Supply chain manager för vagnpark

Maximera vagnparkens potential

Supply chain manager för vagnpark

Maximera vagnparkens potential

Webfleet, Europas ledande vagnparks­han­tering, ger dig de verktyg du behöver för att smidigt hantera vagnparkens leveranskedja. Optimera verksam­heten samtidigt som du uppfyller kundernas krav i dagens snabba tempo.

Vad är viktigt för dig som supply chain manager för vagnparken?

Insyn

Få mer insyn i hanteringen av leveranskedjan. Se en fullständig bild av vagnparken i realtid. Genom användarvyn i Webfleet kan du övervaka de viktigaste nyckeltalen och få inblick i hela verksam­heten. På kartvyn kan du se fordonens platser och zooma in för att få information om enskilda förare och beräknad ankomsttid.

wf dashboard
save money piggy bank

Kostnads­kon­troll

Optimera vagnparkens budget och resurser med praktiska data. Spåra enkelt fordonens under­hålls­scheman, bräns­le­för­brukning och tid på olika platser. Med de här insikterna kan du identifiera var det går att kapa kostnaderna, t.ex. genom bättre ruttpla­nering eller mindre stille­ståndstid.

Kundnöjdhet

Visa kunderna att de är uppskattade genom anpassad service. Ge leveransupp­da­te­ringar utifrån tillför­litliga beräknade ankomst­tider. Var mer förutseende vad gäller kundservice genom att analysera verksam­hetsdata så att du kan se leveran­st­render och även möjligheter att erbjuda nya tjänster. Webfleet gör att du kan optimera vagnparkens leveranskedja genom att konti­nu­erligt utvärdera och förbättra service­nivån.

customer satisfaction
security and safety truck shield

Minska risker

Säkerheten för dina tillgångar – förare, fordon och last – har alltid högsta prioritet. Som ett komplett system för vagnparks­han­tering förenklar Webfleet riskhan­tering. Skydda dina tillgångar med geostaket och få varningar när fordonen flyttas. Fordonska­meror skyddar förarna mot bedrägliga skade­an­språk och riskfyllda ovanor. Spåra efterlevnad och förarnas välmående med loggar i realtid för körsträcka och arbetstimmar.

Kommu­ni­kation med intres­senter

Smidig hantering av leveranskedjan är beroende av effektiv kommu­ni­kation med vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer, förare och kunder. Informera administ­ra­törer och förare om eventuella tidskänsliga problem genom textnotiser. Du ser alla leveransdata i ett enda gränssnitt, som fordonens platser, trafik­för­hål­landen och beräknade ankomst­tider. Stötta kundernas verksam­hets­behov genom att uppdatera dem om leverans­tider.

service van driver pro8475 cam50 04
green header

Utsläpps­stan­darder

Miljövänlig körning är även säkrare körning. Förstärk hållbar­hets­stra­tegin med aktuella och historiska översikter över vagnparkens koldi­ox­id­ut­släpp. Se hur du kan eliminera bräns­le­slöseri med översikten för bräns­le­för­brukning. Ge förarna möjlighet att bli bättre på ekokörning med OptiDrive 360, som utvärderar mönster som hastighet, tomgångs­körning, bromsning och motor­bromsning. Funderar du på att införa elfordon i vagnparken? Med vår rapport för införande av elfordon kan du ta reda på vilka fordon som kan ersättas.

Hur kan vi hjälpa dig som supply chain manager?

Få full överblick över hela verksam­heten

Analysera data i realtid för att hålla koll på kostnader i leveranskedjan

Förstärk kundre­la­tio­nerna med bättre service

Ha koll på policyer för säkerhet och efterlevnad i vagnparken

Kommunicera effektivt med teamet och kunderna

Gör vagnparken mer miljövänlig och nå hållbar­hets­målen

Läs mer om våra funktioner för leveranskedjan

transport security

Hur säkra är dina lastbilar ute på vägarna?

transport security

Ladda ned vår e-bok idag och få praktiska insikter om att hålla vagnparken säker.

Hämta din kopia

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.