Vagnparks­han­tering för lastbilar

Få en demo

Europas främsta leverantör av telema­tik­tjänster hjälper dig frigöra tid så att ditt företag kan växa. Med Webfleet, vår molnba­serade lösning för vagnparks­han­tering, får du alla verktyg du behöver för att stärka efter­lev­naden och öka säkerheten, effek­ti­vi­teten och produk­ti­vi­teten för dina förare och lastbilar.

Vagnparks­han­tering för lastbilar hjälper dig att:

Sänka bränsle- och under­hålls­kost­nader

Öka produk­ti­vi­teten och fatta snabbare beslut

Efterleva reglerna för färdskrivare

Se till att dina förare kör de säkraste rutterna

Övervaka vagnparken med lastbilar och släp i ett enda gränssnitt

Få en tydlig inblick i hur förarna presterar och hjälpa dem att bli ännu bättre

Viktiga funktioner i vagnparks­han­tering för lastbilar

Styrk efter­lev­naden på ett och samma ställe

Med Webfleet Tachograph Manager slipper du huvudvärken som kommer av att styrka efter­lev­naden för både dina förare ute på vägarna och medar­be­tarna inne på kontoret.

Tachograph Manager laddar ned alla nödvändiga färdskri­vardata på distans. Samtidigt visas nedladd­nings­status för förare och fordon, analyser och rapporter om förarak­ti­vi­teter dagligen och mycket mer information i en enkel infopanel. Eftersom all information arkiveras på ett och samma ställe blir inspek­tio­nerna enklare.

Läs mer om Webfleet Tachograph Manager⁠
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Behåll din befintliga leverantör av färdskri­va­ra­na­lyser

Webfleet TachoShare är en modul för fjärr­ned­laddning som laddar ned och arkiverar färdskri­vardata från fordon på vägen som dessutom kan anslutas till programvara från tredje part för färdskri­va­ra­nalys*.

Du får även full kontroll över hur du använder data och vem du delar den med, från ett säkert och lättill­gängligt arkiv.

Läs mer om Webfleet TachoShare⁠

Optimera scheman och få mer gjort

Med Webfleet får du den senaste infor­ma­tionen om dina förares återstående körtider och vilope­rioder. På så sätt vet du alltid vilken förare som har tillräcklig körtid kvar för att kunna utföra nästa jobb i tid.

Med återstående körtider kan du optimera spedi­tions­pro­cessen samtidigt som du stärker efter­lev­naden med meddelanden om sociala överträ­delser i realtid.

Läs mer om återstående körtider⁠
fleet manager driver 01
truck pro8475 code scanning

Gör förarnas jobb enklare

PRO 8475 TRUCK Driver Terminal har navigering för lastbilar, särskilda intres­se­punkter för lastbilar och TomTom Traffic för optimala rutter och beräknade ankomst­tider.

Genom att ansluta Webfleet** kan du hålla koll på var lastbilarna befinner sig, digita­lisera order­han­te­ringen mellan förarna och kontoret samt ta emot återkoppling och råd om körstil i realtid. Dessutom innebär enhetens öppna plattform att den kan anpassas till en mängd olika företags­program, som streck­kods­skanning och digitala signaturer för att bekräfta leverans.

Läs mer om PRO 8475 TRUCK⁠

Förbättra körstilen och säkerheten på vägarna

Inom trans­port­bran­schen är det oerhört viktigt att förarna är säkra ute på vägarna. Med Webfleets enkla översikt över fordons­un­derhåll ser du till att lastbilarna är i bra skick och ökar säkerheten på vägarna.

OptiDrive 360 ger värdefulla insikter för både vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören och föraren – med återkoppling före, under och efter varje resa.

Läs mer om OptiDrive⁠
office webfleet dashboard
service truck

Sänk kostnaderna genom att granska bräns­le­för­bruk­ningen

Genom att ansluta till lastbilens FMS*** kan du hålla ett nära öga på bräns­le­ni­våerna och -förbruk­ningen med Webfleets bräns­le­för­bruk­nings­rap­porter. Med det kan du hantera dina resurser och optimera dina drifts­kost­nader.

Läs mer om Webfleet-rapporter⁠

Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt

Med tillgångs­spårning i Webfleet får du information om var dina tillgångar befinner sig och hur de används. Du kan omedelbart kontrollera status för alla strömsatta tillgångar och fordon i vagnparken från ett och samma ställe. Med det kan du bibehålla deras säkerhet, värde och effek­ti­vitet. Samtidigt kan du minska arbets­be­last­ningen med automatiska processer och meddelanden.

Läs mer om tillgångs­spårning i Webfleet⁠
trucks rear 01

Hur kan Webfleet hjälpa din trans­port­flotta?

Optimera bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet och Bridgestone

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

* API finns för att integrera tjänster från tredje­partsle­ve­ran­törer.
** Endast anslutning till Webfleet när den används med en kompatibel LINK.
*** FMS: "Fleet Management Systems Interface" (system­gräns­snitt för vagnparks­han­tering) är ett standar­di­serat gränssnitt som ger tillgång till fordonsdata.