Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics to teraz Webfleet Solutions.

Pozostałe czasy jazdy

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym pomogą Ci zachować zgodność z przepisami i zoptymalizować wydajność

device desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdtdevice desktop 01 rdt

WEBFLEET zapewnia dokładny i aktualny pozostały czas jazdy, pomagając Tobie i kierowcom zachować zgodność z przepisami. Precyzyjne dane dotyczące liczby godzin, jakie pozostały kierowcy do końca każdego dnia, umożliwiają również dyspozytorom skuteczniejsze i wydajniejsze planowanie.

Pozostały czas prowadzenia pojazdu (RDT) pomaga

Przestrzegać przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Uelastyczniać i zwiększać produktywność procesu przydzielania zamówień

Obniżyć ryzyko kar i mandatów

Najważniejsze funkcjonalności

Wszystkie niezbędne dane w jednym miejscu

Dzienne i tygodniowe raporty dotyczące pozostałego czasu pracy, przerw i okresów odpoczynku, wskaźniki naruszeń i dozwolone wyjątki są wyraźnie wyświetlane w WEBFLEET. Oznacza to, że podejmujesz świadome decyzje w oparciu o łatwo porównywalne informacje.

weekly rdt
wf social infringement with map

Ostrzeżenia w odpowiednim czasie

Każde naruszenie zasad skutkuje powiadomieniem. Twój dyspozytor jest informowany wcześniej, dzięki czemu może powiadomić kierowcę, zanim zamieni się ono w większe, bardziej kosztowne naruszenie.

Większa dokładność dzięki automatyzacji

Dzięki automatycznej rejestracji czasu jazdy w WEBFLEET nie musisz osobiście dzwonić do kierowcy, aby dowiedzieć się, ile czasu jazdy mu jeszcze pozostało. Nie musisz się już martwić, że otrzymasz niedokładne informacje albo że odciągasz innych pracowników od ich właściwych zadań.

automated for accuracy
fleet manager lat 03

Dostosuj do lokalnych zasad

WEBFLEET domyślnie oblicza godziny pracy kierowców na podstawie rozporządzenia UE (WE) nr 561/2006, jednak możesz wybrać metodę obliczania bazującą na dyrektywie w sprawie czasu pracy lub na innych lokalnych przepisach².

Miej podgląd zasięgu kierowców

Funkcja pozostałego czasu pracy w WEBFLEET zacienia obszar na mapie pokazujący maksymalną odległość, jaką pojazd może pokonać. Informacje o pozostałym czasie jazdy kierowcy, aktualnym ruchu drogowym, a także typie, wymiarach i rodzaju ładunku pojazdu (jeśli dostępne) pomogą Ci uniknąć ustawiania nierealnych zadań podczas nagłej zmiany planów.

rdd
business owner cau 03

Używaj z systemami innych firm

Korzystasz z systemu zarządzania transportem lub planowania zasobów przedsiębiorstwa od innego dostawcy? To nie problem. Dzięki interfejsowi API WEBFLEET.connect dane pozostałego czasu jazdy z WEBFLEET można łatwo udostępnić w rozwiązaniach innych firm.

Jak to działa

remaining driving times how does it works

Usługa WEBFLEET wykorzystuje aktualne dane cyfrowego tachografu w celu obliczenia dla każdego kierowcy pozostałego czasu jazdy i odpoczynku.

Wartość pozostałego czasu jazdy jest również regularnie korygowana poprzez pobieranie danych z karty kierowcy i pojazdu1. Pozwala to na korektę informacji dotyczących pracy wykonanej poza pojazdem i wprowadzonej ręcznie do tachografu, jak również korektę różnych innych nieścisłości.

Masz pewność, że otrzymujesz dokładne, aktualne dane dotyczące pozostałego czasu pracy, które są uwzględniane we wszystkich danych tachografu, co pozwala uniknąć kar za marginalne naruszenia przepisów.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.

block cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ldblock cta ld
1Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku rozwiązań Tachograph Manager Plus i TachoShare Plus.2Dostępność zależy od kraju.

Korzystasz z nieaktualnej przeglądarki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglądarkę.

Aktualizuj teraz