Pozostałe czasy jazdy

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczy­wistym pomogą Ci zachować zgodność z przepisami i zopty­ma­li­zować wydajność

Webfleet zapewnia dokładny i aktualny pozostały czas jazdy, pomagając Tobie i kierowcom zachować zgodność z przepisami. Precyzyjne dane dotyczące liczby godzin, jakie pozostały kierowcy do końca każdego dnia, umożliwiają również dyspo­zy­torom skutecz­niejsze i wydaj­niejsze planowanie.

Pozostały czas prowadzenia pojazdu (RDT) pomaga

Przestrzegać przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Uelastyczniać i zwiększać produk­tywność procesu przydzie­lania zamówień

Obniżyć ryzyko kar i mandatów

Najważ­niejsze funkcjo­nal­ności

Wszystkie niezbędne dane w jednym miejscu

Dzienne i tygodniowe raporty dotyczące pozostałego czasu pracy, przerw i okresów odpoczynku, wskaźniki naruszeń i dozwolone wyjątki są wyraźnie wyświetlane w Webfleet. Oznacza to, że podejmujesz świadome decyzje w oparciu o łatwo porów­ny­walne informacje.

rdt 01
social infringement with map

Ostrzeżenia w odpowiednim czasie

Każde naruszenie zasad skutkuje powia­do­mieniem. Twój dyspozytor jest informowany wcześniej, dzięki czemu może powiadomić kierowcę, zanim zamieni się ono w większe, bardziej kosztowne naruszenie.

Większa dokładność dzięki automa­ty­zacji

Dzięki automa­tycznej rejestracji czasu jazdy w Webfleet nie musisz osobiście dzwonić do kierowcy, aby dowiedzieć się, ile czasu jazdy mu jeszcze pozostało. Nie musisz się już martwić, że otrzymasz niedokładne informacje albo że odciągasz innych pracowników od ich właściwych zadań.

pro8 incar wide
fleet manager lat 03

Dostosuj do lokalnych zasad

Webfleet domyślnie oblicza godziny pracy kierowców na podstawie rozpo­rzą­dzenia UE (WE) nr 561/2006, jednak możesz wybrać metodę obliczania bazującą na dyrektywie w sprawie czasu pracy lub na innych lokalnych przepisach².

Miej podgląd zasięgu kierowców

Funkcja pozostałego czasu pracy w Webfleet zacienia obszar na mapie pokazujący maksymalną odległość, jaką pojazd może pokonać. Informacje o pozostałym czasie jazdy kierowcy, aktualnym ruchu drogowym, a także typie, wymiarach i rodzaju ładunku pojazdu (jeśli dostępne) pomogą Ci uniknąć ustawiania nierealnych zadań podczas nagłej zmiany planów.

rdt 02
business owner cau 03

Używaj z systemami innych firm

Korzystasz z systemu zarządzania transportem lub planowania zasobów przed­się­biorstwa od innego dostawcy? To nie problem. Dzięki inter­fejsowi API WEBFLEET.connect dane pozostałego czasu jazdy z Webfleet można łatwo udostępnić w rozwią­za­niach innych firm.


Jak to działa

Usługa Webfleet wykorzy­stuje aktualne dane cyfrowego tachografu w celu obliczenia dla każdego kierowcy pozostałego czasu jazdy i odpoczynku.

Wartość pozostałego czasu jazdy jest również regularnie korygowana poprzez pobieranie danych z karty kierowcy i pojazdu1. Pozwala to na korektę informacji dotyczących pracy wykonanej poza pojazdem i wprowa­dzonej ręcznie do tachografu, jak również korektę różnych innych nieści­słości.

Masz pewność, że otrzymujesz dokładne, aktualne dane dotyczące pozostałego czasu pracy, które są uwzględ­niane we wszystkich danych tachografu, co pozwala uniknąć kar za marginalne naruszenia przepisów.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

1Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku rozwiązań Tachograph Manager Plus i TachoShare Plus.2Dostępność zależy od kraju.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.