Webfleet Mobile

Administrer din flådedrift på farten

Du behøver ikke sidde bag skrive­bordet for at styre din flåde. Med Webfleet Mobile har du det hele lige ved hånden. Vores flådeapp giver dig den synlighed, der er nødvendig for at optimere din flådestyring. Du vil altid kende dine køretøjers position. Opdate­ringer i realtid om chauf­før­status giver dig mulighed for hurtigt at udsende nye ordrer. Det er nemt at overholde lovgiv­ningen data om kørselstid direkte i appen.

Webfleet Mobile hjælper dig med:

At være forbundet til dine køretøjer og anhængere1

til enhver tid

Hurtigt at finde dine chauffører

med opdate­ringer om placering og status

At få forbedret kunde­til­fredshed

med opdaterede forventede ankomst­tider for igang­væ­rende jobs

At tilpasse dig det uventede

med meddelelser i tilfælde af forstyr­relser

At overholde lovgiv­ningen2

med køretidsdata tilgæn­gelige i appen

Hurtigt at udsende nye ordrer

for at bevare en effektiv drift

Nøgle­funk­tioner

Sporing af køretøjer og aktiver i realtid

Overvåg både dine aktiver og køretøjer på ét interface. Uanset om dine chauffører holder parkeret eller er på farten, får du deres præcise kortlagte position. Dette hjælper med bevis for levering og overhol­delse af arbejdstid1, mens dine aktiver er sikre.

wf mobile vehicle list
wf mobile conversation

Tovejskom­mu­ni­kation

Skal du give dine chauffører en vigtig virksom­heds­op­da­tering? Eller skal du sende dem et nyt job? Få en oversigt over al tekst, status og ordre­be­skeder. Send tekst­be­skeder direkte til chauf­fø­rernes PRO Driver Termi­nal-enhed.

Turstyring

Du kan åbne tidligere optagede turdata efter dato, for enten ét køretøj eller hele din flåde. Dette hjælper dig med at svare på kunde­hen­ven­delser om tidligere job og admini­strere overhol­delse af turrap­por­tering. Tjek start- og slutpunkter, turens varighed, den tilba­gelagte distance, registrerede tur-/ordre­de­taljer og chauffør nr.

wf mobile driver details
wf mobile order list

Udsend nye ordrer og job

Udsend ordrer, og se status for eksiste­rende ordrer for et valgt køretøj, herunder positionen for køretøjet, der håndterer ordren, og det forventede ankomst­tids­punkt. Webfleet Mobile hjælper dig også med at planlægge uden om trafikken med adgang til trafik- og kortvis­ninger på din smartphone og tablet.

Meddelelser og advarsler

Hold styr på din flådedrift med meddelelser og advarsler, som giver dig besked, når en potentiel forstyr­relse kan forekomme. F.eks. kan du indstille en advarsel til at give dig besked, når et køretøj kører ind i eller ud af et forhånds­de­fi­neret geografisk område, eller når en ordre skifter status.

wf mobile notifications
wf mobile devices

Bruger­venlig mobilapp

Designet af Webfleet Mobile er intuitivt. De fleste funktioner og oplysninger er tilgæn­gelige med et enkelt tryk, og kommandoer udføres med det samme lette tryk eller fingerstrøg, du bruger til andre mobilapps.


Alt det, du skal vide om Webfleet Mobile

Hvad er appen Webfleet Mobile?

0
Gå til indhold

Appen Webfleet Mobile er et digitalt værktøj, der hjælper virksom­heder med at admini­strere deres flåder på farten. Flåde­o­pe­ra­tører kan derfor håndtere daglige opgaver og chauf­førkom­mu­ni­kation mere fleksibelt, uanset om de er på kontoret eller ude i marken.

Hvad er de vigtigste fordele ved Webfleet Mobile?

0
Gå til indhold

Webfleet Mobile tilbyder en række fordele. Flåde­o­pe­ra­tører kan f.eks. nemt spore nye ordrer og opgaver og dermed understøtte deres evne til at levere pålidelige forventede ankomst­tider og fremragende kunde­service. Sporing af køretøjer og aktiver er en leg, fordi appen viser nøjagtige kortpla­ce­ringer.

Hvordan hjælper appen Webfleet Mobile flådens effek­ti­vitet?

0
Gå til indhold

Med appen Webfleet Mobile kan flådechefer overvåge deres køretøjer og chauffører på ét interface Meddelelser i realtid og statu­s­op­da­te­ringer betyder, at flådechefer hurtigt kan udsende modtagne ordrer. Oplysninger i realtid betyder også, at du kan holde kunderne tilfredse med forventede ankomst­tider, der er til at regne med.

Hvordan hjælper Webfleet Mobile flådechefer?

0
Gå til indhold

I nutidens usikre erhvervs­klima er det afgørende at kunne tilpasse sig de forskellige situationer, der kan opstå. Appen Webfleet Mobile hjælper flådechefer med hurtigt at reagere på uforudsete forret­nings­si­tu­a­tioner lige fra afbrydelser til nye ordrer i sidste øjeblik. Besværet med overhol­delse af regler forsvinder også, fordi alle kørselsdata er tilgæn­gelige via appen.

Hvilken type virksomhed kan drage fordel af at bruge Webfleet Mobile?

0
Gå til indhold

Enhver virksomhed, der bruger en flåde af køretøjer, kan drage fordel af at bruge appen Webfleet Mobile. Din virksomhed kan køre mere produktivt og effektivt med dette digitale flådesty­rings­værktøj, uanset om din branche er byggeri, VVS eller sundheds­væ­senet.

Hvad skal jeg bruge for at installere appen Webfleet Mobile for min flåde?

0
Gå til indhold

Webfleet Mobile er designet til at fungere specifikt sammen med Webfleet, vores flådesty­rings­platform. Hvis du er en Webfleet-kunde, kan du downloade appen gratis fra Apple App Store eller Google Play Butik. Er du endnu ikke kunde? Så skal du blot starte et abonnement på Webfleet for at begynde at bruge vores app.

På hvilke enheder kan jeg bruge appen Webfleet Mobile?

0
Gå til indhold

Appen er tilgængelig til iPhone- og Android-en­heder. Webfleet-kunder kan downloade appen gratis i Apple App Store og Google Play Butik. Hvis du har et abonnement på Webfleet, skal du blot logge på appen med dine Webfleet-logi­nop­lys­ninger.

Hent Webfleet Mobile-appen nu

Hvis du er en eksiste­rende Webfleet-kunde, kan du downloade den GRATIS app til iPhone i Apple App Store eller til Android i Google Play Butik. Du skal bare logge ind med dine Webfleet-oplys­ninger. 3

Hent i App Store
Tilgængelig på Google play

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

1 Sporing af aktiver kræver både instal­lation af LINK 340-spor­ings­en­heden og et aktivt abonnement på Asset Tracking.

2  Ekstra tjenester er påkrævede: Resterende køretider (RDT, Remaining Driving Times) eller Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus.

3  Webfleet Mobile er en mobilapp til Webfleet, vores omfattende inter­net­ba­serede flådesty­rings­program. Den kan kun bruges af kunder med et abonnement på Webfleet.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.