Podgląd I zarządzanie flotą ze smartfona

Aplikacja, dzięki której możesz zarządzać flotą gdzie­kolwiek jesteś

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą. Dzięki Webfleet Mobile wszystkie informacje masz w zasięgu ręki. Nasza aplikacja zapewnia wgląd w dane, który umożliwia optymalne zarządzanie flotą pojazdów z Twojego smartfona. Zawsze znasz lokalizację pojazdów. Aktuali­zacje statusu kierowcy w czasie rzeczy­wistym umożliwiają szybkie wysyłanie nowych zamówień. Dostępność informacji o czasie jazdy w aplikacji ułatwia zachowanie zgodności z przepisami.

Dzięki Webfleet Mobile możesz zarządzać flotą ze swojego smartfona

Być w stałym kontakcie z pojazdami1

i monitorować zasoby

Szybko odnajdować kierowców

dzięki lokalizacji podawanej w czasie rzeczy­wistym i aktuali­zacjom statusów

Zwiększyć zadowolenie klientów

dzięki aktuali­zo­wanym szacunkowym czasom przybycia dla reali­zo­wanych zadań

Dosto­so­wywać się do niespo­dzie­wanych sytuacji

dzięki powia­do­mieniom o utrud­nie­niach

Zachować zgodność z przepisami,2

przeglą­dając czasy jazdy w aplikacji

Szybko wysyłać nowe zamówienia,

by zadbać o płynne działanie firmy

Kluczowe funkcje aplikacji na smartfon Webfleet

Monito­ro­wanie pojazdów i zasobów w czasie rzeczy­wistym

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu. Dokładna lokalizacja Twoich pojazdów na mapie, tak zapar­ko­wanych, jak i w ruchu. Umożliwia to uzyskanie dowodu dostawy oraz zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy1, zapewniając jedno­cześnie bezpie­czeństwo zasobów.

Aplikacja na smartfona Webfleet
Aplikacja do zarządzania flotą na smartfona

Dwukie­runkowa komunikacja z kierowcami flotowymi

Musisz podać swoim kierowcom ważną służbową aktuali­zację lub wysłać nowe zlecenie? Uzyskaj podgląd wszystkich komunikatów, stanów i wiadomości dotyczących zamówień. Wysyłaj wiadomości bezpo­średnio do terminala kierowcy PRO.

Zarządzanie podróżą przez smartfon

Możesz uzyskać dostęp do wcześniej zapisanych danych według daty dla pojedyn­czego pojazdu lub całej floty. Umożliwia to dialog z klientem na temat poprzednich zleceń oraz zachowanie zgodności z przepisami z zakresu zarządzania raportami z podróży. Sprawdzisz punkt początkowy i końcowy, czas trwania podróży, pokonany dystans, zareje­strowane szczegóły podróży/zamówienia oraz numer prawa jazdy.

Zarządzanie flotą przez smartfon
Webfleet na smartfona

Wysyłanie nowych zamówień i zleceń

Wysyłaj zamówienia i sprawdzaj przebieg realizacji już istnie­jących zleceń z wybranego pojazdu wraz z jego lokalizacją i szacowanym czasem przybycia. Webfleet Mobile pomaga też w planowaniu trasy dzięki dostępowi do podglądu ruchu drogowego i map na smartfonie czy tablecie.

Powia­do­mienia i ostrzeżenia dla kierowników flot

Bądź na bieżąco z operacjami swojej floty dzięki powia­do­mieniom i ostrze­żeniom o wystąpieniu poten­cjalnego utrudnienia. Możesz na przykład skonfi­gu­rować alert, aby uzyskać powia­do­mienie, kiedy pojazd wjedzie w wyznaczony obszar geogra­ficzny lub go opuści, lub gdy zmieni się stan zamówienia Funkcje tą doceni każdy Manager floty.

Aplikacja mobilna Webfleet
Zarządzanie flotą przez aplikację mobilną

Łatwa w obsłudze aplikacja mobilna

Aplikacja Webfleet Mobile jest prosta i intuicyjna. Większość funkcji i informacji jest w zasięgu jednego dotknięcia. Polecenia są realizowane za pomocą standar­dowych przycisków i gestów używanych w innych aplikacjach mobilnych.


Wszystko, co musisz wiedzieć o Webfleet Mobile

Czym jest aplikacja Webfleet Mobile?

