Bezpie­czeństwo i konserwacja floty

Buduj kulturę bezpie­czeństwa na drodze w swojej flocie

Pomóż poprawić bezpie­czeństwo kierowców i pojazdów we flocie oraz wszystkich użytkow­ników drogi. Utrzymuj kierowców na najbez­piecz­niej­szych trasach dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji. Monitoruj wskaźniki bezpie­czeństwa, takie jak styl jazdy kierowcy i konserwacja pojazdu. Zapobiegaj wypadkom i unikaj fałszywych roszczeń dzięki kamerom samocho­dowym we flocie. Dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o zarządzaniu bezpie­czeń­stwem i konserwacją floty pojazdów tutaj.


Poznaj nasze rozwiązania z zakresu bezpie­czeństwa floty

Kamera samochodowa dla flot

Kamera samochodowa dla flot

Uzyskaj pełny wgląd w krytyczne zdarzenia na drodze dzięki naszej kamerze samocho­dowej z SI i monito­ro­waniem GPS

Monito­ro­wanie ciśnienia w oponach

Monito­ro­wanie ciśnienia w oponach

Zwiększ bezpie­czeństwo na drodze dzięki całodobowej kontroli opon

Dbanie o dobre samopo­czucie kierowcy

Aplikacja do podglądu i zarządzania flotą na smartfon
Dbanie o dobre samopo­czucie kierowcy

Zadbaj o dobre samopo­czucie kierowcy, zachowując zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowcy

Wskazówki dla kierowców

OptiDrive 360 i Webfleet
Wskazówki dla kierowców

Przekazuj kierowcom analizy i informacje zwrotne w czasie rzeczy­wistym

Digita­li­zacja przeglądów pojazdu

Digita­li­zacja przeglądów pojazdu

Ułatw kierowcom przepro­wa­dzanie codziennych przeglądów dzięki aplikacji mobilnej, która łączy się z biurem

Alerty serwisowe

Alerty serwisowe

Odbieraj natych­mia­stowe powia­do­mienia o awariach pojazdu lub zbliżającym się przeglądzie serwisowym

Zwiększ bezpie­czeństwo floty dzięki Webfleet

Zwiększ bezpie­czeństwo na drodze

Dla każdego użytkownika drogi

Chroń swoją flotę

Od fałszywych roszczeń ubezpie­cze­niowych

Unikaj wypadków

Ogranicz liczbę nieocze­ki­wanych zdarzeń

Zadbaj o dobre samopo­czucie kierowcy

Dopilnuj, aby wszyscy kierowcy byli wypoczęci i gotowi do pracy

Przekazuj kierowcom wskazówki na bieżąco

Wspieraj wyrobienie dobrego stylu jazdy

Aby być na bieżąco z konserwacją pojazdów

Aby uniknąć nieprze­wi­dzianych przestojów

Kluczowe funkcje bezpie­czeństwa floty pojazdów

Podgląd sytuacji w czasie rzeczy­wistym

Zadbaj o bezpie­czeństwo floty z Webfleet Video – rozwią­zaniem, które integruje nagrania z kamery samocho­dowej z danymi jazdy, zapewniając kompleksowy wgląd w zdarzenia drogowe. Nasza kamera samochodowa korzysta z technologii SI, aby ziden­ty­fi­kować czynniki rozpra­szające uwagę podczas jazdy, i przesyła kierowcom powia­do­mienia w czasie rzeczy­wistym, aby mogli poprawić swoje nawyki. Przygotuj dowody na wypadek fałszywych oskarżeń dzięki nagraniom wideo na żądanie i chroń swoich kierowców.

Dowiedz się więcej o Webfleet Video⁠
Kierowca elektrycznego samochodu dostawczego cam50
przednia opona pojazdu ciężarowego

Całodobowa kontrola opon

Sprawne opony pojazdu ciężarowego umożliwiają bezpieczne hamowanie i skręcanie. Utrzymuj prawidłowe ciśnienie w oponach i ich temperaturę na bezpiecznym poziomie dzięki systemowi monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) firmy Webfleet. TPMS umożliwia ziden­ty­fi­ko­wanie potrzeb z zakresu konserwacji opon, zanim pojawią się faktyczne problemy stanowiące zagrożenie lub dojdzie do niespo­dzie­wanego i kosztownego przestoju.

Dowiedz się więcej na temat systemu monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) firmy Webfleet⁠

Dbanie o dobre samopo­czucie kierowcy

Dobre samopo­czucie kierowców to klucz do zapewnienia bezpie­czeństwa floty. Monitoruj pozostały czas jazdy i okresy przerw. Webfleet automa­tycznie rejestruje czas jazdy, bezstresowo zapewniając zgodność z przepisami. Poza tym powia­do­mienia pozwalają zawczasu uniknąć poten­cjalnych naruszeń.

Dowiedz się więcej o pozostałym czasie jazdy i rozwią­za­niach tachografu.

Webfleet Mobile: aplikacja do zarządzania flotą pojazdów
OptiDrive 360 i Webfleet

Wgląd w styl jazdy

Kierowcy mogą znaleźć pomoc w OptiDrive 360, które zapewnia informacje zwrotne o wydajności jazdy przed podróżą, w jej trakcie i po jej zakończeniu. OptiDrive 360 pomaga również kierownikom flot monitorować ryzykowne nawyki, takie jak przekra­czanie prędkości i ostre hamowanie, a także zdecydować, czy kierowcom przydadzą się dodatkowe szkolenie lub wskazówki.

