Registrering av körsträcka med WEBFLEET Logbook

Slipp allt krångel när du registrerar körsträcka

Hämta appen
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET levereras med en automa­ti­serad körjour­nals­funktion. Den levererar och lagrar tillför­litliga resedata så att du kan bevisa vagnparkens körsträcka. Förare kan validera sina resor direkt från sin smartphone eller PRO-förar­ter­minal.

Spara administ­ra­tionstid med enkel registrering av körsträcka

Förare kan validera sina resor när som helst direkt från sin smartphone eller PRO-förar­ter­minal, så det går alltid snabbt och enkelt att rapportera körsträcka.

Kontrollera kostnaderna och följ skatte­di­rek­tiven

Rappor­tering av företagets respektive privata körsträckor hjälper dig att effektivare övervaka ersätt­nings­an­språken och ersätta förarna i enlighet med dem.

Du vet att alla kilometer redovisas

WEBFLEETs körjournal registrerar exakta data om körsträcka och tillryg­galagd körsträcka. Den kan också registrera ytterligare information som resans syfte, adress och kontakt­upp­gifter.

Var mobil med WEBFLEET Logbook

WEBFLEET Logbook för din smartphone gör det enkelt att hålla registre­ringen av körsträcka uppdaterad. Appen hjälper dig att ersätta förarna och företaget och hjälper dig att beräkna skatte­de­kla­ra­tionen.

Appen fungerar tillsammans med* en fordons­mon­terad LINK-for­dons­spår­nings­enhet**, för att visa exakta data om körsträcka och tillryg­galagd körsträcka på din förares smartphone.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Så här kan WEBFLEET registrering av körsträcka hjälpa förarna

I appen kan förarna lägga till viktig information till den registrerade resan, inklusive:

  • Typ av resa: företagsresa, pendlarresa eller privat resa
  • Resans syfte
  • Kontakt­person
  • Anmärk­ningar
  • Justerbara vägmä­tarin­ställ­ningar

Take the hassle out of trip administration with WEBFLEET Logbook


Hämta appen

Appen är tillgänglig på Android i Google Play Store och på iOS i Apple App Store.

Hämta i App Store
Hämta på Google play

Boka en demo och se hur WEBFLEET kan hjälpa just din verksamhet.

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange typ av industri.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Prenu­me­ration på WEBFLEET® krävs.** Kräver LINX 3xx firmware 1.9203 eller högre / Link 5xx firmware 2.0 eller högre.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu