Registrering av körsträcka med Webfleet Logbook

Slipp allt krångel när du registrerar körsträcka

Hämta appen⁠

Webfleet levereras med en automa­ti­serad körjour­nals­funktion. Den levererar och lagrar tillför­litliga resedata så att du kan bevisa vagnparkens körsträcka. Förare kan validera sina resor direkt från sin smartphone eller PRO-förar­ter­minal.

Spara administ­ra­tionstid med enkel registrering av körsträcka

Förare kan validera sina resor när som helst direkt från sin smartphone eller PRO-förar­ter­minal, så det går alltid snabbt och enkelt att rapportera körsträcka.

Kontrollera kostnaderna och följ skatte­di­rek­tiven

Rappor­tering av företagets respektive privata körsträckor hjälper dig att effektivare övervaka ersätt­nings­an­språken och ersätta förarna i enlighet med dem.

Du vet att alla kilometer redovisas

Webfleets körjournal registrerar exakta data om körsträcka och tillryg­galagd körsträcka. Den kan också registrera ytterligare information som resans syfte, adress och kontakt­upp­gifter.

Var mobil med Webfleet Logbook

Webfleet Logbook för din smartphone gör det enkelt att hålla registre­ringen av körsträcka uppdaterad. Appen hjälper dig att ersätta förarna och företaget och hjälper dig att beräkna skatte­de­kla­ra­tionen.

Appen fungerar tillsammans med* en fordons­mon­terad LINK-for­dons­spår­nings­enhet**, för att visa exakta data om körsträcka och tillryg­galagd körsträcka på din förares smartphone.

logbook app bundle en km
driver mobile logbook

Så här kan Webfleet registrering av körsträcka hjälpa förarna

I appen kan förarna lägga till viktig information till den registrerade resan, inklusive:

  • Typ av resa: företagsresa, pendlarresa eller privat resa
  • Resans syfte
  • Kontakt­person
  • Anmärk­ningar
  • Justerbara vägmä­tarin­ställ­ningar


Allt du behöver veta om registrering av körsträckor

Vad innebär spårning av körsträcka?

0
Hoppa till innehåll

Spårning av körsträcka är en allmän term för att registrera sträckor som körs i tjänsten. Det kan göras av många olika anledningar, som att följa regelverk, av skatteskäl eller för reseer­sättning. Det är användbart, och i vissa fall obliga­to­riskt, för många slags verksam­heter.

Principen är att alla kilometer som en anställd kör i tjänsten spåras och registreras. Det kan ske på flera olika sätt, från manuella pappers­ba­serade system till Excelark eller digitala körjour­naler som gör hela proceduren automatisk. Vi tittar närmare på den sistnämnda.

Automatisk spårning av körsträcka

0
Hoppa till innehåll

Oavsett om du är förare eller vagnpark­sad­mi­nist­ratör är spårning av körsträcka troligtvis inte ditt huvud­sakliga ansvars­område. Därför vill du antagligen inte lägga en massa tid på pappers­arbete eller kalkylark för att ha ordning på det.

Därför vänder sig allt fler företag nu till lösningar för automatisk spårning av körsträcka. De här lösningarna tar hand om resead­mi­nist­ra­tionen för företagets fordon och avlastar dig så att du kan koncentrera dig på dina huvud­upp­gifter.

En av de bästa tillgängliga lösningarna är appar för mobil spårning.

Hur fungerar appar för spårning av körsträcka?

0
Hoppa till innehåll

Säg att du har en bilpool. En avancerad spårningsapp skapar en profil för varje förare i vagnparken. Föraren kan sedan hantera resead­mi­nist­ra­tionen via mobilappen och enkelt registrera viktig information som resans syfte, fordon som använts och vägmätarens inställning. Vissa appar ger även feedback om körpre­sta­tioner.

Mätar­ställ­ningen uppdateras sedan i realtid direkt från fordonets vägmätare. Alla data från resan kan sparas lättåt­komligt för vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören för reseer­sättning och verifiering av skatte­in­for­mation.

Varför använda en spårningsapp för verksam­heten?

0
Hoppa till innehåll

En bra spårningsapp underlättar för förare och vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer. Administ­ra­tionen blir enklare när mer av arbetet görs automatiskt. Det betyder att både förare och vagnpark­sad­mi­nist­ratör kan fokusera på annat viktigt arbete, vilket gör dem mer effektiva och mindre stressade.

Det är också betryggande att veta att viktiga uppgifter hanteras av ett tillför­litligt system. Om skatte­myn­dig­he­terna vill granska dina register för att säkerställa att dina anställdas förmåner beskattas korrekt är det väldigt praktiskt att ha spårnings­appens tillför­litliga och korrekta uppgifter till hands. Ännu en viktig uppgift ordnad!

Som vi nämnde ovan ger vissa appar även feedback om förarens presta­tioner. Webfleet Logbook ger till exempel förar­feedback via OptiDrive 360-systemet, som spårar fortkörning, körhän­delser, tomgångs­körning, bräns­le­för­brukning, konstant hastighet, motor­bromsning med mera. Dessa data hjälper föraren att köra säkrare och mer kostnads­ef­fektivt och hållbart.

Men innan du väljer en app är det viktigt att kolla hur den hanterar förarens integritet. En bra app ger till exempel förarna möjlighet att dölja fordons­spårning om de använder företagets fordon för en privat resa. Säkerställ även att apple­ve­ran­tören lagrar alla rese- och förardata på säkrast möjliga sätt.

Vilken app för mobil spårning passar dig?

0
Hoppa till innehåll

Olika företag behöver olika uppsätt­ningar funktioner i en app för mobil spårning. Du kanske bara behöver de mest grund­läg­gande resedata, eller kanske något mer djupgående och kraftfullt.

Oavsett vad du har för krav ska du komma ihåg att appens främsta syfte är att underlätta. Så det är viktigt att den app du tänker använda är utformad för att vara använ­dar­vänlig. Hitta en app med använ­dar­fo­ku­serad layout som både du och dina förare är bekväma med och som inte tar upp för mycket arbetstid.

Webfleet utvecklade appen Webfleet Logbook för att hjälpa företag som ditt att effektivt hantera information om körsträcka. Om du vill göra resead­mi­nist­ra­tionen enklare hjälper vi gärna till. Kontakta någon av våra experter idag och ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

Take the hassle out of trip administration with Webfleet Logbook


Hämta appen

Appen är tillgänglig på Android i Google Play Store och på iOS i Apple App Store.

Hämta i App Store
Hämta på Google play

Boka en demo och se hur Webfleet kan hjälpa just din verksamhet.

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Prenu­me­ration på Webfleet® krävs.
** Kräver LINX 3xx firmware 1.9203 eller högre / Link 5xx firmware 2.0 eller högre.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.