Správa vozového parku

Glosář

A

Akcelerometr
Zařízení, které měří zrychlení.
Aktivní zařízení pro sledování pomocí GPS
Také: Aktivní sledovací zařízení GPS. Sledovací zařízení GPS, které v pravidelných intervalech odesílá data centrálnímu serveru. To umožňuje v reálném čase sledovat a zjišťovat polohu vozidla, včetně geofencingu.
Analogový tachograf
Vestavěné analogové zařízení, které zaznamenává rychlost, vzdálenost a dobu řízení.
API
Aplikační programovací rozhraní (API) je sada programovacích pokynů a standardů pro přístup k webové softwarové aplikaci nebo webovému nástroji. To softwarovým aplikacím umožňuje připojení, komunikaci a výměnu informací nebo vzájemné fungování.
Aplikace pro sledování vozidel
Mobilní aplikace doplňující zařízení pro sledování vozidel a umožňující sledování v reálném čase.

B

BeiDou
Dříve známé jako COMPASS. Čínská verze globálního satelitního navigačního systému.
Bluetooth
Bezdrátové připojení používané pro běžné připojení, například počítačů a telefonů. Připojení funguje pouze na krátkou vzdálenost a v podstatě nahrazuje kabelové přípojky. Užitečné je tak zejména pro vybavení používané venku, například mobilní telefony a přenosná navigační zařízení.
BZ
Body zájmu neboli BZ jsou užitečná místa na mapě, například čerpací stanice, servisy nebo hotely.

Č

Čas překročení rychlosti
Celkový čas, po který řidič překračoval danou rychlost.

C

Chod naprázdno
Spuštění motoru vozidla, pokud vozidlo není v pohybu. Chod naprázdno je běžný, když vozidlo stojí na červenou nebo čeká zaparkované se spuštěným motorem. Omezení chodu naprázdno má pozitivní vliv na spotřebu paliva a emise CO₂.
Cesta
Cesta je pohyb vozidla z počáteční do koncové polohy.
Celkovými náklady na vlastnictví (TCO)
Celkovými náklady na vlastnictví (TCO) se rozumí komplexní finanční analýza celého životního cyklu zakoupeného produktu. Jak údaj TCO analyzovat?
CANbus
CANbus je standardní sběrnicový systém vozidel, který umožňuje komunikaci mezi několika elektronickými řídicími jednotkami vozidel. CAN je zkratka pro Controller Area Network. Elektronické řídicí jednotky (ECU) jsou části vozidla, které obsahují informace a mohou získávat a sdílet informace ohledně ostatních součástí vozidla.
Celková hmotnost vozidla
Celková hmotnost vozidla představuje úplnou hmotnost velkých nákladních vozů, přívěsů a dalších velkých vozidel. Pro správce vozového parku jde o klíčový údaj, který musí zvážit při výběru bezpečných komunikací.

D

Digitální tachograf
Vestavěné zařízení, které digitálně zaznamenává rychlost, vzdálenost a dobu jízdy.
Doba chodu naprázdno
Doba chodu naprázdno je doba, kdy vozidlo stojí s běžícím motorem, nebo doba, kdy jede velmi pomalu. Doba chodu naprázdno se obvykle zaznamenává po pěti minutách.

E

Emise uhlíku
Uvolňování oxidu uhličitého (CO₂) do atmosféry. Pokud jde o vozidla, emise uhlíku jsou výfukové plyny produkované motory při vnitřním spalování benzinových nebo naftových motorů.
ETA
Očekávaný čas příjezdu nebo zkráceně ETA (estimated time of arrival) je předpokládaný čas a datum, kdy vozidlo nebo zásilka dorazí na dané místo.

F

Firemní integrace
Integrace řešení pro správu vozového parku se stávajícími firemními aplikacemi. Příkladem typické integrace systémů je připojení řešení pro správu vozového parku se systémem správy pracovníků. To umožňuje optimalizaci běžných operací pomocí dynamického plánování dodávek, zdrojů a zatížení.

G

Geofencing
Funkce systémů sledování vozidel, která využívá GPS k určení zeměpisného ohraničení. Může upozornit dispečera, pokud se řidič odchýlí od své trasy a vjede do předem definované zeměpisné oblasti nebo ji opustí. Rozlišuje se geofencing serveru a vozidla. Geofencing vozidla spustí upozornění, jakmile vozidlo vjede do zeměpisné oblasti. Geofencing serveru spustí upozornění odeslané ze serveru správy vozového parku po přijetí a zpracování polohy vozidla serverem.
GLONASS
Ruská verze globálního navigačního satelitního systému.
GNSS
Vesmírný globální satelitní navigační systém, který odesílá informace o zeměpisné poloze a časové informace přijímači GNSS kdekoli na Zemi nebo poblíž Země, kde je neomezený výhled na nejméně čtyři satelity GNSS. K dispozici jsou různé systémy GNSS, například GPS, GALILEO, GLONASS a BeiDou. Navigační a sledovací zařízení nejsou kompatibilní se všemi systémy GNSS. Nejpoužívanějším systém pro sledování a navigaci vozidel je GPS.
GPRS
General Packet Radio Service (mobilní datová služba pro uživatele mobilních telefonů GSM). Systém pro přenos vysokorychlostních bezdrátových informací. Používá se pro internet, mobilní telefony, počítače a další data. GPRS je hlavní celosvětový systém pro přenos mobilních dat.
GPS
Globální polohovací systém. Americká verze globálního navigačního satelitního systému. GPS je satelitní radionavigační systém, který tvoří až 32 satelitů vyvinutých americkým ministerstvem obrany. Když cestujete s přijímačem GPS, můžete určit svou polohu a rychlost díky obíhajícím satelitům GPS, které lze nepřetržitě a bezplatně používat kdekoli na světě.
GIS (geografický informační systém)
Technologie GIS (geografický informační systém) je navržena pro prohlížení a manipulaci s topografickými informacemi.GIS se používá při manipulaci s mapami.

H

HGV/LGV
Zkratka pro těžká a velká nákladní vozidla a oficiální termín EU pro kamion o celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kg.
HOS (provozní doba)
HOS (provozní doba) označuje předpisy prováděné řídícími orgány dopravy. Pravidla se vztahují na řidiče kamionů, jakož i poštovní dopravce a řidiče městských a školních autobusů.
Hospodárná jízda
Hospodárná jízda znamená používání vozidla způsobem, který omezí nadbytečnou spotřebu paliva, zlepší řízení a bezpečnost na silnicích a minimalizuje rizika.

I

Informativní zjišťování polohy
Podrobné informace o historii pohybu vozidla v podobě cesty na mapě. Zahrnují přehled pohybu vozidla, zvýrazňují anomálie a poukazují na vzorce.
ISO 27001
Mezinárodní norma o bezpečnosti informací vydaná mezinárodní organizací ISO (International Organisation for Standardisation), která předkládá soubor standardizovaných požadavků a specifikací pro systém řízení bezpečnosti informací. Má-li organizace certifikaci ISO 27001, má úplnou kontrolu nad svými procesy a údaje jejích klientů jsou v bezpečí.

K

Kniha jízd
Správa jízd vozidla pro daňové účely, která jízdy klasifikuje jako obchodní a soukromé.
Kalkulátor úspor
Interaktivní webový nástroj, který společnostem umožňuje získat přehled o tom, kolik peněz a času mohou ušetřit díky řešení pro správu vozového parku.

k

konektivita vozidel
Konektivita znamená propojení informační a komunikační technologie (ICT) mezi lidmi, stroji a internetem věcí (IoT). Konektivita vozidel poskytuje vozidlu přístup k internetu a umožňuje sdílet data s jinými zařízeními nebo je přijímat.

L

LCV
Zkratka pro lehké užitkové vozidlo a oficiální termín EU pro vozidlo s hrubou hmotností do 3 500 kg.

N

Náklady na provoz vozového parku
Minimalizovat provozní náklady vozového parku patří mezi hlavní priority správce vozového parku. Pokud jsou náklady příliš vysoké, mají přímý vliv na zisky firmy s nákladními automobily a mohou vést k velké finanční ztrátě.

O

Optimalizace vozového parku
Veškerá činnost související se zvyšováním efektivity a účinnosti vozového parku pomocí řešení pro správu vozového parku. Například postřehy na základě detailních zpráv o využití paliva jednotlivci a vozovým parkem, které vedou ke konkrétním krokům.
OBD-II/OBD2
OBD (On-Board-Diagnostics) je v oblasti automobilové výroby termín pro vlastní diagnostiku vozidla a jeho možnost reportingu. Systémy OBD byly navrženy pro sledování výkonu motoru, ale poskytují také včasné varování před poruchami. Systém OBD je užitečný při servisu a opravě vozidel, protože umožňuje rychlé a jednoduché získání důležitých informací z diagnostiky automobilu pomocí jednoduchých skenovacích nástrojů. Systém OBD zavedli v 80. letech výrobci automobilů a jeho nejmodernější verze je OBD-II. Port OBD-II lze ve většině automobilů nebo lehkých užitkových vozidel najít pod volantem.
Optimalizace tras
Proces plánování a optimalizace tras pro vozidlo nebo vozový park, který bere v úvahu polohu, dobu řízení a vzdálenost.

P

Připojený automobil
Motorové vozidlo vybavené telematikou. Ta umožňuje připojení k dalším zařízením ve vozidle nebo ke službám, sítím a zařízením mimo vozidlo.
Program Galileo
Evropská obdoba GPS.
Pasivní zařízení pro sledování pomocí GPS
Také: Pasivní sledovací zařízení GPS. Sledovací zařízení GPS, které data ukládá, aniž by je odesílalo centrálnímu serveru. Data se stáhnou a vyhodnotí po návratu vozidla na domovskou základnu.
PAYD
„Plaťte podle toho, kolik najezdíte“ (Pay As You Drive). Náklady na pojištění nebo slevy na základě ujetých kilometrů. Známé rovněž jako UBI.
PHYD
„Plaťte podle toho, jak jezdíte“ (Pay How You Drive). Náklady na pojištění a slevy na základě osobního stylu jízdy (např. brzdění, zrychlování, rychlé jízdy). Známé rovněž jako UBI.
Platforma SaaS
SaaS (Software-as-a-Service) je model distribuce softwaru, při kterém poskytovatel hostuje aplikace a zpřístupňuje je klientům přes internet. Platíte za její použití, místo abyste si ji kupovali a daný software vlastnili. Poskytovatel SaaS provider odpovídá za instalaci, údržbu a podporu platformy a neplatíte tak náklady za hardware, údržbu a získání licence od organizace.
Poradce při výběru řešení
Interaktivní webový nástroj, který společnostem umožňuje získat doporučení řešení pro správu vozového parku, která nejlépe odpovídá jejich podnikání.
Prostoj vozidla
Když není vozidlo z nějakého důvodu možné používat, označuje se tento čas jako prostoj vozidla. Prostoj vozidla může vzniknout z různých důvodů, často je ale příčinou nějaká forma závady nebo poškození vozidla, která vyžaduje opravu nebo výměnu dílů.
Předpisy ohledně pracovní doby řidičů
Předpisy ohledně pracovní doby řidičů chrání bezpečnost řidičů a dalších účastníků silničního provozu tím, že zajišťují, aby byli všichni řidiči ve stavu způsobilém k provozu vozidel.

Ř

Řídicí panel
Řídicí panel vizuálně zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v jednom zobrazení a umožňuje tak neustálé sledování aktuálních informací, které jsou důležité k podnikání. Například řídicí panel správy vozového parku přináší bohaté informace o vozidlech vozového parku v reálném čase.
Řízení služeb u zákazníků
Řízení služeb u zákazníků představuje správu zdrojů společnosti pomocí nástrojů ke správě plánování, pracovních příkazů, analytiky, hlášení a očekávání zákazníků.
Řízení rizik vozového parku
Minimalizace rizik vozového parku nejenže zajišťuje jeho bezpečnost a efektivitu při provozu, ale také pomáhá vyhnout se vysokým pokutám.

R

Rychlejší expedice
Postupy pro přiřazování úkolů řidičům. Při správě vozového parku umožňuje expedici objednávek od začátku do konce. Zjištění stavu a informace ETA umožňují výběr nejvhodnějšího řidiče pro konkrétní úkol. Pokyny a aktuální informace o úkolech lze odeslat dálkově na terminál řidiče.
Registrace ujetých kilometrů
Ruční nebo automatická registrace kilometrů ujetých vozidlem.
RPM
Otáčky za minutu. Obvykle se používá k měření rychlosti otáčení mechanické součásti, například rychlosti motoru.

