Webfleet TachoShare

Modul för fjärr­ned­laddning och arkivering som låter dig bestämma över färdskri­vardata

Huvud­funk­tioner

Automatisk fjärr­ned­laddning och arkivering av färdskri­vardata

Med denna lösning laddas förar­kortsdata och fordon­sen­hetsdata automatiskt ned till Webfleet:s säkra servrar där data arkiveras i minst 2 år* för att förenkla efterlevnad.

Om användare vill ladda ned data utanför det redan angivna schemat är det inget problem. Du kan fritt begära det manuellt när du vill och som du vill ha det.gä

tachoshare remote downloading and archiving
tachoshare desktop screenshot 1

Infor­ma­tions­delning med tredje­partsle­ve­ran­törer av analys

Du får full kontroll över åtkomst­be­hö­rig­heter till färdskri­vardata när den lagras. Dela data om du vill med din befintliga tredje­partsle­ve­rantör av analyser**.

Översikt av nedladd­nings­status vs schema

Håll dig informerad och uppdaterad om de juridiska krav du alltid måste uppfylla med en tydlig och fullständig översikt.

tachoshare desktop screenshot 2
tachoshare deskopt tablet bundle

Om appen TachoShare för Windows

Med appen TachoShare för Windows kan du automatiskt ladda ned färdskri­vardata som lagrats i Webfleet-arkivet till en lokal Windows­dator. Ett praktiskt verktyg för lokala analys­program av färdskrivare.

Vill du ha mer? Skaffa TachoShare Plus

Gör körningen säkrare

Vill du ha mer? Skaffa TachoShare Plus

Med ett ytterligare abonnemang kan du dra nytta av allt ovanstående och även:

  • Automatisk veckovis nedladdning av fordon­sen­hetsdata.
  • Automatisk daglig nedladdning av förar­kortsdata.
  • Modul för återstående körtider.
Läs mer om återstående körtider

Hur fungerar den?

Webfleet TachoShare är en modul för fjärr­ned­laddning som laddar ned färdskri­vardata från fordon på vägen och som kan anslutas till analys­pro­gramvara från tredje part. Du får även full kontroll över hur du använder data och vem du delar den med, från ett säkert och lättill­gängligt arkiv.


Vill du att färdskri­vardata ska tas med?

Tachograph Manager

Vill du att färdskri­vardata ska tas med?

Se vår lösning:

Webfleet Tachograph Manager

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

* Arkiverade data från längre perioder är tillgängliga i de fall lokal lagstiftning kräver det.** API finns för att integrera tjänster från tredje­partsle­ve­ran­törer.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.