Dowiedz się więcej o OptiDrive 360⁠

Zauto­ma­ty­zowane serwi­so­wanie floty

Sprawne pojazdy to bez wątpienia bezpiecz­niejsze pojazdy. Planuj przeglądy konser­wa­cyjne i serwisowe w oparciu o bieżące informacje o przebiegu, czas pracy silnika lub czas. Współ­pra­cując z naszymi urządze­niami do monito­ro­wania pojazdów, Webfleet ostrzega Cię o wszelkich zagro­że­niach dla bezpie­czeństwa – od problemów z silnikiem po wypadki drogowe. Oszczędź czas poświęcany na przegląd pojazdu dzięki aplikacji Vehicle Check.

Dowiedz się więcej o przeglądach pojazdów i Webfleet Vehicle Check

konserwacja pojazdów

Wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu bezpie­czeń­stwem i konserwacją floty pojazdów

Na czym polega bezpie­czeństwo floty?

0
Przejdź do zawartości

Bezpie­czeństwo floty polega na zwiększeniu bezpie­czeństwa na drodze, dbaniu o dobre samopo­czucie kierowców i zabez­pie­czenie zasobów floty. Floty, w których do kwestii bezpie­czeństwa podchodzi się na poważnie, opracowują, wdrażają i analizują strategię bezpie­czeństwa. Kompleksowa strategia powinna obejmować działania z zakresu szkolenia kierowców, konserwacji pojazdu, planowania zleceń i wyznaczania dla nich tras, zabez­pie­czenia ładunku i telematyki wideo.

Dlaczego bezpie­czeństwo floty jest ważne?

0
Przejdź do zawartości

Ciężkie pojazdy ciężarowe jeżdżą po tych samych trasach co prywatne pojazdy osobowe. Floty więc są w dużej mierze odpowie­dzialne za bezpie­czeństwo na drodze. Wdrażając programy bezpie­czeństwa, kierownicy flot mogą zapobiegać wypadkom i ograniczyć przestoje. Dobry rejestr bezpie­czeństwa floty pozwala obniżyć wysokość składek ubezpie­cze­niowych i usprawnić działanie floty. Zabez­pie­czenie zasobów chroni floty przed kradzieżą ładunku, pomagając utrzymać zaufanie klientów.

Jak Webfleet może zwiększyć bezpie­czeństwo floty?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet może pomóc poprawić bezpie­czeństwo floty na kilka sposobów. Po pierwsze, nasza kamera samochodowa dla flot zapewnia kompleksowy wgląd w zdarzenia drogowe i chroni kierowców przed fałszywymi oskar­że­niami. Zarządzanie dobrym samopo­czuciem kierowcy to kolejny sposób na zwiększenie bezpie­czeństwa floty. Nasze rozwiązanie Tachograph Manager zapewnia zachowanie przez kierowców zgodności z przepisami w zakresie czasu pracy i robienie przerw, których potrzebują, by odpocząć.

Jakie rozwiązanie do monito­ro­wania bezpie­czeństwa floty zapewnia Webfleet?

0
Przejdź do zawartości

Rozwiązanie do monito­ro­wania Webfleet może pomóc zwiększyć bezpie­czeństwo floty. Floty korzystają z naszych profe­sjo­nalnych urządzeń nawiga­cyjnych, aby kierowcy jeździli po najbez­piecz­niej­szych drogach. Nasza kamera samochodowa dla flot jest wyposażona w technologię SI, która również identy­fikuje czynniki rozpra­szające uwagę kierowcy. Nasza aplikacja Vehicle Check usprawnia przepro­wa­dzanie codziennych przeglądów pojazdu – zarówno dla kierowników flot, jak i kierowców – a system monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) firmy Webfleet zapobiega zagrożeniom wynikającym z problemów z oponami.

Jakie firmy skorzystają na zwiększeniu bezpie­czeństwa floty?

0
Przejdź do zawartości

Każda firma posiadająca flotę pojazdów skorzysta na wdrożeniu rozwiązania do zarządzania bezpie­czeń­stwem floty. Kilka przykładów – firmy z branży transportu i logistyki, floty realizujące dostawy lokalne oraz firmy świadczące usługi budowlane lub hydrau­liczne.

Czym jest zarządzanie konserwacją floty pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Zarządzanie konserwacją floty pojazdów oznacza wszelkie działania związane z planowaniem, organizacją i koordynacją, które pomagają utrzymać pojazdy w sprawnym stanie. Konserwacja floty pojazdów to kluczowy aspekt bezpie­czeństwa na drodze i wydajności operacyjnej.

Co obejmuje konserwacja floty pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Konserwacja floty pojazdów obejmuje szereg zadań mających na celu zopty­ma­li­zo­wanie wydajności, bezpie­czeństwa i trwałości floty pojazdów. Kierownik floty zwykle nadzoruje te zadania, do których należą regularne, zaplanowane czynności serwisowe, codzienne przeglądy pojazdów, prowadzenie rejestrów i zarządzanie kosztami.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.