Högsta nivån inom vagnparks­han­tering

Låt Europas främsta leverantör av telema­tik­tjänster maxa driften i ditt trans­port­fö­retag. Med Webfleet får du alla de verktyg du behöver för att följa förord­ningarna, kontrollera säkerheten, förbättra effek­ti­vi­teten och öka produk­ti­vi­teten – samtidigt som du minskar den administ­rativa bördan.

En komplett uppsättning verktyg för att följa förord­ningar

Tachograph Manager

En komplett uppsättning verktyg för att följa förord­ningar

Webfleets Tachograph Manager gör det lätt att bekräfta att ditt företag följer förord­ningarna om förares arbetstider. Du får en fullständig översikt över nedladd­nings­status för förare och fordon mot ditt angivna schema, tydliga rapporter om sociala överträ­delser och ett säkert arkiv för alla data.

 • Minska påverkan från överträ­delser och böter genom att dokumentera all nödvändig information
 • Minska den administ­rativa bördan med fjärr­ned­laddning
 • Förenkla inspek­tio­nerna genom att samla all information på ett ställe

Behåll din befintliga analysle­ve­rantör

Behåll din befintliga analysle­ve­rantör

Med TachoShare, Webfleets modul för fjärr­ned­laddning, styr du själv hur du använder din färdskri­vardata. Du kan enkelt integrera den med din befintliga tredje­partsle­ve­rantör för dataa­na­lyser eller själv komma åt infor­ma­tionen för snabbt och välgrundat besluts­fat­tande.

 • Ger valfrihet i hur du använder din färdskri­vardata
 • Ger dig en klar översikt över vilka fordon och förare som har de senaste nedladd­ningarna
 • Du slipper avbrott eftersom du inte måste byta analysle­ve­rantör och inte behöver någon IT-in­fra­struktur på plats

Öka produk­ti­vi­teten och minska kostnaderna

Återstående körtider

Öka produk­ti­vi­teten och minska kostnaderna

Med Webfleet har du all kunskap du behöver nära till hands. Det centra­li­serade systemet ansluter till Driver Terminals TomTom PRO 8275 och TomTom PRO 7350 för lastbilar för att du alltid ska ha tillgång till din vagnpark, med en fullständig översikt av optimala rutter, tillgängliga förare och kommande schema. Resultatet? Nöjdare kunder, mer produktiva förare och ett högre ROI.

 • Snabbare beslut med all nödvändig information till hands
 • Effektivare rutter och planering med särskild ruttledning för stora fordon
 • Träff­säkrare ankomst­tider med trafik­be­vakning och kundupp­da­te­ringar

Förbättra säkerheten på vägarna

Förbättra säkerheten på vägarna

Inom trans­port­bran­schen är det oerhört viktigt att förarna är säkra ute på vägarna. Webfleet är utformat för att minska riskerna vid varje steg. Det ser till att dina förare kör de säkraste rutterna och gör att du enkelt kan se över deras presta­tioner och uppmuntrar till säkrare körning.

 • Minska risken för olyckor med förin­ställda rutter och rutter för tyngre fordon
 • Motivera förar­ut­veckling med OptiDri­ve-coach­nings­mo­duler
 • Sänk repara­tions­kost­nader med en enkel översikt över fordons­un­derhåll

Webfleet stamtavla

60.000 kunder

ISO 27001-certi­fi­ering

Datalagring enligt GDPR

Forskning och utveckling inhouse

Öppen arkitektur

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.