Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Förbättra dina express- och budtjänster med WEBFLEET

Leverera i tid med GPS för att spåra och distribuera dina fordon

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Med WEBFLEET kan du hålla dina budtjänst­kunder informerade om deras leveranser och förväntade ankomst­tider. Information i realtid hjälper dig att spåra förarens väg och uppdatera kunderna om det uppstår en försening.

Du kan också övervaka och förbättra prestanda och fakturering med exakt ankomsttid och körsträc­ke­rap­porter.

Leverans i tid, varje gång

Webfleet Solutions

Leverans i tid, varje gång

Var snabb, undvik trafik och förseningar med TomTom Traffic.

Var dynamisk, WEBFLEET skickar ut föraren med kortast restid.

Håll kostnaderna nere

Webfleet Solutions

Håll kostnaderna nere

Leverera i tid med GPS för att spåra och distribuera dina fordon

Lägre bränsle-, underhålls- och försäk­rings­kost­nader med övervakning av körbeteende och främjande av ansvarsfull körning.

Integrera WEBFLEET med dina back office-program

Webfleet Solutions

Integrera WEBFLEET med dina back office-program

Samla in relevanta och noggranna data genom att utöka de befintliga mobil- och kontors­pro­grammen med WEBFLEET. Och få tillgång till all information i realtid.

Utöka funktio­nerna med appar från tredje part

Webfleet Solutions

Utöka funktio­nerna med appar från tredje part

WEBFLEET integrerar med appar från tredje part för att uppfylla dina specifika behov. Få integrerad streck­kods­skanning, leverans­bevis, specifika arbets­flö­deskrav, CRM och ruttpla­nering.

Världens första­handsval!

50.000-kunder uppnår redan mer med WEBFLEET

case krispy kreme
20% improvement in delivery time.
Ben Povey, Krispy Kreme

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certi­fi­ering

Partner nära dig

Branschle­dande forskning och utveckling

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu