Juridisk information

Villkor

Webfleet Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för uthyrning och försäljning av Webfleets tjänster och produkter, tillsammans med villkoren för Webfleet-tjänster och/eller villkoren för att köpa eller hyra produkter.

Allmänna villkor

Villkor för Webfleet-tjänster

Villkoren gäller för vår Webfleet-tjänst, tillsammans med de Webfleet allmänna villkoren.

Villkor för Webfleet-tjänster

Villkor för att köpa produkter

Villkoren gäller om du har köpt hårdva­ru­pro­dukter direkt från Webfleet, tillsammans med de Webfleet allmänna villkoren.

Villkor för att köpa produkter

Villkor för att hyra produkter

Villkoren gäller om du har hyrt hårdva­ru­pro­dukter direkt från Webfleet, tillsammans med de Webfleet allmänna villkoren.

Villkor för att hyra produkter

Allmänna villkor för anskaffning av produkter och tjänster

Dessa villkor för anskaffning av produkter och tjänster gäller dig som är leverantör för Bridgestone Mobility Solutions B.V.

Villkor för anskaffning av produkter och tjänster

Tillägg om datahan­tering – enligt GDPR-ar­tikel 28

I våra villkor för Webfleet-tjänsten ingår punkter som styr hantering av person­upp­gifter i enlighet med GDPR-ar­tikel 28. Det gör att våra Webfleet-kunder kan uppfylla kraven i sitt åtagande som regis­ter­förare i det här avseendet. Dessutom finns ett tillägg om datahan­tering som vidare beskriver våra ansvars­ta­ganden som person­upp­gifts­bi­träden genom ditt avtal med Webfleet i enlighet med GDPR, som typer av data och kategorier för personer som påverkas, underordnad hantering och tekniska och organi­sa­to­riska åtgärder. I tillägget om datahan­tering ingår anvisningar för hur tillägget om datahan­tering ska under­tecknas och skickas tillbaka.

Tillägg om datahan­tering