Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

WEBFLEET TachoShare


MODUL FÖR FJÄRRNEDLADDNING OCH ARKIVERING SOM LÅTER DIG BESTÄMMA ÖVER FÄRDSKRIVARDATA

Hur fungerar den?


tachoshare remote downloading and archiving

Automatisk fjärrnedladdning och arkivering av färdskrivardata

Med denna lösning laddas förarkortsdata och fordonsenhetsdata automatiskt ned till Webfleet Solutions:s säkra servrar där data arkiveras i minst 2 år* för att förenkla efterlevnad.

Om användare vill ladda ned data utanför det redan angivna schemat är det inget problem. Du kan fritt begära det manuellt när du vill och som du vill ha det.gä


tachoshare data sharing with third party analysis providers

Informationsdelning med tredjepartsleverantörer av analys

Du får full kontroll över åtkomstbehörigheter till färdskrivardata när den lagras. Dela data om du vill med din befintliga tredjepartsleverantör av analyser**.


tachoshare download status vs schedule

Översikt av nedladdningsstatus vs schema

Håll dig informerad och uppdaterad om de juridiska krav du alltid måste uppfylla med en tydlig och fullständig översikt.


tachoshare about tachoshare windows app

Om appen TachoShare för Windows

Med appen TachoShare för Windows kan du automatiskt ladda ned färdskrivardata som lagrats i WEBFLEET-arkivet till en lokal Windowsdator. Ett praktiskt verktyg för lokala analysprogram av färdskrivare.

Vill du ha mer? Skaffa TachoShare Plus

Med ett ytterligare abonnemang kan du dra nytta av allt ovanstående och även:

Läs mer om återstående körtider 

Vill du att färdskrivardata ska tas med?

Se vår lösning:

WEBFLEET Tachograph Manager 

* Arkiverade data från längre perioder är tillgängliga i de fall lokal lagstiftning kräver det.

** API finns för att integrera tjänster från tredjepartsleverantörer.

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.