions­in­di­ka­torer.

Med en højkva­litets telema­tik­løsning forbinder flåder deres køretøjer til deres flådesty­rings­dash­board, hvilket gør det nemt at planlægge job, kommunikere med chauffører og optimere hvert trin i køretøjs­sty­ringen.

Hvad er et flådesty­rings­system?

0
Hoppa till innehåll

Et flådesty­rings­system integrerer software og hardware, så flåde­o­pe­ra­tører kan styre deres køretøjer effektivt. De mest effektive løsninger omfatter en række værktøjer og funktioner, der strømliner den daglige arbejdsgang:

 • - Flåde­ad­mi­ni­stra­torer logger ind på en cloud-ba­seret platform for at analysere køretøjsdata og beslutte, hvilke handlinger der kan forbedre deres flådes ydeevne.
 • - Når først GPS-enheder er installeret eller tilsluttet køretøjer, kan flåde­ad­mi­ni­stra­torer spore køretøjers placering i realtid. Disse enheder trans­mit­terer køretøjsdata til flådesty­rings­in­stru­ment­brættet, hvilket giver flåde­o­pe­ra­tører overblik over kørsel­sadfærd samt førerens tilgænge­lighed.
 • - Når de er forbundet til profes­sionel navigation, hjælper disse robuste bord- eller mobil­te­le­fo­nen­heder chauffører med at holde sig på de bedste ruter. Flådeledere kan sende jobop­da­te­ringer til chauffører gennem disse enheder, som registrerer kilome­tertal og forret­nings-/private ture.
 • - Flådens instru­ment­bræt­ka­meraer hjælper flåder med at holde deres chauffører sikre, forhindre ulykker og sænke deres forsikringspræmier. Det er kun muligt at bruge kameraet som en vejvendt optageenhed. Webfleet Video overholder GDPR, hvilket sikrer maksimal datasik­kerhed og førerens privatliv.

Hvordan understøtter et flådesty­rings­system din flåde­virksomhed?

0
Hoppa till innehåll

Et flådesty­rings­system giver dig større synlighed og kontrol over din flåde. Som et resultat er det nemmere at reducere omkost­ningerne, øge sikkerheden og køre mere bæredygtigt. Se, hvordan et flådesty­rings­system kan hjælpe dig med at nå dine forret­ningsmål:

 • Spor køretøjspla­ce­ringer - Kend de nøjagtige placeringer af dine køretøjer med præcise GPS-ko­or­di­nater.
 • Kommunikere med dit team - Send din chaufførs jobin­struk­tioner eller vigtige opdate­ringer gennem fører­ter­mi­nalen.
 • Overvåg køreadfærd - Hardwa­re­sen­sorer hjælper dig med at vurdere adfærd som bremsning og tomgang for at forstå, om dit team har brug for coaching om sikrere og mere økonomisk kørsel.
 • Tilfreds kunder - Giv dine kunder pålidelige ETA'er og opdater dem efter behov på ankomst­tider eller forsin­kelser.
 • Hold chauffører på sporet - Chauffører kan få køretips i realtid gennem fører­ter­mi­nalen. De kan også modtage advarsler om hastig­heds­be­græns­ninger og fartka­me­ra­pla­ce­ringer.
 • Overhold reglerne for chaufførers åbnings­tider - Tag besværet ud af overhol­delse af et telema­tik­system, der automatisk registrerer chauffør­timer.
 • Optimer din virksomhed - Ved at analysere dataene i din flådesty­rings­løs­nings­konto kan du bestemme, hvordan du planlægger jobs mere effektivt, samtidig med at du sikrer, at dine køretøjer er velholdte.
 • Reducer admin tid - Undgå tidskræ­vende og gentagne papirop­gaver på tværs af afdelinger. Automa­ti­serede fakturaer og fjerno­ver­førsel af fartskrivere betyder, at hele backoffice kan drage fordel af et flådesty­rings­system.