0
Przejdź do zawartości

Aplikacja Webfleet Mobile to cyfrowe narzędzie, które pomaga firmom zarządzać flotami pojazdów z każdego miejsca. Operatorzy flot mogą więc bardziej elastycznie zarządzać codziennymi zadaniami i komunikacją z kierowcami – zarówno w biurze, jak i poza nim.

Jakie są główne zalety Webfleet Mobile?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet Mobile zapewnia szereg korzyści. Na przykład – operatorzy flot mogą łatwo monitorować nowe zamówienia i zlecenia, a tym samym przed­stawiać wiarygodny szacowany czas przybycia i świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Aplikacja ułatwia monito­ro­wanie pojazdów i zasobów, ponieważ pokazuje dokładne lokalizacje na mapie.

Jak aplikacja Webfleet Mobile pomaga zwiększyć wydajność floty?

0
Przejdź do zawartości

Dzięki aplikacji Webfleet Mobile kierownicy flot mogą monitorować pojazdy i kierowców w jednym interfejsie. Powia­do­mienia w czasie rzeczy­wistym i aktuali­zacje statusu oznaczają, że kierownicy flot mogą szybko wysyłać kierowcom kolejne zlecenia. Informacje w czasie rzeczy­wistym zadowolą również klientów, którzy będą otrzymywać wiarygodne szacowane czasy przybycia.

Jak aplikacja Webfleet Mobile pomaga kierownikom flot?

0
Przejdź do zawartości

Umiejętność dosto­so­wania się do nowych sytuacji w obecnym niepewnym czasie ma kluczowe znaczenie. Dzięki aplikacji Webfleet Mobile kierownicy flot mogą szybko odpowiadać na nagłe potrzeby firmowe – od zakłóceń po zamówienia na ostatnią chwilę. Z kolei dostęp do danych dotyczących jazdy pozwala się uporać z przestrze­ganiem przepisów.

Jakie firmy mogą odnieść korzyści z aplikacji Webfleet Mobile?

0
Przejdź do zawartości

Wszystkie firmy, które mają flotę pojazdów, skorzystają na wdrożeniu aplikacji Webfleet Mobile. Od firm budowlanych, przez hydrau­liczne, po firmy z sektora publicznego – każda firma może działać bardziej wydajnie po wdrożeniu tego cyfrowego narzędzia do zarządzania flotą pojazdów.

Jak zainsta­lować Webfleet Mobile dla floty?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet Mobile to aplikacja dostosowana do współpracy z Webfleet, naszą platformą do zarządzania flotą pojazdów. Jeśli jesteś klientem Webfleet, pobierz bezpłatną aplikację ze sklepu App Store firmy Apple lub Play firmy Google. Nie jesteś jeszcze naszym klientem? Rozpocznij subskrypcję Webfleet, aby zacząć korzystać z naszej aplikacji.

W których urządze­niach można używać aplikacji Webfleet Mobile?

0
Przejdź do zawartości

Aplikacja jest dostępna na telefony iPhone i telefony z systemem Android. Klienci Webfleet mogą pobrać aplikację za darmo ze sklepu Apple App Store i Google Play. Jeśli masz subskrypcję Webfleet, zaloguj się w aplikacji za pomocą danych logowania Webfleet.

Pobierz Webfleet Mobile już teraz

Obecni klienci Webfleet mogą pobrać BEZPŁATNĄ aplikację na urządzenie iPhone ze sklepu Apple App Store lub na urządzenie z systemem Android ze sklepu Google Play Store. Wystarczy zalogować się za pomocą danych logowania do Webfleet. 3

Pobierz w App Store
Pobierz z Google play

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

1 Monito­ro­wanie zasobów wymaga zainsta­lo­wania urządzenia monito­ru­jącego LINK 340 i wykupienia subskrypcji w taryfie Monito­ro­wanie zasobów.

2 Wymagane są dodatkowe usługi: Pozostały czas jazdy (RDT) lub Tachograph Manager Plus / TachoShare Plus.

3  Aplikacja Webfleet Mobile to wszech­stronna aplikacja do zarządzania flotą pojazdów w wersji na urządzenia mobilne. Mogą z niej korzystać wyłącznie użytkownicy z subskrypcją Webfleet.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.