Správa vozového parku pro nákladní vozy

Vyzkoušet

Přední evropský posky­to­vatel telema­tických služeb vám pomůže se soustře­děním na růst vaší firmy. Služba Webfleet vás vybaví všemi nástroji, které potřebujete, abyste dodržovali předpisy, zajistili bezpečnost, zlepšili efektivitu a zvýšili produk­tivitu vašich nákladních vozů a řidičů.

Správa vozového parku pro nákladní vozy vám pomáhá

Snížit náklady na palivo a údržbu

Zvýšit produk­tivitu a rychleji se rozhodovat

Dodržovat předpisy pro tachografy

Vést řidiče po nejbez­peč­nějších trasách

Sledovat vozový park nákladních vozů a přívěsů z jednoho rozhraní

Zjistit výkonnost vašich řidičů a zajistit jim podporu

Hlavní funkce správy vozového parku pro nákladní vozy

Ověřte dodržování předpisů na jednom místě

Webfleet Tachograph Manager usnadňuje ověřování dodržování předpisů vašim řidičům v terénu i pracovníkům v kanceláři.

Tachograph Manager vzdáleně stáhne všechna požadovaná data tachografu a zároveň nabídne zobrazení stavů stahování řidičů a vozidel, analýz a hlášení o denních aktivitách řidičů a další informace na řídícím panelu. Zároveň usnadňuje inspekce tím, že uchovává všechny záznamy na jednom úložišti.

Získejte další informace o službě Webfleet Tachograph Manager⁠
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Ponechejte si svého dosavadního dodavatele analýz tachografu

Funkce Webfleet TachoShare je modul vzdáleného stahování dat z tachografů vozidel na cestách, které také nabízí připojení k softwaru pro analýzu tachografu třetích stran*.

Získáte plnou kontrolu nad používáním a sdílením svých dat pomocí zabez­pe­čeného a dostupného archivu.

Další informace o funkci Webfleet TachoShare⁠

Zvládněte více úkolů díky optima­lizaci rozpisu

Webfleet poskytuje aktuální informace o zbývající době řízení a dobách oddechu vašeho řidiče. Takto budete informováni o tom, kterému řidiči zbývá dostatečná doba řízení na to, aby mohl splnit následující zakázku.

Se zbývající dobou řízení lze optima­li­zovat expediční proces a dodržovat předpisy díky získávání upozornění o porušení předpisů v reálném čase.

Další informace o funkci Zbývající doby řízení⁠
fleet manager driver 01
truck pro8475 code scanning

Usnadněte práci vašim řidičům

Zařízení PRO 8475 TRUCK Driver Terminal nabízí navigaci pro nákladní vozy, body zájmu určené pro nákladní vozy a službu TomTom Traffic pro optimální trasy a odhady času příjezdu.

Připojením služby Webfleet** můžete sledovat polohu nákladních vozů, získat digita­li­zo­vanou správu zakázek mezi vašimi řidiči a zaměstnanci v kanceláři a dostávat zpětnou vazbu a rady ohledně řízení v reálném čase. Otevřená platforma zařízení navíc umožňuje přizpů­sobení s širokým rozsahem obchodních aplikací, jako je skenování čárových kódů či digitální podpisy pro potvrzení dodání.

Více informací o zařízení PRO 8475 TRUCK⁠

Zlepšete bezpečnost na silnicích a styl řízení

V dopravním sektoru je nejdů­le­ži­tější, aby vaši řidiči byli na silnicích v bezpečí. Jednoduchý přehled služby Webfleet o údržbě vašich vozidel pomáhá udržovat vaše nákladní vozy v dobrém stavu a zvyšovat bezpečnost na silnicích.

Funkce OptiDrive 360 nabízí cenné postřehy jak správcům vozového parku, tak i řidičům samotným pomocí zasílání zpětné vazby před cestou, během ní i po jejím skončení.

Další informace o řešení OptiDrive⁠
office webfleet dashboard
service truck

Snižte náklady sledováním spotřeby paliva

Připojením k rozhraní FMS*** vašeho nákladního vozidla můžete podrobně sledovat hladinu paliva a spotřebu pomocí hlášení o spotřebě paliva služby Webfleet. WETímto můžete spravovat své zdroje a optima­li­zovat provozní náklady.

Další informace o hlášeních služby Webfleet⁠

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface

Webfleet Asset Tracking giver dig synlighed over dine aktivers position og brug. Fra et enkelt sted kan du på et øjeblik tjekke statussen på alle tilsluttede aktiver og køretøjer i din flåde. Dette hjælper dig med at bevare deres sikkerhed, værdi og effek­ti­vitet. Samtidig reduceres arbejd­smængden med automatiske processer og meddelelser.

Další informace o sledování majetku ve službě Webfleet⁠
trucks rear 01

Co může služba Webfleet nabídnout vašemu vozovému parku

50 000 zákazníků využívá denně výhod služby Webfleet

With Webfleet improvement in delivery time of 20%.
Ben Povey, Krispy Kreme
Incredible fuel savings.
Rodney Thornton, West Dunbartonshire Council
Fleet productivity increased by 15%.
Peter Harris, Wright Mix

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

* Rozhraní API je k dispozici třetím stranám za účelem začlenění jejich služeb.
** Propojení se službou Webfleet pouze v případě použití s kompa­ti­bilním zařízením LINK.
*** FMS: „Fleet Management Systems Interface (Uživatelské rozhraní systému správy vozového parku)“ je standar­di­zované rozhraní, které umožňuje přístup k údajům o vozidle.