Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

Håll kunderna uppdaterade

Med WEBFLEET kan du hålla dina budtjänstkunder informerade om deras leveranser och förväntade ankomsttider. Information i realtid hjälper dig att spåra förarens väg och uppdatera kunderna om det uppstår en försening.

Du kan också övervaka och förbättra prestanda och fakturering med exakt ankomsttid och körsträckerapporter.


Leverans i tid, varje gång

Leverans i tid, varje gång

Var snabb, undvik trafik och förseningar med TomTom Traffic.

Var dynamisk, WEBFLEET skickar ut föraren med kortast restid.


Håll kostnaderna nere

Håll kostnaderna nere

Minimera administrationstiden med automatisk rapportering för både kontoret och förarna.

Lägre bränsle-, underhålls- och försäkringskostnader med övervakning av körbeteende och främjande av ansvarsfull körning.


Integrera WEBFLEET med dina back office-program

Integrera WEBFLEET med dina back office-program

Samla in relevanta och noggranna data genom att utöka de befintliga mobil- och kontorsprogrammen med WEBFLEET. Och få tillgång till all information i realtid.


App Center

Utöka funktionerna med appar från tredje part

WEBFLEET integrerar med appar från tredje part för att uppfylla dina specifika behov. Få integrerad streckkodsskanning, leveransbevis, specifika arbetsflödeskrav, CRM och ruttplanering.

Fördelen med Webfleet Solutions

Kunder till 50.000

ISO 27001-certifiering

Partner nära dig

Branschledande forskning och utveckling

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.