Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
COVID-19 Update.  Läs merArrow right

Optimering av arbets­flödet

Leverera i tid

untranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslateduntranslated

Anslut WEBFLEET med en PRO-na­vi­gator och vagnparks­han­te­rings­enhet och få all information du behöver om dina jobb och ordrar. Kommunicera smidigt med ditt team ute på vägarna och hantera arbets­flödet bättre för att garantera att de levererar i tid.

WEBFLE­ET-op­ti­mering av arbets­flödet hjälper dig

Time

Ange klass­le­dande beräknade ankomst­tider

Order

Optimera körtider och slutföra fler uppgifter

2 way communication

Hålla kontakten med dina förare och anpassa dig efter det oväntade

Happy

Minska stressen för förarna

Business integration

Integrera med andra företags­program så att du får det perfekta arbets­flödet i hante­rings­sy­stemet.

Office

Lägga mindre tid på administ­rativt arbete

Huvud­funk­tioner

Göra förarnas jobb enklare

PRO 8375 TRUCK Driver Terminal har navigering för lastbilar, särskilda intres­se­punkter för lastbilar och TomTom Traffic för optimala rutter och beräknade ankomst­tider. Den har också stöd för arbets­tids­re­gi­strering, digita­li­serad order­han­tering och rådgivning om körstil.

Läs mer om PRO 8375 TRUCKArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Beräknade ankomst­tider som är bäst i klassen

WEBFLEET hjälper dig att ge mer precisa beräknade ankomst­tider baserat på TomToms prisbelönta trafi­kin­for­mation. Netto­re­sul­tatet för precisa beräknade ankomst­tider? Dina lastbilar ankommer enligt schemat, du får säkrare planering och fler jobb gjorda.

Profes­sionell lastbilsna­vi­gering

Lastbilsna­vi­gering prioriterar huvudvägar före småvägar och undviker snäva svängar. Genom att använda lastbil­san­passade antaganden om hastigheter tar den hänsyn till begräns­ningar som höjd, bredd, längd och om lasten innehåller farligt gods. Allt detta hjälper dig att alltid leva upp till den beräknade ankomst­tiden.

Ta reda på mer om profes­sionell navigering och trafi­kin­for­mationArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Smidig kommu­ni­kation

Förenkla order­ar­bets­flödet och spara tid genom att skicka jobb och order­in­struk­tioner från kontoret direkt till förarens PRO Driver Terminal. Terminalen läser upp meddelandet högt så att föraren inte blir distraherad. Du håller kontakten med dina förare, så att du kan reagera dynamiskt på oväntade händelser.

Optimera tiden på vägarna

Återstående köravstånd visar vilka platser som går att nå inom en angiven tidsram baserat på vägför­hål­landen och förarnas återstående körtid. Detta förhindrar att du planerar in orealis­tiska uppgifter och hjälper dig hålla dig inom din tidsbudget.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Enklare schemaläggning av ordrar

WEBFLEET optimerar dina besöks­se­kvenser med ett enda klick utifrån ruttpla­nering, fordons­profil, kundens tidsram och trafik. Detta hjälper dig att minska tiden ute på vägarna, planera bättre och förbättra service på plats.

Snabb översikt över verksam­heten

WEBFLEET tillhan­da­håller konti­nu­erligt information som hjälper dig förbättra dina företags­pro­cesser. Med exakt information om tid tillbringad på plats, orderstatus, resein­for­mation, arbetstider och förar­pre­sta­tioner, bland många andra fakta och siffror, kan du tydligt bedöma vilka områden i din verksamhet som behöver utvecklas.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Anpass­ningsbar Driver Terminal

Med PRO 8375 kan du anpassa hanteringen av arbets­flödet ytterligare. Den här enheten hanterar aktiviteter som fordons­kon­troller, insamling av leveransdata med streck­kods­av­läsning och stöd för backkamera i kombination med tredje­parts­program.

Integrera med andra program

Du kan lätt integrera andra företags­program med WEBFLEET för att få precis den lösning du behöver. Du kan till exempel synkro­nisera med CRM och faktu­re­rings­system för att få en mer fullständig bild av viktiga data och minska administ­rativt arbete.

Ta reda på mer om vårt App CentreArrow right
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Därför digita­li­serar företagen sina arbets­flöden

Webfleet Solutions

Ta reda på mer om hur automa­ti­sering och digita­li­sering förbättrar arbets­flödet för företag som ditt.

Ladda ned dokumentet

Visa våra andra lösningar

Truck tracking
Fordons­han­teringPlus
Fordons­han­tering
  • CheckGPS-spårning, övervakning av vagnparks­status och bättre schemaläggning av under­hålls­upp­gifter.
Läs merArrow right
untranslated
untranslated
Steering wheel
Förar­han­teringPlus
Förar­han­tering
  • CheckFörari­den­ti­fi­ering, arbetstimmar och prestan­da­support, förbättrade körstilar och ökad säkerhet.
Läs merArrow right
Förar­han­tering
Förar­han­tering
Contract
Efter­lev­nads­supportPlus
Efter­lev­nads­support
  • CheckEn fullständig uppsättning verktyg som hjälper dig att följa reglerna om färdskrivare och förartimmar.
Läs merArrow right
untranslated
untranslated
Green and safe driving
Bräns­le­för­brukningPlus
Bräns­le­för­brukning
  • CheckBräns­leö­ver­vakning i realtid och översikt över körstil för att minska kostnader och koldi­ox­id­ut­släpp.
Läs merArrow right
untranslated
untranslated

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader i genomsnitt

Vill du optimera schemaläggning och få fler leveranser gjorda? Prata med en av våra experter.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Få kostnadsfri trans­por­tin­for­mation varje månad

Ange din e-post­a­dress för vårt månatliga nyhetsbrev Transport Insights med forskning, guider och analyser. Du kan avbryta prenu­me­ra­tionen när du vill. Du hittar mer information i vår sekre­tes­spolicy.

Ange din e-post­a­dress
Security

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nuArrow right