Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 COVID-19 Update.  Läs mer

Tillgångs­spårning i WEBFLEET

Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Med tillgångs­spårning i WEBFLEET får du information om var dina tillgångar befinner sig och hur de används. Du kan omedelbart kontrollera status för alla strömsatta tillgångar och fordon i vagnparken från ett och samma ställe. Med det kan du bibehålla deras säkerhet, värde och effek­ti­vitet. Samtidigt kan du minska arbets­be­last­ningen med automatiska processer och meddelanden.

Med tillgångs­spårning i WEBFLEET kan du

Övervaka dina tillgångar och få meddelanden när de flyttas

Övervaka alla fordon och tillgångar i ett enda gränssnitt

Schemalägga underhåll för att undvika kostsamma driftstopp

Viktiga funktioner i WEBFLEETs tillgångs­spårning

Övervaka hela verksam­heten

WEBFLEET visar status och plats för varje strömsatt tillgång¹ och fordon i vagnparken i ett och samma gränssnitt.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Tydlig kartö­versikt

WEBFLEETs detaljerade karta gör det lätt att se exakt var dina tillgångar befinner sig. Om de inte är parkerade i parken kan du vara säker på att du kan hitta dem kvickt.

Få uppda­te­ringarna du behöver, när du behöver dem

Med WEBFLEET får du veta när status för en tillgång förändras. Till exempel får du ett meddelande om den åker in i eller lämnar ett angivet område eller om rörelse upptäcks.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vet hur dina tillgångar används

Få en snabb översikt med WEBFLEETs tillgångskort eller rapporter om tillgång­arnas status dygnet runt, med aktuell position, resa, underhåll, adress/plats och indata­rap­porter (t.ex. status för släpets dörr).

Bibehåll tillgång­arnas höga värde

Du kan schemalägga och hantera under­hålls­arbete för att hålla tillgångarna i gott skick. Konfigurera meddelanden baserat på vägmätaren, drifttid eller tid sedan senaste underhåll.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Koppla en tillgång till ett fordon

Information om kopplade tillgångar² visas på det primärt spårade fordonet. Med den kan du till exempel ta reda på vilket släp som är kopplat till vilken lastbil.

Effektivt och praktiskt

Den vatten­tåliga, IP67-klassade LINK 340-enheten för tillgångs­spårning i kombination med tillgångs­spår­ningen i WEBFLEET ger dig allt du behöver för att behålla kontrollen.

Om enheten kopplas bort från ström kan du fortfarande spåra den en gång om dagen tack vare det inbyggda batteriet i LINK 340-enheten.

Ladda ned databladet för LINK 340
Webfleet Solutions

Få en demo

Ta en titt på hur tillgångs­spår­ningen i WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
1 Strömsatta tillgångar har ofta inbyggda motorer eller får ström genom fordonets strömkälla. 2 Kopplings­funk­tio­nerna ska vara klara under fjärde kvartalet 2019. Om fordonet även är utrustat med en LINK-for­dons­spår­nings­enhet kopplas tillgången automatiskt och visas i den kompri­merade fordonsvyn i WEBFLEET.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu