Drift och underhåll

Effek­ti­visera och optimera din verksamhet

Drift och underhåll

Effek­ti­visera och optimera din verksamhet

Vill du göra din verksamhet inom drift och underhåll mer effektiv? Webfleet, Europas ledande lösning för vagnparks­han­tering, ger dig alla verktyg du behöver. Med Webfleet kan du digita­lisera rutinerna och effek­ti­visera arbets­flödet. Det ger säkrare och mer produktiva förare, lägre vagnparks­kost­nader och nöjda kunder.

Vad är viktigt för dig?

Hantering av arbets­flödet

Öka effek­ti­vi­teten i din vagnpark med Webfleet. Du får direktåt­komst till orderstatus, fordons­status och trafi­kin­for­mation så att du kan hitta den lämpligaste föraren för jobbet. Med vår funktion Orderop­ti­mering1 kan du optimera ditt orderschema med bara ett klick, vilket gör att fler ordrar slutförs snabbare. Du kan också integrera den med dina befintliga appar för att minska administ­ra­tions­tiden.

driver cau left space wide
customer satisfaction

Kundnöjdhet

Gör kunderna nöjda med mer tillför­litliga ETA2. Webfleet har avancerade navige­rings­funk­tioner som kan justera köran­vis­ningarna baserat på trafikdata i realtid och fordonstyp så att dina förare kan ta bästa möjliga rutt. Det gör att de oftare kan komma fram till kunden i tid och minska onödig väntetid.

Kostnads­be­spa­ringar

Håll koll på utgifterna med en tydlig översikt över vagnparkens utfall. Du får regelbundna meddelanden om att schemalägga underhåll och automatiska notiser ifall ett fordon måste repareras, och kan därmed undvika kostsamma haverier. Du kan också använda insikter från Webfleet för att hantera bräns­le­för­bruk­ningen och uppmuntra kostnads­ef­fektiv körning.

save money piggy bank
fleet manager driver 04

Förarens säkerhet

Öka förar­sä­ker­heten med OptiDrive 360, en helhets­lösning för konti­nu­erlig förbättring av körningen. Förarna får feedback och råd om ansvarsfull körning i realtid, vilket ger färre trafi­ko­lyckor och mindre underhåll. Genom att ha säkrare förare och fordon ute på vägarna kan du även få lägre försäk­rings­premier.

Fatta bättre beslut

Dra nytta av insikter för att fatta smartare beslut. Med Webfleets detaljerade översikt och omfattande rapporter kan du fatta välgrundade beslut för vagnparken. Du får möjlighet att noggrant övervaka och analysera dess prestanda med information i realtid så att du kan göra konti­nu­erliga optime­ringar för ökad effek­ti­vitet.

devices tablet 01 dashboard
service van driver pro8475 cam50 04

Varumärkets anseende

Alla kostnader som hör till osäker körning kan inte visas i ett kalkylblad. 75 % av besluts­fattare hos vagnparker är oroliga för att dåligt körbeteende ska skada företagets rykte3. Insikter från Webfleets telematik och videoteknik kan hjälpa dig att göra vagnparken säkrare, vilket är bra för förarna, fordonen och i slutänden företagets anseende.

Hur kan vi hjälpa dig?

Förbättra servicen och gör kunderna och förarna nöjdare

Eliminera onödig väntetid genom att tillhan­da­hålla de bästa beräknade ankomst­ti­derna

Förbättra arbets­flödet för order­han­tering och få mer gjort

Minska kostnader med aviseringar om optimala rutter och underhåll

Spara tid på administ­ra­tionen så att du kan fokusera på det väsentliga

Få den lösning som passar dig bäst med en rad olika integ­ra­tioner för verksam­heten

Läs mer om våra funktioner för drift och underhåll

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Vill du ta reda på hur du kan minska vagnparkens kostnader?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Ladda ned e-boken idag och ta reda på hur du kan få kontroll över vagnparkens drift­kost­nader.

Hämta din kopia
1 Orderop­ti­mering är tillgänglig på en högre abonne­mangsnivå.
2 ETA = beräknad ankomsttid (estimated time of arrival)
3 Uppgifter från den europeiska trafik­sä­ker­hets­rap­porten 2021

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.