Webfleet Mobile

Zarządzaj flotą poza biurem

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą. Dzięki Webfleet Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Dzięki Webfleet Mobile możesz:

Być w stałym kontakcie z pojazdami1

i zasobami

Szybko odnajdować kierowców

dzięki lokalizacji podawanej w czasie rzeczy­wistym i aktuali­zacjom statusów

Zwiększyć zadowolenie klientów

dzięki aktuali­zo­wanym szacunkowym czasom przybycia dla reali­zo­wanych zadań

Dosto­so­wywać się do niespo­dzie­wanych sytuacji

dzięki powia­do­mieniom o utrud­nie­niach

Zachować zgodność z przepisami,2

przeglą­dając czasy jazdy w aplikacji

Szybko wysyłać nowe zamówienia,

by zadbać o płynne działanie firmy

Kluczowe funkcje

Monito­ro­wanie pojazdów i zasobów w czasie rzeczy­wistym

Monito­ro­wanie zasobów i pojazdów za pomocą jednego interfejsu. Dokładna lokalizacja Twoich pojazdów na mapie, tak zapar­ko­wanych, jak i w ruchu. Umożliwia to uzyskanie dowodu dostawy oraz zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy1, zapewniając jedno­cześnie bezpie­czeństwo zasobów.

wf mobile vehicle list
wf mobile conversation

Dwukie­runkowa komunikacja

Musisz podać swoim kierowcom ważną służbową aktuali­zację lub wysłać nowe zlecenie? Uzyskaj podgląd wszystkich komunikatów, stanów i wiadomości dotyczących zamówień. Wysyłaj wiadomości bezpo­średnio do terminala kierowcy PRO.

Zarządzanie podróżą

Możesz uzyskać dostęp do wcześniej zapisanych danych według daty dla pojedyn­czego pojazdu lub całej floty. Umożliwia to dialog z klientem na temat poprzednich zleceń oraz zachowanie zgodności z przepisami z zakresu zarządzania raportami z podróży. Sprawdzisz punkt początkowy i końcowy, czas trwania podróży, pokonany dystans, zareje­strowane szczegóły podróży/zamówienia oraz numer prawa jazdy.

wf mobile driver details
wf mobile order list

Wysyłanie nowych zamówień i zleceń

Wysyłaj zamówienia i sprawdzaj przebieg realizacji już istnie­jących zleceń z wybranego pojazdu wraz z jego lokalizacją i szacowanym czasem przybycia. Webfleet Mobile pomaga też w planowaniu trasy dzięki dostępowi do podglądu ruchu drogowego i map na smartfonie czy tablecie.

Powia­do­mienia i ostrzeżenia

Bądź na bieżąco z operacjami swojej floty dzięki powia­do­mieniom i ostrze­żeniom o wystąpieniu poten­cjalnego utrudnienia. Możesz na przykład skonfi­gu­rować alert, aby uzyskać powia­do­mienie, kiedy pojazd wjedzie w wyznaczony obszar geogra­ficzny lub go opuści, lub gdy zmieni się stan zamówienia.

wf mobile notifications
wf mobile devices

Łatwa w obsłudze aplikacja mobilna

Aplikacja Webfleet Mobile jest prosta i intuicyjna. Większość funkcji i informacji jest w zasięgu jednego dotknięcia. Polecenia są realizowane za pomocą standar­dowych przycisków i gestów używanych w innych aplikacjach mobilnych.

Pobierz Webfleet Mobile już teraz

Obecni klienci Webfleet mogą pobrać BEZPŁATNĄ aplikację na urządzenie iPhone ze sklepu Apple App Store lub na urządzenie z systemem Android ze sklepu Google Play Store. Wystarczy zalogować się za pomocą danych logowania do Webfleet. 3

Pobierz w App Store
Pobierz z Google play

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

1 Monito­ro­wanie zasobów wymaga zainsta­lo­wania urządzenia monito­ru­jącego LINK 340 i wykupienia subskrypcji w taryfie Monito­ro­wanie zasobów.

2 Wymagane są dodatkowe usługi: Pozostały czas jazdy (RDT) lub Tachograph Manager Plus / TachoShare Plus.

3  Aplikacja Webfleet Mobile to wszech­stronna aplikacja do zarządzania flotą pojazdów w wersji na urządzenia mobilne. Mogą z niej korzystać wyłącznie użytkownicy z subskrypcją Webfleet.