S

Souřadnice
Soubor čísel nebo referencí, které určují vaši polohu kdekoli na Zemi. Vaše souřadnice se obvykle uvádějí v zeměpisné šířce a délce. Víte-li, že souřadnice Amsterdamu jsou 52° 22’ zeměpisné šířky a 4° 53’ zeměpisné délky, můžete určit jeho přesnou polohu na mapě.
Styl jízdy
Styl jízdy naznačuje, jak řidič vozidlo řídí, a určuje se na základě různých vstupů, například rychlosti, brzdění, volného dojezdu, řazení, volnoběhu a řízení. Styl jízdy může pozitivně ovlivnit náklady na pohonné hmoty, údržbu a pojistné a snížit celkové náklady na vlastnictví vozidla.
Správa vozového parku
Oborový termín označující širokou škálu řešení pro aplikace související s vozidly, které společnostem umožňují správu jejich vozového parku, například automobilů, dodávek, kamionů a autobusů.
Systém pro správu vozového parku
Kombinace technologie vozidel a softwaru SaaS (Software-as-a-Service), která firmám umožňuje zlepšit výkon vozidla, šetřit palivo, zvýšit bezpečnost řidičů, řídit rizika a zvýšit celkovou efektivitu vozového parku.
Správce vozového parku
Osoba odpovědná v rámci společnosti za vše, co souvisí s firemními vozidly a řidiči.
Sledování vozového parku
Sledování a zjišťování polohy vozidel celého vozového parku, například automobilů, dodávek, kamionů a autobusů. Umožňuje detailní sledování polohy, pohybu, stavu a chování vozového parku.
Spotřeba paliva
Spotřeba vozidla měřená v l/100 km nebo MPG (mílích na galon). Tato metrika slouží jako standardní způsob určení a srovnání spotřeby paliva a efektivity vozidla.
Sledování spotřeby paliva
Sledování spotřeby paliva a statistiky vozidel ve vozovém parku, jehož cílem je snížení nákladů na pohonné hmoty a zlepšení stylu jízdy.
Sledování vozidel přes GPS
Sledování vozidel, které využívá zařízení s technologií GPS, jež zachycuje polohu vozidla a další informace. Existují aktivní a pasivní sledovací zařízení GPS.
Sledování a zjišťování polohy
Proces určování aktuální a historické polohy (a dalších informací) vozidla nebo vozového parku pomocí technologie GPS.
Sledování vozidel
Sledování polohy, pohybu a dalších událostí vozidla v reálném čase.
Systém sledování vozidel
Zařízení vybavené technologií GNNS, například GPS, které je připojené k vozidlu a umožňuje sledování a zjišťování pohybu vozidla v reálném čase.
Správa pracovníků
Soubor procesů a funkcí, které organizace používá ke zlepšení produktivity jednotlivých zaměstnanců. V souvislosti se správou vozového parku umožňuje zlepšit komunikaci mezi řidiči na silnici a kanceláří.
Symboly Digi Tacho
Symboly Digi Tacho (digitální tachograf symboly) jsou datové body, prostřednictvím nichž se zaznamenávají činnosti řidiče.
Servisní interval
Servisní intervaly označují, jak často by mělo vozidlo projít servisem. Údržba vozidla je zásadní pro jeho životnost a celkový stav.
Systém řízení paliva
Systém řízení paliva představuje proces správy a zlepšování spotřeby paliva a souvisejících nákladů.
Sledování majetku
Sledování majetku znamená proces monitorování a sledování přesné polohy, stavu, umístění a dalších relevantních informací o majetku společnosti.
Správa elektrického vozového parku
Řada správců vozových parků uvažuje o tom, zda jsou elektrická vozidla (EV) vhodnou možností pro jejich vozové parky. Jiní správci již přešli na elektrický provoz a zajímá je, jak správně využít správu elektrického vozového parku a maximalizovat jeho hodnotu.
Systém pro sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)
Systémy pro sledování tlaku v pneumatikách udržují správný tlak v pneumatikách, díky čemuž jsou vozidla na cestách bezpečná a vyhnete se tak prostojům.
Sledování dodávek
Díky sledování dodávek budete mít přehled o jejich poloze, pohybu a dalších událostech vozidel. Správce vozového parku může data o poloze dodávek sledovat na mapě prostřednictvím softwaru pro správu vozového parku.
Sledování nákladních vozidel
Sledování nákladních vozidel je proces monitorování polohy, stavu a stylu jízdy vašich nákladních vozů pomocí technologie GPS.
Společenská odpovědnost firem
Společenská odpovědnost firem (CSR) je aktivní závazek k etickým obchodním praktikám.
Smart tachograf
Smart tachograf je nová generace povinných digitálních záznamových zařízení ve vozidle, která splňují požadavky právních předpisů EU ohledně řidičů z povolání a době odpočinku.