Vad är en profes­sionell vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

En profes­sionell vagnpark är en vagnpark med yrkesfordon som ägs och drivs av ett företag i affärssyfte. Fordonen kan vara bilar, skåpbilar, minibussar, lastbilar och bussar. Vanligtvis används profes­sio­nella vagnparker för transport av varor, personer och utrustning. Ansvariga för profes­sio­nella vagnparker använder ofta digitala lösningar för att se till att verksam­heten bedrivs på ett mer effektivt och konkur­rens­kraftigt sätt.

Vad gör en vagnpark­sad­mi­nist­ratör?

0
Hoppa till innehåll

Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer ser över drift och underhåll av ett företags vagnpark. Det innebär bland annat att välja och spåra fordon, säkerställa att de används på rätt sätt, hålla dem på rätt rutter och ge dem rätt service.

De ansvarar även för att hantera förarna, ha kontroll på vagnparks­re­la­terade kostnader och se till att alla lagstadgade krav uppfylls.

För att öka effek­ti­vi­teten i vagnparken förlitar sig vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer ofta på fordon­ste­le­matik som används i kombination med hårdvara och programvara för fordons­han­tering.

Att hitta rätt lösning innefattar flera steg, som att definiera verksam­hetens behov, förstå vilka funktioner olika leveran­törer erbjuder, bekräfta IT-kraven och fastställa vilka tjänster som förväntas.

Hur fungerar programvara för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Med hjälp av program­varor för vagnparks­han­tering kan företag hantera sina vagnparker på ett effektivt sätt och hålla reda på position, prestanda och underhåll för alla fordon. Dessutom går det använda program­va­rorna till att få realtids­in­for­mation om bräns­le­för­brukning, körstil och efterlevnad. Genom att använda den typen av verktyg kan företag minska kostnaderna, förbättra produk­ti­vi­teten och förbättra vagnparks­sä­ker­heten.

Hur kan ett vagnparks­han­te­rings­system hjälpa dig att minska bräns­le­för­bruk­ningen?

0
Hoppa till innehåll

Vagnparks­han­te­rings­system kan hjälpa dig att minska bräns­le­för­bruk­ningen på många olika sätt. Du kan använda fordons­pre­stan­dain­for­mation till att identifiera och vidta åtgärder baserat på bräns­le­för­bruk­nings­mönster. Dessutom blir det enklare att planera jobb när du använder ett vagnparks­han­te­rings­system eftersom du kan se till att dina förare väljer de mest bräns­le­ef­fektiva rutterna. Program­varor för vagnparks­han­tering ger dig tillgång till de verktyg du behöver för att analysera körstil, som accele­ration, motor­bromsning och bromsning.

Vilka är fördelarna med lösningar för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Lösningar för vagnparks­han­tering hjälper inte bara vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer utan även förare, administ­rativ personal och andra involverade.

 • Öka effek­ti­vi­teten. Du kommer enkelt åt relevant, uppdaterad information så att du kan planera effektivt och anpassa dig snabbt när det händer något oväntat.
 • Öka produk­ti­vi­teten. Använd information om aktuellt trafikläge så att förarna kan ta de snabbaste rutterna och få mer gjort.
 • Förbättra säkerheten. Ett system för vagnparks­han­tering kan ge bättre inblick för att minska osäkert körbeteende som kan skada dina förare, fordon eller verksam­hetens rykte.
 • Minska kostnaderna. Uppmuntra mer bränslesnål körning och undvik dyra repara­tioner med hjälp av påminnelser om underhåll.
 • Förbättra kommu­ni­ka­tionen. Håll kontakten med förarna genom att skicka uppdrag från kontoret till deras förar­ter­minal.
 • Öka kundnöjd­heten. Håll kunder under­rättade om ändringar i körschemat och minska onödig väntetid.
 • Minska stressen för förarna. Ange den bästa rutten för förarna och ge dem trafikupp­da­te­ringar via förar­ter­mi­nalen så att de enkelt kan utföra jobbet.
 • Förenkla administ­ra­tionen. Spara tid på flera avdelningar genom att automa­tisera det administ­rativa arbetet.
ttt guide to fleet management solutions

Ladda ned guiden till vagnparks­han­te­rings­lös­ningar

ttt guide to fleet management solutions

Vad är vagnparks­han­tering och vad är fördelarna med det?

Ladda ned dokumentet

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.