Lösningar för vagnparks­han­tering för inter­na­tio­nella företag och stora vagnparker

Lösningar för vagnparks­han­tering för inter­na­tio­nella företag och stora vagnparker

Hantera vagnparken på ett mer effektivt och produktivt sätt med hjälp av lösningar från Webfleet. Ge dina kunder utmärkt service, öka förar­sä­ker­heten, minska drifts­kost­na­derna och minska koldi­ox­id­ut­släppen med hjälp av en lösning som är enkel att integrera med dina befintliga system.

Varför ska du välja Webfleet för din företags­vagnpark?

Prisbelönta lösningar

Tjäna på vårt engagemang i utmärkt service

Först­klassig kundsupport

Få hjälp från vårt nätverk av lokala återför­säljare och integ­ra­törer

Skalbar och flexibel täckning

Stöd för många olika språk för att se till att du kan växa utan problem

Högsta säker­hets­nivån

Vår datasä­kerhet är ISO-27001-certi­fierad

Förenklade integre­ringar

Utöka dina system med hjälp av våra öppna API:er och SDK:er

Omfattande rapporter

Se till att du efterlever alla lagar och förord­ningar och uppfyller alla tjäns­te­nivåer

Hur företags­vagn­parker kan maximera effek­ti­vi­teten med hjälp av Webfleet

Insyn i realtid

Använd fordons­spårning i realtid för att optimera din inter­na­tio­nella eller stora vagnpark. Tilldela uppgifter baserat på var föraren befinner sig och få information om körstil. Genom att ha tillgång till aktuell och historisk information kan du fatta välgrundade affärs­beslut och förbättra din kundservice, oavsett hur stor din vagnpark är.

vehicle tracking areal 01 eu
fleet manager driver 01

Avancerad analys

Ge ditt företag tillgång till datadriven information. Webfleet innehåller alla strategiska verktyg för vagnparks­han­tering som ditt företag behöver – från anpassad rappor­tering till historiska data över bräns­le­för­brukning. Det är viktigt att analysera dina vagnparksdata för att identifiera hur du kan förbättra effek­ti­vi­teten för vagnparken, särskilt om du har en företags­vagnpark med ett stort antal fordon i olika länder.

Öka säkerheten

Profes­sionell navigering gör det enklare att se till att dina förare väljer rätt rutter. Dessutom kan du använda fordonska­meror för vagnparken för att få sammanhang för trafi­kin­ci­denter och körstils­in­for­mation för att uppmuntra teamen att ta ansvar. Du kan använda dina vagnparksdata till att förhindra olyckor på vägen.

ev van driver pro8475 cam50 01
Förbättra din servicenivå

Integrerade lösningar

Öka produk­ti­vi­teten med hjälp av order­han­te­rings­verk­tygen i Webfleet. Stärk kundre­la­tio­nerna genom fler slutförda jobb och bättre beräknade ankomst­tider. Du kan även effek­ti­visera verksam­heten med PRO Driver Termi­nal-en­heter som har stöd för tvåvägs­kom­mu­ni­kation mellan kontors- och fältteamen.

Utökade funktioner

Ta hanteringen av din företags­vagnpark till nästa nivå genom att integrera Webfleet med partner­program. Du kan använda Webfleets omfattande API:er till att integrera det med andra system du använder för din dagliga verksamhet, inklusive lager­han­tering, arbets­flö­des­op­ti­mering och bevis på utförda tjänster för att öka effek­ti­vi­teten.

fleet manager 05
C02 Report TUV certif 2

Bättre hållbarhet

Vi hjälper dig på din resa mot att minska koldi­ox­id­ut­släppen. Våra lösningar hjälper dig med att uppfylla hållbar­hets­målen och hjälper förarna att utveckla en mer miljövänlig körstil. Du kan uppnå konkur­rens­för­delar med hjälp av ansvars­fulla affärs­me­toder genom att använda koldi­ox­idrap­por­terna i Webfleet för att gå över till elfordon för vagnparken.

Gå över till elfordon

Vare sig du vill veta mer om hur du beräknar din nuvarande vagnparks totala ägande­kostnad, jämfört med för- och nackdelarna med en elfordons- eller hybrid­vagnpark, eller exakt var du ska påbörja övergången, är våra experter angelägna om att hjälpa dig.

fleet electrification planning report

Så här tycker våra kunder

Hoppa till innehåll
Webfleet är en av våra bästa investe­ringar. Det har hjälpt oss att spara 1,8 miljoner pund på bränsle och 1,2 miljoner pund på kostnader för hantering av försäk­rings­an­språk.
Elis
Hoppa till innehåll
Webfleet var den avgörande faktorn för att gå över till elfordon för tekni­ker­for­donen och när vi skulle börja.
Konica Minolta
Hoppa till innehåll
Den här lösningen förbättrade arbets­flödet avsevärt omedelbart.
PreZero

Laddar

Några av våra företagskunder


Allt du behöver veta om hantering av företags­vagn­parker

Hur förbättrar Webfleet förar­sä­ker­heten för stora vagnparker?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet ger konti­nu­erlig återkoppling så att förarna kan förbättra sitt resultat i realtid. Om du är ansvarig för en inter­na­tionell eller stor vagnpark kan du använda Webfleet till att övervaka förarnas körstil och uppmuntra dem till att köra säkrare.

Hur kan stora vagnparker tjäna på att använda ruttlös­ningarna i Webfleet?

0
Hoppa till innehåll

Om du är ansvarig för en inter­na­tionell eller stor vagnpark och integrerar ditt Webfleet-konto med våra PRO 8-förar­ter­mi­naler kan du minska antal körda mil, spara bränsle och ge kunderna tillför­litliga ankomst­tider. Med hjälp av ruttlös­ningarna i Webfleet kan du hantera vagnparken på ett mer effektivt sätt samtidigt som du ökar tjäns­te­kva­li­teten.

Kan jag integrera Webfleet med mina befintliga vagnparks­han­te­rings­system?

0
Hoppa till innehåll

Ja, Webfleet är utformat för enkel integrering med många olika system och partnerappar för att utöka dina befintliga funktioner för vagnparks­han­tering.

Hur bidrar Webfleet till att minska bräns­le­kost­na­derna för företags­vagn­parker?

0
Hoppa till innehåll

Företags­vagn­parker använder Webfleet till att optimera rutter, undvika trafik och främja effektiv körstil. Kunder som använder Webfleet minskar bräns­le­för­bruk­ningen avsevärt, vilket leder till lägre drifts­kost­nader.

Kan lösningarna från Webfleet växa när min företags­vagnpark växer?

0
Hoppa till innehåll

Absolut. Lösningarna från Webfleet är skalbara och anpass­ningsbara, vilket gör dem perfekta för växande vagnparker som behöver ha tillgång till flexibel och robust vagnparks­han­tering.

Vilken typ av support tillhan­da­håller Webfleet för min stora vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet erbjuder först­klassig support via ett nätverk av lokala återför­säljare och syste­min­teg­ra­törer för att se till att du får snabb och effektiv hjälp.

Hur bidrar Webfleet till att minska koldi­ox­id­ut­släppen för stora fordonsparker?

0
Hoppa till innehåll

Om du är ansvarig för en stor vagnpark kan du använda verktygen i Webfleet till att övervaka körstil, planera effektiva rutter och begränsa onödiga körsträckor. Du kan spåra dina fordons­ut­släpp med hjälp av koldi­ox­idrap­por­terna i Webfleet för att se vilka åtgärder som kommer att hjälpa dig att uppnå dina hållbar­hetsmål.

Vad gör Webfleet till ett tillför­litligt val för hantering av företags­vagn­parker?

0
Hoppa till innehåll

Vår omfattande erfarenhet tillsammans med många olika utmärkelser och certi­fi­e­ringar gör Webfleet till ett tillför­litligt och pålitligt val för hantering av företags­vagn­parker. Läs våra kundbe­rät­telser på den här sidan för att se hur Webfleet har fått olika företags förtroende.

Hur förbättrar Webfleet kundser­vicen för stora fordonsparker?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet ger dig tillgång till smartare rutter och exakta beräknade ankomst­tider vilket innebär att du kan tillhan­da­hålla tillför­litliga service­tidsin­tervall till kunderna och förbättra leveransupp­le­velsen.

Vilka funktioner i Webfleet underlättar efter­lev­naden med lagar och förord­ningar för stora fordonsparker?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet innehåller funktioner som hjälper dig med att efterleva lagar och förord­ningar och upprätt­hålla efter­lev­nads­stan­darder. Viktiga funktioner är bland annat koldi­ox­idrap­por­tering, färdskri­var­han­tering, tempe­ra­turö­ver­vakning för kylkedjor, körjour­naler, samt Vehicle Check App, som förenklar fordons­un­derhåll och vägin­spek­tioner.

Våra utmärkelser och certifikat

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.