T

Terminál řidiče
Zařízení a rozhraní ve vozidlech, které řidičům nabízí funkce, jako jsou navigace, práce na objednávkách, komunikaci s dispečinkem, analýza stylu jízdy, úrovně ekologického stylu jízdy, zlepšení stylu jízdy, kniha jízd a další.
Tachograf
Tachograf je zařízení umístěné ve velkých vozidlech, obvykle v kamionech a autobusech, které automaticky zaznamenává rychlost, vzdálenost a dobu jízdy. Tachograf musí mít ze zákona vozidlo, které se řídí pravidly EU (Evropské unie) nebo AETR (z francouzštiny: Accord Européen sur les Transports Routiers). Řidiče a zaměstnance nutí přesně zaznamenávat činnost, tyto záznamy uchovávat a odesílat je na vyžádání orgánům odpovědným za dodržování pracovní doby řidičů.
Tachograph Manager
Tachograph Manager je kompletní řešení digitálního tachografu, které umožňuje dálkové a manuální stahování dat. Umožňuje také analýzu údajů o výkonu řidiče, od doby jízdy až po odpočinek. Všechna data se bezpečně archivují, aby je bylo možné snadno načíst.
Telematika
Slovo telematika je kombinací dvou slov: telekomunikace a informatika. Jedná se o řadu technologií, které využívají možnosti připojení (internet nebo komunikační technologie krátkého dosahu) spolu s informacemi o poloze, diagnostikou či dalšími informacemi a nabízejí tak pohodlí (např. upozornění na huštění pneumatik nebo nastavení vnitřní teploty vozidla), bezpečnost (např. dopravní podmínky) a komunikační služby.
Typ vozidla
Klasifikace vozidla, například automobil, dodávka, kamion nebo autobus.

U

Událost během jízdy
K události během jízdy dojde, pokud řidič překročí určitou úroveň zpomalení nebo zrychlení. Měří se akcelerometrem a zaznamenává se při brzdění, jízdě v zatáčkách a řízení a při náhlém zpomalení, například při nehodě.
UBI (pojištění na základě využití)
Známé rovněž jako PAYD („plaťte podle toho, kolik najezdíte“) nebo PHYD (ƒ„plaťte podle toho, jak jezdíte“). Jde o typ pojištění, u něhož náklady na pojištění závisí na typu vozidla, ujeté vzdálenosti, poloze a stylu jízdy (například drsné brzdění nebo rychlá akcelerace). Řidiče motivuje ke zlepšení stylu jízdy, a tím snižuje počet dopravních nehod a počet pojistných událostí.

Ú

Úspora paliva
Vztah mezi spotřebou paliva a ujetou vzdáleností.
Údržba vozového parku
Údržba vozového parku se vztahuje na všechny procesy, které udržují vozidla vaší vozové parky v dobrém provozním stavu a zajišťují, že jsou co nejbezpečnější a nejúčinnější.

V

Volný dojezd
Udržení vozidla v pohybu bez zrychlení, zatímco vozidlo má stále zařazenou rychlost. Při volném dojezdu není do motoru vstřikováno žádné palivo a žádné se tedy nespotřebovává. Volný dojezd se nedoporučuje, nemá-li vozidlo zařazenou rychlost nebo pokud je sešlápnutá spojka: je to nebezpečné, protože to snižuje možnost kontroly řidiče.
Využití vozidel
Využití vozidel vypovídá o výkonu vozidel z hlediska výsledné ziskovosti.

Z

Zrychlení
Zrychlení je míra, kterou se zvyšuje rychlost vozidla. Jejím opakem je zpomalení.
Zprávy o emisích uhlíku (zpráva o CO₂)
Umožňuje detailní sledování uhlíkové stopy CO₂ u každého vozidla a každé cesty vozového parku.
Zpomalení
Zpomalení je míra, kterou se snižuje rychlost vozidla. Jejím opakem je zrychlení.
Způsob jízdy
To, jak bezpečně a efektivně se chovají řidiči na silnici.
Zařízení pro sledování pomocí GPS
Také: Sledovací zařízení GPS. Zařízení pro sledování vozidla, které využívá technologii GPS.
Zeměpisná šířka
Zeměpisná souřadnice určující severojižní polohu bodu na povrchu Země.
Zeměpisná délka
Zeměpisná souřadnice určující východozápadní polohu bodu na povrchu Země.
Zastavení
Situace, kdy vozidlo přestane jet nebo na určitý časový interval změní svou GPS polohu. Zastavení končí, jakmile se vozidlo rozjede nebo opět změní svou GPS polohu.
Zjišťování polohy vozidel
Zjišťování polohy vozidel umožňuje vidět historické polohy, pohyb a další události vozidla.
Zařízení pro sledování vozidel
Zařízení vybavené technologií GPS, které je připojeno k vozidlu a umožňuje sledování a zjišťování pohybu vozidla v reálném čase.
Zaznamenávání pracovní doby
Automatická registrace pracovní doby řidiče pomocí terminálu řidiče. Umožňuje zkrátit dobu administrace a optimalizuje výkon týmu.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.