Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Vad är vagnparks­han­tering?

Smartare körning, smartare data, smartare verksamhet

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Vagnparks­han­tering är en industriterm som används för att beteckna ett brett utbud av lösningar för fordons­re­la­terade program som hjälper företag att hantera sina vagnparker med till exempel bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar.

Viktiga fördelar med vagnparks­han­tering

Koll på dina fordon dygnet runt

Genom fordons­spårning i realtid

Spara 20% på bränsle och under­hålls­kost­nader

Genom att övervaka och analysera körbeteende

Enkel integration med befintlig mjuk & hårdvara

Optimering över hela affärs­pro­cessen

Minska körtid och optimera leveranssrutter

Med profes­sionell navigering och trafikinfo i realtid

Förbättra service­nivåer

Genom Dynamisk Tilldelning & Enkel Förar­kom­mu­ni­kation

Överens­stämmer med föreskrivna riktlinjer

Genom Kilometer & Arbetstids registering samt färdskri­var­ned­laddning

Ta reda på vagnparks­han­te­ringens funktioner

Fordons­spårning

Du vet alltid var dina fordon befinner sig. Registrera tid, körsträcka och plats för alla fordon både historiskt och i realtid.

Funktioner:

 • Spårning av fordon i realtid
 • Informativ sökning
 • Direkt­var­ningar
 • Registrering av körsträcka (körjournal)
 • Tachograph Manager
Mer om fordons­spårning
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vagnparksop­ti­mering

Förbättra vagnparkens effek­ti­vitet. Fatta smartare beslut med omfattande rapporter och fordonsin­for­mation från infopanelen i realtid.

Funktioner:

 • Instru­ment­panel
 • Rappor­tering
 • Meddelanden
Mer om vagnparksop­ti­mering

Perso­nal­pla­nering

Se till att både teamet och kunderna är nöjda. En dynamisk kommu­ni­kation mellan den mobila arbets­styrkan och kontoret gör företaget snabbt och rörligt.

Funktioner:

 • Jobb- och order­ar­bets­flöde
 • Dynamisk distri­bu­ering
 • Arbets­tids­re­gi­strering
 • Optimerad planering
 • TomTom Traffic
 • Återstående körtider
Mer om perso­nal­pla­nering
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Grön och säker körning

Sänk kostnaderna och koldi­ox­id­ut­släppen och öka säkerheten genom att förbättra körstilen. Få översikt över hur alla fordon nyttjas, inklusive dina elfordon.

Funktioner:

 • OptiDrive 360
 • Körbeteende
 • Bräns­leö­ver­vakning
 • Schemalagda under­hålls­upp­gifter
Mer om grön och säker körning

Affärsin­teg­ration

WEBFLEET integreras smidigt med befintlig programvara och affärs­system.

Funktioner:

 • App Center
 • Kontors­lös­ningar
 • Mobila lösningar
 • WEBFLEETs API:er
Mer om affärsin­teg­ration
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mation

De bästa kilomet­rarna är de du inte behöver köra. Effektiv vagnparks­han­tering börjar med profes­sionell navigering som kan hantera trafik.

Funktioner:

 • Extremt exakt trafikinfo
 • Inga förseningar på grund av stängda vägar
 • Snabbaste rutterna
 • Mindre tid på vägen
 • Anpassad navigering för stora fordon
 • Hitta fartkameror
Mer om proffsna­vi­gering och trafikinfo

Mobil

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med WEBFLEET Mobile har du redan allt i din hand.

Funktioner:

 • Fordons- och tillgångs­spårning i realtid
 • Tvåvägs­kom­mu­ni­kation
 • Resehan­tering
 • Distribuera nya ordrar och jobb
 • Aviseringar och varningar
Mer om WEBFLEET Mobil
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ladda ned guiden till vagnparks­han­te­rings­lös­ningar

Webfleet Solutions

Vad är vagnparks­han­tering och vad är fördelarna med det?

Ladda ned dokumentet

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu