Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics to teraz Webfleet Solutions.

Informacje z tachografu możesz otrzymywać na bieżąco, będąc w swoim biurze, a wszystko za sprawą WEBFLEET Tachograph Manager. Dzięki temu uzyskasz wszelkie wsparcie konieczne do zapewnienia wydajności floty i zgodności z przepisami.

WEBFLEET Tachograph Manager to kompletne rozwiązanie do obsługi cyfrowych tachografów. Dzięki analizie danych, zestawieniom, powiadomieniom oraz funkcji zdalnego pobierania danych dostępnych w usłudze Tachograph Manager łatwo uzyskasz informacje, które pozwolą zaspokoić wszelkie wymagania prawne. Zadbaj o zgodność z przepisami i sprawne planowanie, korzystając z bieżących danych o pozostałym czasie pracy i etapie wykonywania zadań.


Zdalne pobieranie

Obsługa tachografu cyfrowego oparta na zdalnym pobieraniu to szybki i łatwy sposób na zapewnienie zgodności z przepisami i zwiększenie wydajności.

WEBFLEET Tachograph Manager automatycznie pobiera dane z tachografów i przechowuje je nawet przez dwa lata* w bezpiecznym centrum danych, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dzięki temu:

 • W prosty sposób zapewnisz zgodność z przepisami, korzystając z automatycznego pobierania danych kart kierowców (co tydzień) oraz danych dotyczących pojazdów (co miesiąc).
 • Oszczędzisz na czasie i kosztach, ograniczając ręczne pobieranie danych i administrację, oraz eliminując utrzymywanie dedykowanych systemów IT.
 • Pomożesz kierowcom lepiej wykorzystać ich czas, eliminując konieczność wracania do bazy.

Ręczne pobieranie

Przeanalizuj dane dotyczące całej floty.

Jeśli część tachografów nie obsługuje funkcji zdalnego pobrania danych, dane pobrane ręcznie można zaimportować do jednego scentralizowanego systemu w celu analizy i archiwizacji. Dzięki temu:

 • Uprościsz rejestrowanie i analizowanie plików pochodzących z tachografów z całej floty.
 • Będziesz miał kontrolę nad swoimi wydatkami – zapłacisz za ręczne przesyłanie danych, archiwizację i analizę danych tylko za aktywne pojazdy.
 • Zredukujesz swoją infrastrukturę IT, stopniowo wycofując zaplecze archiwizacyjne.

Zarządzanie terminami

Zarządzanie terminami

Bądź zawsze o krok do przodu.

Funkcja zarządzania terminami informuje, kiedy należy odnowić karty kierowcy, oraz kiedy pobrać dane z konkretnych tachografów — zarówno z tych, które są wyposażone w funkcję zdalnego pobierania, jak i z tych, które wymagają ręcznego pobierania danych.

 • Dopilnuj wszystkich terminów pobierania danych i ważności kart kierowców, ustawiając okresowe przypomnienia i wysyłając e-maile z przypomnieniami.
 • Informuj kierowców z wyprzedzeniem o ważnych terminach, aby uniknąć płacenia kar.
 • Maksymalizuj wykorzystanie swojej floty dzięki informacjom o terminach zamówienia nowych kart kierowcy.

Analiza: raport o naruszeniach obowiązujących zasad

Analiza: raport o naruszeniach obowiązujących zasad

Obsługa tachografu cyfrowego pozwala również na analizę niewłaściwego zachowania kierowców i umożliwia zapobieganie im.

Raport zapewnia szczegółowy wgląd w naruszenia obowiązujących zasad przez poszczególnych kierowców. Dostarcza także informacji dotyczących wagi każdego naruszenia i związanych z nimi mandatami.

 • Uzyskaj szczegółowe informacje na temat naruszeń zasad obowiązujących na obszarach, na których prowadzisz działalność, wraz z informacjami o wadze każdego naruszenia oraz powiązanymi grzywnami**.
 • Łatwo identyfikuj obszary, w których kierowcy mogą poprawić swoje osiągi.
 • Zapewnia dowód przestrzegania zasad dotyczących jazdy, zwiększa wydajność kierowców i zmniejsza częstotliwość niewłaściwych zachowań.

