Webfleet Mobile

Vagnparks­han­tering i farten

Du behöver inte vara vid ditt skrivbord för att hantera din vagnpark. Med Webfleet Mobile har du redan allt i din hand.

Webfleet Mobile hjälper dig att:

Hålla kontakten med dina fordon och tillgångar1

när som helst

Hitta dina förare snabbt

med plats- och statusupp­da­te­ringar i realtid

Öka kundnöjd­heten

med uppdaterade beräknade ankomst­tider för pågående jobb

Anpassa dig till något oväntat

med aviseringar när störningar uppstår

Följ reglerna2

med restidsdata som är tillgänglig i appen

Distribuera nya ordrar snabbt

för att hålla igång verksam­heten på ett effektivt sätt

Huvud­funk­tioner

Fordons- och tillgångs­spårning i realtid

Spåra både dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt. Oavsett om förarna har parkerat eller är ute och kör kan du få deras exakta plats på kartan. Det hjälper med leverans­bevis och arbets­tids­ef­ter­levnad1 samtidigt som dina tillgångar hålls säkra.

wf mobile vehicle list
wf mobile conversation

Tvåvägs­kom­mu­ni­kation

Behöver du ge förarna en viktig verksam­hets­upp­da­tering? Eller behöver du skicka dem ett nytt jobb? Få en översikt över alla text-, status- och order­med­de­landen. Skicka textmed­de­landen direkt till förarens PRO Driver Termi­nal-enhet.

Resehan­tering

Du kan komma åt tidigare registrerade resedata per datum för antingen ett fordon eller hela vagnparken. Det hjälper dig att svara på kundens frågor om tidigare jobb och hålla koll på att reserap­por­te­ringen efterlevs. Se start- och slutpunkter, resans längd, tillryg­galagd distans, sparad rese-/orderin­for­mation och förar-ID.

wf mobile driver details
wf mobile order list

Distribuera nya ordrar och jobb

Distribuera ordrar och visa order­förlopp för befintliga ordrar för ett valt fordon, inklusive platsen för fordonet som hanterar ordern och beräknad ankomsttid. Med Webfleet Mobile får du också hjälp att planera hur du ska undvika trafik med trafik- och kartvyer på din smart­te­lefon och surfplatta.

Aviseringar och varningar

Håll koll på vagnparks­driften med aviseringar och varningar som talar om när en eventuell störning kan uppstå. Till exempel kan du ställa in en varning när ett fordon kommer in i eller lämnar ett tidigare angivet geområde eller när en order får en annan status.

wf mobile notifications
wf mobile devices

Lättanvänd mobilapp

Webfleet Mobile har en intuitiv design. Du har tillgång till de flesta funktio­nerna och det mesta av infor­ma­tionen med en knapp­tryckning och du utför kommandon med samma tryckningar och dragningar som du använder för andra mobilappar.

Hämta Webfleet Mobile-appen nu

Om du är en befintlig Webfleet-kund kan du hämta den KOSTNADSFRIA appen för iPhone via Apple App Store eller för Android via Google Play Store. Logga bara in med dina Webfleet-uppgifter. 3

Hämta i App Store
Hämta på Google play

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

1 Tillgångs­spårning kräver instal­lation av både LINK 340-spår­nings­enhet och ett aktivt abonnemang för tillgångs­spårning.

2 Återstående körtider (RDT) eller ytterligare tjänster från Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus krävs.

3  Webfleet Mobile är en mobilapp för Webfleet, vårt omfattande program för webbaserad hantering av fordonsparken. Därför kan bara kunder med ett fullständigt abonnemang på Webfleet använda appen.