Vállalati megoldás

Ajánlott termékek jármű­park­jához

Javítsa az ügyfél­szol­gá­latot és növelje a jármű­ve­zetők biztonságát, miközben csökkenti a költségeket és a CO2-kibo­csátást a Webfleet segít­sé­gével. Könnyen integ­rálható a meglévő rendsze­rekkel a nagyobb hatékonyság érdekében.

Fokozza a jármű­ve­zetők biztonságát

Fokozza a jármű­ve­zetők biztonságát

Fokozza a jármű­ve­zetők biztonságát

Küldjön egyszerű figyel­mez­te­té­seket a jármű­ve­ze­tőknek eszközükre az Active Driver Feedback segít­sé­gével, amikor túl gyorsan haladnak vagy erőteljesen fékeznek.

Csökkentheti a gyors­haj­táshoz és az intenzív fékezéshez kapcsolódó kocká­za­tokat is, ha figyelemmel kíséri a vezetési stílust és irány­el­veket határoz meg a bizton­sá­gosabb vezetéshez.

Csökkentse az üzemanyag-hasz­ná­latot és a CO2-kibo­csátást

Csökkentse az üzemanyag-hasz­ná­latot és a CO

Csökkentse az üzemanyag-hasz­ná­latot és a CO2-kibo­csátást

A Webfleet vállalati megoldások révén a TomTom Traffic haszná­la­tával elkerülheti a forgalmat és a stop-start stílusú, nem éppen hatékony vezetést. Találja meg könnyen a járműveket, és ossza ki hatékonyan az új feladatokat a legkö­ze­lebbi járművezető számára. A futás­tel­je­sít­ményt akár 16%-kal is csökkentheti azáltal, hogy a jármű­ve­ze­tőknek a legpon­tosabb útvonalat biztosítja.

Javítsa szolgál­ta­tásai színvonalát

Javítsa szolgál­ta­tásai színvonalát

Javítsa szolgál­ta­tásai színvonalát

A Webfleet segít­sé­gével a megren­de­lé­seket elküldheti a jármű­ve­zetők eszközeire, így ők egyik feladat után végezhetik a másikat anélkül, hogy vissza­tér­nének az irodába. Vagy segíthet a jármű­ve­ze­tőknek gyorsabban elérni a rendel­tetési helyüket az élő forgalmi információk és az intelligens útvonal­ter­vezés révén. Az okosabb útvonal­ter­ve­zésnek és becsült érkezési időknek köszön­hetően rövidebb érkezési időin­ter­val­lu­mokat is biztosíthat az ügyfeleknek.

Néhány vállalati ügyfelünk

Miért érdemes a Webfleet megoldást választanom?

Országos és nemzetközi beszerelők

Első osztályú támogatás a helyi viszont­eladók és rendszer­in­teg­rá­torok révén

Válassza ki a vállal­kozása számára legjobb jármű­kö­vetési megoldást

Vállalati megoldás

  • Élvezze az intelligens és hatékony nyomon követést és tervezést
  • Használja az Active Driver Feedback funkciót a bizton­sá­gosabb és környe­zet­ba­rátabb vezetéshez
  • Biztosítson megbízható becsült érkezési időket és pontosabb időin­ter­val­lu­mokat az ügyfeleknek
  • A navigáció segít­sé­gével az okos útvonal­ter­vezés érdekében élő közlekedési infor­má­ciókat kap
  • Egyszerű integráció több száz azonnal elérhető alkal­ma­zással
  • Szerelje fel a teljes járműparkot kompakt vezető­azo­no­sí­tóval és naplózási terminállal, vissza­jel­zé­seket biztosítva a vezetési stílussal kapcso­latban

Opcionális: Ajánlott extrák

  • Valós idejű képet kaphat az üzemanyag-ha­té­kony­ságról és a széndi­oxid-ter­he­lésről

Díjaink és tanúsít­vá­nyaink

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.