Vagnparks­han­tering för budtjänster

Leverera i tid med GPS för att spåra och distribuera dina fordon

Vagnparks­han­tering för budtjänster

Leverera i tid med GPS för att spåra och distribuera dina fordon

Med Webfleet kan du hålla dina budtjänst­kunder informerade om deras leveranser och förväntade ankomst­tider. Information i realtid hjälper dig att spåra förarens väg och uppdatera kunderna om det uppstår en försening.

Du kan också övervaka och förbättra prestanda och fakturering med exakt ankomsttid och körsträc­ke­rap­porter.

Fördelar:

Kommunicera snabbt och tydligt

Minska administ­ra­tions­tiden

Ge flexiblare och mer tillför­litlig service

Maximera antalet utförda uppdrag

Gör verksam­heten mer effektiv

Säkerställ korrekta hämtningar, leveranser och returer

Hur kan Webfleet hjälpa din vagnpark med budfordon?

Leverans i tid, varje gång

Leverans i tid, varje gång

Leverans i tid, varje gång

Var snabb, undvik trafik och förseningar med TomTom Traffic.

Var dynamisk, Webfleet skickar ut föraren med kortast restid.

Håll kostnaderna nere

Håll kostnaderna nere

Håll kostnaderna nere

Leverera i tid med GPS för att spåra och distribuera dina fordon

Lägre bränsle-, underhålls- och försäk­rings­kost­nader med övervakning av körbeteende och främjande av ansvarsfull körning.

Integrera Webfleet med dina back office-program

Integrera Webfleet med dina back office-program

Integrera Webfleet med dina back office-program

Samla in relevanta och noggranna data genom att utöka de befintliga mobil- och kontors­pro­grammen med Webfleet. Och få tillgång till all information i realtid.

Utöka funktio­nerna med appar från tredje part

App Center

Utöka funktio­nerna med appar från tredje part

Webfleet integrerar med appar från tredje part för att uppfylla dina specifika behov. Få integrerad streck­kods­skanning, leverans­bevis, specifika arbets­flö­deskrav, CRM och ruttpla­nering.

untranslated

60.000-kunder uppnår redan mer med Webfleet

Other systems we looked at seemed unnecessarily complicated.
Simon Bond, THE TILE SOURCE

Fördelen med Webfleet

Kunder till 60.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.