Företag

Rekom­men­derade produkter

Förbättra kundtjänsten och förarnas säkerhet samtidigt som du sänker kostnaderna och koldi­ox­id­ut­släppen med Webfleet. Uppnå högre effek­ti­vitet med enkel integration i dina befintliga system.

Öka förar­sä­ker­heten

Öka förar­sä­ker­heten

Öka förar­sä­ker­heten

Ge förarna en enkel varning på sin enhet när de kör för fort eller när de styr och bromsar överdrivet, genom Active Driver Feedback.

Dessutom kan du minska de risker som är förknippade med fortkörning och hårda inbroms­ningar genom att övervaka förar­be­te­endet och sätta riktlinjer för säkrare körning.

Sänk bräns­leåt­gången och koldi­ox­id­ut­släppen

Sänk bräns­leåt­gången och koldi­ox­id­ut­släppen

Sänk bräns­leåt­gången och koldi­ox­id­ut­släppen

Med Webfleet företags­lös­ningar kan du undvika trafik och ineffektiv stanna-star­ta-körning med TomTom Traffic. Lokalisera lätt fordon och fördela nya jobb effektivt till närmaste förare. Dessutom kan du minska antalet körda kilometer med så mycket som 16 % genom att ge förare den mest exakta färdvägen.

Förbättra din servicenivå

Förbättra din servicenivå

Förbättra din servicenivå

Med Webfleet kan du ge förarna order på deras enheter så att de lätt kan gå från jobb till jobb utan att återvända till kontoret. Och du kan hjälpa förarna att nå sin destination snabbare via trafi­kin­for­mation i realtid och smart ruttpla­nering. Du kan till och med förse kunderna med kortare ankomst­fönster tack vare smartare vägval och mer exakt beräknad ankomsttid.

Några av våra företagskunder

Varför ska jag välja Webfleet?

Nationella och inter­na­tio­nella instal­la­törer

Först­klassig support från lokala återför­säljare och syste­min­teg­ratör

Välj den bästa fordons­spår­nings­lös­ningen för ditt företag

Företags­lösning

  • Smart och effektiv spårning, sökning och planering
  • Använd Active Driver Feedback för säkrare och mer miljövänlig körning
  • Ge kunderna tillför­litliga beräknade ankomst­tider och mer exakta tidrymder
  • Med navigering tar du emot trafi­kin­for­mation i realtid för smartare ruttpla­nering
  • Enkel integrering med hundratals använ­dar­färdiga program
  • Utrusta hela vagnparken med en kompakt terminal för förar-ID och loggning med feedback på körstil

Tillval: Värdefull extra

  • Få en realtidsbild av bräns­le­ek­onomi och koldi­ox­id­ut­släpp

Våra utmärkelser och certifikat

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.