Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

WEBFLEET levereras med en automatiserad körjournalsfunktion. Den levererar och lagrar tillförlitliga resedata så att du kan bevisa vagnparkens körsträcka. Förare kan validera sina resor direkt från sin smartphone eller PRO-förarterminal.

Spara administrationstid med enkel registrering av körsträcka

Förare kan validera sina resor när som helst direkt från sin smartphone eller PRO-förarterminal, så det går alltid snabbt och enkelt att rapportera körsträcka.

Kontrollera kostnaderna och följ skattedirektiven

Rapportering av företagets respektive privata körsträckor hjälper dig att effektivare övervaka ersättningsanspråken och ersätta förarna i enlighet med dem.

Du vet att alla kilometer redovisas

WEBFLEETs körjournal registrerar exakta data om körsträcka och tillryggalagd körsträcka. Den kan också registrera ytterligare information som resans syfte, adress och kontaktuppgifter.


WEBFLEET Logbook – registrering av körsträcka

Var mobil med WEBFLEET Logbook

WEBFLEET Logbook för din smartphone gör det enkelt att hålla registreringen av körsträcka uppdaterad. Appen hjälper dig att ersätta förarna och företaget och hjälper dig att beräkna skattedeklarationen.

Appen fungerar tillsammans med* en fordonsmonterad LINK-fordonsspårningsenhet**, för att visa exakta data om körsträcka och tillryggalagd körsträcka på din förares smartphone.


Så här kan WEBFLEET registrering av körsträcka hjälpa förarna

I appen kan förarna lägga till viktig information till den registrerade resan, inklusive:

  • Typ av resa: företagsresa, pendlarresa eller privat resa
  • Resans syfte
  • Kontaktperson
  • Anmärkningar
  • Justerbara vägmätarinställningar

* Prenumeration på WEBFLEET krävs.
** Kräver LINX 3xx firmware 1.9203 eller högre / Link 5xx firmware 2.0 eller högre.

Hämta appen

Appen är tillgänglig på Android i Google Play Store och på iOS i Apple App Store.

Hämta i App Store Hämta på Google play


Boka en demo och se hur WEBFLEET kan hjälpa just din verksamhet.