Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Villkor

Webfleet Solutions Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för uthyrning och försäljning av WEBFLEETs tjänster och produkter, tillsammans med villkoren för WEBFLEET-tjänster och/eller villkoren för att köpa eller hyra produkter.

Allmänna villkor 

Villkor för WEBFLEET-tjänster

Villkoren gäller för vår WEBFLEET-tjänst, tillsammans med de Webfleet Solutions allmänna villkoren.

Villkor för WEBFLEET-tjänster 

Villkor för att köpa produkter

Villkoren gäller om du har köpt hårdvaruprodukter direkt från TomTom, tillsammans med de Webfleet Solutions allmänna villkoren.

Villkor för att köpa produkter 

Villkor för att hyra produkter

Villkoren gäller om du har hyrt hårdvaruprodukter direkt från TomTom, tillsammans med de Webfleet Solutions allmänna villkoren.

Villkor för att hyra produkter 

Allmänna villkor för anskaffning av produkter och tjänster

Dessa villkor för anskaffning av produkter och tjänster gäller dig som är leverantör för Webfleet Solutions B.V.

Villkor för anskaffning av produkter och tjänster 

Tillägg om datahantering – enligt GDPR-artikel 28

I våra villkor för WEBFLEET-tjänsten ingår punkter som styr hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR-artikel 28. Det gör att våra WEBFLEET-kunder kan uppfylla kraven i sitt åtagande som registerförare i det här avseendet. Dessutom finns ett tillägg om datahantering som vidare beskriver våra ansvarstaganden som personuppgiftsbiträden genom ditt avtal med Webfleet Solutions i enlighet med GDPR, som typer av data och kategorier för personer som påverkas, underordnad hantering och tekniska och organisatoriska åtgärder. I tillägget om datahantering ingår anvisningar för hur tillägget om datahantering ska undertecknas och skickas tillbaka.

Tillägg om datahantering