Webfleet Mobile

Administrer din flådedrift på farten

Du behøver ikke sidde bag skrive­bordet for at styre din flåde. Med Webfleet Mobile har du det hele lige ved hånden.

Webfleet Mobile hjælper dig med:

At være forbundet til dine køretøjer og anhængere1

til enhver tid

Hurtigt at finde dine chauffører

med opdate­ringer om placering og status

At få forbedret kunde­til­fredshed

med opdaterede forventede ankomst­tider for igang­væ­rende jobs

At tilpasse dig det uventede

med meddelelser i tilfælde af forstyr­relser

At overholde lovgiv­ningen2

med køretidsdata tilgæn­gelige i appen

Hurtigt at udsende nye ordrer

for at bevare en effektiv drift

Nøgle­funk­tioner

Sporing af køretøjer og aktiver i realtid

Overvåg både dine aktiver og køretøjer på ét interface. Uanset om dine chauffører holder parkeret eller er på farten, får du deres præcise kortlagte position. Dette hjælper med bevis for levering og overhol­delse af arbejdstid1, mens dine aktiver er sikre.

wf mobile vehicle list
wf mobile conversation

Tovejskom­mu­ni­kation

Skal du give dine chauffører en vigtig virksom­heds­op­da­tering? Eller skal du sende dem et nyt job? Få en oversigt over al tekst, status og ordre­be­skeder. Send tekst­be­skeder direkte til chauf­fø­rernes PRO Driver Termi­nal-enhed.

Turstyring

Du kan åbne tidligere optagede turdata efter dato, for enten ét køretøj eller hele din flåde. Dette hjælper dig med at svare på kunde­hen­ven­delser om tidligere job og admini­strere overhol­delse af turrap­por­tering. Tjek start- og slutpunkter, turens varighed, den tilba­gelagte distance, registrerede tur-/ordre­de­taljer og chauffør nr.

wf mobile driver details
wf mobile order list

Udsend nye ordrer og job

Udsend ordrer, og se status for eksiste­rende ordrer for et valgt køretøj, herunder positionen for køretøjet, der håndterer ordren, og det forventede ankomst­tids­punkt. Webfleet Mobile hjælper dig også med at planlægge uden om trafikken med adgang til trafik- og kortvis­ninger på din smartphone og tablet.

Meddelelser og advarsler

Hold styr på din flådedrift med meddelelser og advarsler, som giver dig besked, når en potentiel forstyr­relse kan forekomme. F.eks. kan du indstille en advarsel til at give dig besked, når et køretøj kører ind i eller ud af et forhånds­de­fi­neret geografisk område, eller når en ordre skifter status.

wf mobile notifications
wf mobile devices

Bruger­venlig mobilapp

Designet af Webfleet Mobile er intuitivt. De fleste funktioner og oplysninger er tilgæn­gelige med et enkelt tryk, og kommandoer udføres med det samme lette tryk eller fingerstrøg, du bruger til andre mobilapps.

Hent Webfleet Mobile-appen nu

Hvis du er en eksiste­rende Webfleet-kunde, kan du downloade den GRATIS app til iPhone i Apple App Store eller til Android i Google Play Butik. Du skal bare logge ind med dine Webfleet-oplys­ninger. 3

Hent i App Store
Tilgængelig på Google play

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

1 Sporing af aktiver kræver både instal­lation af LINK 340-spor­ings­en­heden og et aktivt abonnement på Asset Tracking.

2  Ekstra tjenester er påkrævede: Resterende køretider (RDT, Remaining Driving Times) eller Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus.

3  Webfleet Mobile er en mobilapp til Webfleet, vores omfattende inter­net­ba­serede flådesty­rings­program. Den kan kun bruges af kunder med et abonnement på Webfleet.