Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

WEBFLEET Mobile

Zarządzaj flotą poza biurem

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą. Dzięki WEBFLEET Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Dzięki WEBFLEET Mobile możesz:

Być w stałym kontakcie z pojazdami1

i zasobami

Szybko odnajdować kierowców

dzięki lokalizacji podawanej w czasie rzeczy­wistym i aktuali­zacjom statusów

Zwiększyć zadowolenie klientów

dzięki aktuali­zo­wanym szacunkowym czasom przybycia dla reali­zo­wanych zadań

Dosto­so­wywać się do niespo­dzie­wanych sytuacji

dzięki powia­do­mieniom o utrud­nie­niach

Zachować zgodność z przepisami,2

przeglą­dając czasy jazdy w aplikacji

Szybko wysyłać nowe zamówienia,

by zadbać o płynne działanie firmy

Kluczowe funkcje

Monito­ro­wanie pojazdów i zasobów w czasie rzeczy­wistym

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu. Dokładna lokalizacja Twoich pojazdów na mapie, tak zapar­ko­wanych, jak i w ruchu. Umożliwia to uzyskanie dowodu dostawy oraz zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy1, zapewniając jedno­cześnie bezpie­czeństwo zasobów.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Dwukie­runkowa komunikacja

Musisz podać swoim kierowcom ważną służbową aktuali­zację lub wysłać nowe zlecenie? Uzyskaj podgląd wszystkich komunikatów, stanów i wiadomości dotyczących zamówień. Wysyłaj wiadomości bezpo­średnio do terminala kierowcy PRO.

Zarządzanie podróżą

Możesz uzyskać dostęp do wcześniej zapisanych danych według daty dla pojedyn­czego pojazdu lub całej floty. Umożliwia to dialog z klientem na temat poprzednich zleceń oraz zachowanie zgodności z przepisami z zakresu zarządzania raportami z podróży. Sprawdzisz punkt początkowy i końcowy, czas trwania podróży, pokonany dystans, zareje­strowane szczegóły podróży/zamówienia oraz numer prawa jazdy.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Wysyłanie nowych zamówień i zleceń

Wysyłaj zamówienia i sprawdzaj przebieg realizacji już istnie­jących zleceń z wybranego pojazdu wraz z jego lokalizacją i szacowanym czasem przybycia. WEBFLEET Mobile pomaga też w planowaniu trasy dzięki dostępowi do podglądu ruchu drogowego i map na smartfonie czy tablecie.

Powia­do­mienia i ostrzeżenia

Bądź na bieżąco z operacjami swojej floty dzięki powia­do­mieniom i ostrze­żeniom o wystąpieniu poten­cjalnego utrudnienia. Możesz na przykład skonfi­gu­rować alert, aby uzyskać powia­do­mienie, kiedy pojazd wjedzie w wyznaczony obszar geogra­ficzny lub go opuści, lub gdy zmieni się stan zamówienia.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Łatwa w obsłudze aplikacja mobilna

Aplikacja WEBFLEET Mobile jest prosta i intuicyjna. Większość funkcji i informacji jest w zasięgu jednego dotknięcia. Polecenia są realizowane za pomocą standar­dowych przycisków i gestów używanych w innych aplikacjach mobilnych.

Pobierz WEBFLEET Mobile już teraz

Obecni klienci WEBFLEET mogą pobrać BEZPŁATNĄ aplikację na urządzenie iPhone ze sklepu Apple App Store lub na urządzenie z systemem Android ze sklepu Google Play Store. Wystarczy zalogować się za pomocą danych logowania do WEBFLEET.3

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

1 Monito­ro­wanie zasobów wymaga zainsta­lo­wania urządzenia monito­ru­jącego LINK 340 i wykupienia subskrypcji w taryfie Monito­ro­wanie zasobów.

2 Wymagane są dodatkowe usługi: Pozostały czas jazdy (RDT) lub Tachograph Manager Plus / TachoShare Plus.

3 Aplikacja WEBFLEET Mobile to wszech­stronna aplikacja do zarządzania flotą pojazdów w wersji na urządzenia mobilne. Mogą z niej korzystać wyłącznie użytkownicy z subskrypcją WEBFLEET.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz