Juridisk information

Villkor

Webfleet Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för uthyrning och försäljning av Webfleets tjänster och produkter, tillsammans med villkoren för Webfleet-tjänster och/eller villkoren för att köpa eller hyra produkter.

Allmänna villkor

Villkor för Webfleet-tjänster

Villkoren gäller för vår Webfleet-tjänst, tillsammans med de Webfleet allmänna villkoren.

Villkor för Webfleet-tjänster

Villkor för att köpa produkter

Villkoren gäller om du har köpt hårdva­ru­pro­dukter direkt från Webfleet, tillsammans med de Webfleet allmänna villkoren.

Villkor för att köpa produkter

Villkor för att hyra produkter

Villkoren gäller om du har hyrt hårdva­ru­pro­dukter direkt från Webfleet, tillsammans med de Webfleet allmänna villkoren.

Villkor för att hyra produkter

Allmänna villkor för anskaffning av produkter och tjänster

Dessa villkor för anskaffning av produkter och tjänster gäller dig som är leverantör för Bridgestone Mobility Solutions B.V.

Villkor för anskaffning av produkter och tjänster

Tillägg om datahan­tering – enligt GDPR-ar­tikel 28

Tillägg om datahan­tering