Webfleet Mobile

Vagnparks­han­tering i farten

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med Webfleet har du allt du behöver direkt i handen. Med vår vagnparksapp ser du det behöver för att optimera vagnparks­han­te­ringen. Du vet alltid var fordonen befinner sig. Med uppda­te­ringar i realtid om förarstatus kan du fördela nya ordrar på ett kick. Efterlevnad blir enkelt med restidsdata som är tillgängliga i appen.

Webfleet Mobile hjälper dig att:

Hålla kontakten med dina fordon och tillgångar1

när som helst

Hitta dina förare snabbt

med plats- och statusupp­da­te­ringar i realtid

Öka kundnöjd­heten

med uppdaterade beräknade ankomst­tider för pågående jobb

Anpassa dig till något oväntat

med aviseringar när störningar uppstår

Följ reglerna2

med restidsdata som är tillgänglig i appen

Distribuera nya ordrar snabbt

för att hålla igång verksam­heten på ett effektivt sätt

Huvud­funk­tioner

Fordons- och tillgångs­spårning i realtid

Spåra både dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt. Oavsett om förarna har parkerat eller är ute och kör kan du få deras exakta plats på kartan. Det hjälper med leverans­bevis och arbets­tids­ef­ter­levnad1 samtidigt som dina tillgångar hålls säkra.

wf mobile vehicle list
wf mobile conversation

Tvåvägs­kom­mu­ni­kation

Behöver du ge förarna en viktig verksam­hets­upp­da­tering? Eller behöver du skicka dem ett nytt jobb? Få en översikt över alla text-, status- och order­med­de­landen. Skicka textmed­de­landen direkt till förarens PRO Driver Termi­nal-enhet.

Resehan­tering

Du kan komma åt tidigare registrerade resedata per datum för antingen ett fordon eller hela vagnparken. Det hjälper dig att svara på kundens frågor om tidigare jobb och hålla koll på att reserap­por­te­ringen efterlevs. Se start- och slutpunkter, resans längd, tillryg­galagd distans, sparad rese-/orderin­for­mation och förar-ID.

wf mobile driver details
wf mobile order list

Distribuera nya ordrar och jobb

Distribuera ordrar och visa order­förlopp för befintliga ordrar för ett valt fordon, inklusive platsen för fordonet som hanterar ordern och beräknad ankomsttid. Med Webfleet Mobile får du också hjälp att planera hur du ska undvika trafik med trafik- och kartvyer på din smart­te­lefon och surfplatta.

Aviseringar och varningar

Håll koll på vagnparks­driften med aviseringar och varningar som talar om när en eventuell störning kan uppstå. Till exempel kan du ställa in en varning när ett fordon kommer in i eller lämnar ett tidigare angivet geområde eller när en order får en annan status.

wf mobile notifications
wf mobile devices

Lättanvänd mobilapp

Webfleet Mobile har en intuitiv design. Du har tillgång till de flesta funktio­nerna och det mesta av infor­ma­tionen med en knapp­tryckning och du utför kommandon med samma tryckningar och dragningar som du använder för andra mobilappar.


Allt du behöver veta om Webfleet Mobile

Vad är Webfleet Mobile-appen?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet Mobile-appen är ett digitalt verktyg som hjälper företag att hantera vagnparker när man är ute. Användare kan därför sköta dagliga uppgifter och förar­kom­mu­ni­kation på ett flexiblare sätt, oavsett om de är på kontoret eller ute på fältet.

Vad är de främsta fördelarna med Webfleet Mobile?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet Mobile har flera fördelar. Till exempel kan användare enkelt spåra nya ordrar och jobb vilket gör att de kan tillhan­da­hålla tillför­litliga beräknade ankomst­tider och utmärkt kundservice. Det blir enkelt att spåra fordon och tillgångar eftersom appen visar exakt plats på kartan.

Hur hjälper appen Webfleet Mobile till med vagnpark­sef­fek­ti­vitet?

0
Hoppa till innehåll

Med appen Webfleet Mobile kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer hålla koll på fordon och förare i ett enda gränssnitt. Meddelanden och statusupp­da­te­ringar i realtid innebär att vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer snabbt kan fördela nya inkommande ordrar. Realtids­in­for­mation innebär också att kunderna blir nöjda med tillför­litliga beräknade ankomst­tider.

Hur hjälper Webfleet Mobile vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer?

0
Hoppa till innehåll

I dagens osäkra affärsklimat är det avgörande att kunna anpassa sig till olika situationer som uppstår. Appen Webfleet Mobile hjälper vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att snabbt lösa akuta problem som störningar och sista minuten-jobb. Problemen med efterlevnad försvinner också eftersom alla kördata finns i appen.

Vilken typ av företag kan ha nytta av Webfleet Mobile?

0
Hoppa till innehåll

Alla företag som använder en vagnpark kan ha nytta av appen Webfleet Mobile. Oavsett om företaget sysslar med bygg, VVS eller sjukvård kan verksam­heten bli mer produktiv och effektiv med det här digitala vagnparks­han­te­rings­verk­tyget.

Vad behöver jag för att installera appen Webfleet Mobile för min vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet Mobile är särskilt utformad för att fungera med Webfleet, vår vagnparks­han­te­rings­plattform. Om du är Webfleet-kund laddar du ner appen kostnads­fritt från Apple App Store eller Google Play Butik. Är du inte kund hos oss ännu? Starta ett Webfleet-abonnemang för att komma igång med appen.

På vilka enheter kan jag använda appen Webfleet Mobile?

0
Hoppa till innehåll

Appen finns för iPhone- och Andro­id-en­heter. Webfleet-kunder kan ladda ner appen kostnads­fritt från Apple App Store och Google Play Butik. Om har ett Webfleet-abonnemang loggar du bara in i appen med Webfleet-inlogg­nings­upp­gif­terna.

Hämta Webfleet Mobile-appen nu

Om du är en befintlig Webfleet-kund kan du hämta den KOSTNADSFRIA appen för iPhone via Apple App Store eller för Android via Google Play Store. Logga bara in med dina Webfleet-uppgifter. 3

Hämta i App Store
Hämta på Google play

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

1 Tillgångs­spårning kräver instal­lation av både LINK 340-spår­nings­enhet och ett aktivt abonnemang för tillgångs­spårning.

2 Återstående körtider (RDT) eller ytterligare tjänster från Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus krävs.

3  Webfleet Mobile är en mobilapp för Webfleet, vårt omfattande program för webbaserad hantering av fordonsparken. Därför kan bara kunder med ett fullständigt abonnemang på Webfleet använda appen.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.