Webfleet TachoShare

Moduł zdalnego pobierania i archi­wi­zacji, który umożliwia zarządzanie danymi z tachografów

Kluczowe funkcje

Automa­tyczne zdalne pobieranie i archi­wi­zo­wanie danych z tachografu

Automa­tyczne pobieranie danych karty kierowcy i danych pojazdu na bezpieczne serwery Webfleet, gdzie są one archi­wi­zowane przez co najmniej 2 lata*, co pozwala w prosty sposób zachować zgodność z przepisami.

Jeśli chcesz pobierać dane z inną często­tli­wością niż tą określoną w harmo­no­gramie — żaden problem. W razie potrzeby możesz ręcznie zażądać ich w dowolnym momencie.

tachoshare remote downloading and archiving
tachoshare desktop screenshot 1

Udostęp­nianie danych zewnętrznym instytucjom anali­zu­jącym

Masz pełną kontrolę nad upraw­nie­niami dostępu do danych z tachografów po umiesz­czeniu ich w repozy­torium. Udostęp­nianie danych zgodnie z potrzebami instytucji anali­zu­jącejdanych z tachografów**.

Możliwość porównania stanu pobierania z harmo­no­gramem

Na bieżąco aktuali­zowane informacje dotyczące wymogów prawnych oraz przejrzysty i pełny wgląd w te dane.

tachoshare desktop screenshot 2
tachoshare deskopt tablet bundle

Aplikacja TachoShare dla systemu Windows — informacje

Aplikacja TachoShare dla systemu Windows umożliwia automa­tyczne pobieranie danych z tachografów zapisanych w archiwum Webfleet do lokalnego komputera stacjo­narnego z systemem Windows. Przydatne narzędzie dla lokalnych aplikacji analizy danych z tachografów.

Chcesz więcej? Kup TachoShare Plus

Podnieś bezpie­czeństwo Twoje i pasażerów

Chcesz więcej? Kup TachoShare Plus

Dzięki dodatkowemu abona­mentowi masz dostęp do wszystkich powyższych funkcji, a także:

  • Automa­tyczne cotygo­dniowe pobieranie danych pojazdu.
  • Automa­tyczne codzienne pobieranie danych karty kierowcy.
  • Moduł pozostałego czasu jazdy.
Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy

Jak to działa?

Webfleet TachoShare to moduł zdalnego pobierania, który pobiera dane tachografów z pojazdów na trasie i zapewnia łączność z oprogra­mo­waniem anali­tycznym innych firm. Pozwala zachować pełną kontrolę nad sposobem wykorzy­sty­wania danych oraz wybrać osoby, którym mają być one udostęp­nione z bezpiecznego, dostępnego archiwum.


Chcesz dołączyć analizę danych z tachografów?

Tachograph Manager

Chcesz dołączyć analizę danych z tachografów?

Sprawdź nasze rozwiązanie:

Webfleet Tachograph Manager

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

* Tam gdzie wymagają tego przepisy lokalne, dane są przecho­wywane przez dłuższy okres.** Interfejs API do integracji usług dostawców innych firm.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.