Analiza: codzienne dane o czasie jazdy i przerwach

Analiza: codzienne dane o czasie jazdy i przerwach

Pobieraj z tachografu cyfrowego informacje dotyczące kierowców, które ułatwią Ci analizę sytuacji.

Obszerne raporty dostarczają informacji o czasie jazdy i odpoczynku w podziale na określone dni, zmiany i okresy.

 • Wystarczy rzut oka na szczegółowe, gotowe do pobrania raporty, aby poznać przekrój aktywności kierowców.
 • Łatwo przeanalizujesz dane, dzięki możliwości ich eksportu do formatu PDF lub CSV.

Analiza: widok codziennej aktywności

Analiza: widok codziennej aktywności

Natychmiastowy wgląd w aktywność kierowców.

Zestawienie zapewnia dostęp w dowolnym momencie do informacji dotyczących aktywności kierowców. Wyświetlane są dane o dostępności, czasie jazdy i odpoczynku, a także innych aktywnościach we wskazanym okresie.

 • Poznaj i lepiej zrozum najważniejsze przyczyny naruszeń popełnianych przez kierowców podczas jazdy.

Archiwum

Archiwum

Bezpieczne przechowywanie danych i łatwy dostęp do nich w dowolnej chwili.

Wszystkie dane z tachografów cyfrowych, odpowiednio zabezpieczone i łatwo dostępne dla użytkownika, są przechowywane w naszych archiwum nawet przez dwa lata*:

 • W razie kontroli można szybko wyszukać odpowiednie dane dla poszczególnych pojazdów i kierowców.
 • Otrzymuj dane z całej floty dzięki obsłudze plików tachografów pobieranych zdalnie lub przesyłanych ręcznie.
 • Monitoruj wszystkie aktywności dzięki funkcji historii archiwizacji.

tachograph efficiency

Procentowy pomiar wydajności pojazdu

Poznaj i lepiej zrozum poziom wykorzystania floty i jej wydajność operacyjną.

Pomiarów dokonuje się w trzech obszarach:

 • Obciążenie pracą w %: obciążenie pracą jest ustalane na podstawie całkowitego czasu jazdy, czasu pracy i czasu czuwania pojazdu w porównaniu z liczbą dni pracy, czyli maksymalnym czasem dostępności pojazdu.
 • Dni pracy: to liczba dni, w których pojazd zarejestrował co najmniej jedną minutę jazdy, pracy lub czuwania.
 • Czas pracy: czas pracy obejmuje wszystkie okresy, w których karta kierowcy jest włożona do urządzenia, oprócz przerw trwających ponad 60 minut.

tachograph tachograde

Tacho Grade

W łatwy sposób określaj, którzy kierowcy wymagają dalszego szkolenia, monitorując jednocześnie ich postępy na przestrzeni czasu.

 • Zastosowana metodologia obliczania wyników umożliwia ich porównywanie między kierowcami.
 • Wskaźnik porównawczy to liczba w przedziale od 0 do 10. Ocena 10 oznacza najwyższą wydajność.
 • Na wynik Tacho Grade składają się:
  • Liczba naruszeń przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu odpoczynku według ich wagi (lekkie, średnie, ciężkie/rażące).
  • Czas trwania jazdy i pokonana odległość.
 • Tacho Grade to narzędzie pozwalające na porównywanie i ocenianie kierowców pod względem zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi czasu jazdy i czasu odpoczynku (VO (EG) 561/2006).

Chcesz więcej? Skorzystaj z Tachograph Manager Plus

Dzięki dodatkowemu abonamentowi masz dostęp do wszystkich powyższych funkcji, a także:

Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy 

Czy nadal chcesz korzystać z obecnej instytucji analizującej?

Sprawdź nasze rozwiązanie:

WEBFLEET TachoShare 

* Tam gdzie wymagają tego przepisy lokalne, dane są przechowywane przez dłuższy okres.

** Dostępne w większości krajów.

Zamów prezentację


Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.