PRO Driver Terminals

To doskonały towarzysz dla mobilnych pracowników

Doskonałe wsparcie dla pracowników mobilnych — terminale kierowcy PRO to idealne urządzenia dla pracowników w terenie, które zostały zapro­jek­towane, aby pomóc kierowcom pracować wydajniej. Większa elastyczność pracowników przekłada się na większe zadowolenie klientów. Gama urządzeń PRO jest przezna­czona do użytku dla profe­sjo­na­listów jako samodzielne urządzenia nawigacyjne lub urządzenia do komplek­sowego zarządzania flotą pojazdów — po podłączeniu do usługi Webfleet.

Driver Terminal

Nowy

Wersja podstawowa

Jedno kompaktowe urządzenie spełniające wszystkie potrzeby Twojej floty

PRO-i

Możesz połączyć z LINK 710, LINK 740, Czujnik LINK CAN 100 (LCS 100).

Dostar­czające danych o pojazdach

Najlepszy w swojej klasie terminal kierowcy do nawigacji i zarządzania flotą pojazdów

Możesz połączyć z LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

PRO M

Wytrzymałe i bezpieczne urządzenie wielo­funk­cyjne dla flot

PRO M

Możesz połączyć z LINK 245, LINK 410, LINK 510, LINK 530, LINK 710, LINK 740.

Najlepsza w swojej klasie

Łączność z pracow­nikami firmy w każdym miejscu dzięki usługom firmy Google

Możesz połączyć z LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

Sprawdź, które rozwiązanie najlepiej spełnia potrzeby Twojej firmy

Skorzystaj z naszego narzędzia wspoma­ga­jącego wybór rozwiązań, aby uzyskać indywi­dualne rekomen­dacje dotyczące produktów.

Kluczowe funkcje

Dojedź na czas i bez stresu

Aby pracownicy zawsze mieli do dyspozycji najnowsze mapy, do urządzenia PRO dołączona jest usługa Dożywotnie mapy. Technologia IQ Routes podaje najszybsze trasy i najdo­kład­niejsze przybliżone czasy dotarcia do celu. Kierowcy mogą skupić się na drodze dzięki instrukcjom głosowym i powia­do­mieniom o fotora­darach.

pro 5350 7350 front alternative route detail pl
pro navigation and traffic


Sprawdzona najszybsza trasa*

TomTom Traffic Index wykazuje, że ruch drogowy ma wpływ na 24% całkowitego czasu jazdy. Oznacza to, że każdy kierowca spędza średnio 8 dni w roku w korkach, co może mieć wpływ na nieza­do­wo­lenie klientów lub obniżenie wydajności. TomTom Traffic gwarantuje kierowcom największe szanse na dotarcie na czas. Dostępne po podłączeniu urządzenia PRO do usługi Webfleet.

Elektro­niczne rapor­to­wanie pracy

Po podłączeniu do usługi Webfleet urządzenie PRO odbiera aktualne informacje dotyczące zlecenia. Z odpowiedniej karty na ekranie można przesyłać raporty o statusie zlecenia, zarządzać procesami biznesowymi oraz wykonywać wiele innych czynności. Wszystkie informacje są automa­tycznie przesyłane do usługi Webfleet. Taki system pracy jest łatwiejszy dla kierowców, generuje mniej papierkowej roboty i zapewnia klientom pełną przej­rzy­stość usług.

pro 5350 7350 front order overview pl
pro 5350 7350 front messages write pl

Bądź w kontakcie

Komunikacja to podstawa — zwłaszcza, gdy cała załoga jest podłączona do tego samego systemu. Urządzenie PRO i usługa Webfleet obsługują dwukie­runkową komunikację tekstową. Dzięki temu można wysyłać i odbierać ważne wiadomości dotyczące zlecenia, bez potrzeby dzwonienia i zakłócania pracy pracownikom w terenie.

Wyślij pracownika, który dotrze najszybciej

Urządzenie PRO podłączone do usługi Webfleet zapewnia przejrzyste informacje dotyczące przybli­żonych czasów dotarcia do celu, które są przesyłane na bieżąco. Umożliwia to wyznaczenie optymalnego, a nie tylko najbliż­szego, kierowcy do wykonania zadania. Wybór kierowcy, który dojedzie najszybciej, odbywa się na podstawie histo­rycznych czasów jazdy i bieżących informacji drogowych.

pro 5350 7350 front order status pl
ttt order overview report

Analizuj wydajność świad­czonych usług

Wyposażając swoich pracowników pracujących w terenie w urządzenia PRO, znacznie ułatwiasz im życie. A przy tym oszczędzasz firmie cenny czas. Godziny pracy, stany realizacji zadania, podróże prywatne i służbowe — wszystko to można zgłaszać do serwisu Webfleet za dotknięciem urządzenia PRO.

Dzięki serwisowi Webfleet można bardziej szczegółowo analizować wydajność i przed­stawiać klientom poziom świad­czonych usług.

Sprawdzaj punktu­alność kierowców w trasie oraz kontroluj nieza­wodność i szybkość realizacji swoich usług.

Pracuj w przejrzysty sposób, by widzieć ile czasu pracownicy spędzili z klientami, a ile w drodze.

Łatwe aktuali­zacje przez sieć Wi-Fi

Proste i szybkie aktuali­zacje przez sieć Wi-Fi to pewność, że pracownicy w drodze mają dostęp do najnowszych informacji. Zdalne aktuali­zacje oprogra­mo­wania i map umożliwiają szybkie wdrażanie we wszystkich urządze­niach floty pojazdów.

pro 5350 7350 front software update pl

W codziennej działal­ności firmy urządzenie PRO pomoże Ci w nastę­pu­jących kwestiach:

Oszczędność czasu

Dopilnuj, aby pracownicy spędzali więcej czasu w drodze, a mniej u klientów

Podnie­sienie jakości obsługi

Świadczyć elastycz­niejsze usługi i trzymać się przybli­żonych czasów dotarcia do celu

Utrzymanie produk­tyw­ności

Realizuj więcej zadań każdego dnia, ograni­czając przy tym pracę admini­stra­cyjną

Poproś o kontakt telefo­niczny

Porozmawiaj z doradcą i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać terminale kierowców PRO do zarządzania flotą.

* Wykonane niezależnie od siebie jazdy próbne przepro­wa­dzone w Berlinie przez Niemieckie Centrum Aeronautyki (Deutsche Luft und Raumfahrt Zentrum, DLR) oraz w Londynie przez firmę badawczą Blauw Research mające na celu porównanie czasów podróży z usługą TomTom Traffic oraz z konku­ren­cyjnymi usługami. Grudzień 2011 i sierpień 2013.** Aktuali­zacje przez sieć Wi-Fi są niedostępne w urządzeniu PRO 2020

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.