Co je servisní interval?

Servisní intervaly označují, jak často by mělo vozidlo projít servisem. Údržba vozidla je zásadní pro jeho životnost a celkový stav. Pomáhá omezit prostoje a náklady, protože identi­fikuje aktuální a potenciální problémy nebo rizika jejich vzniku.

Pravidelné servisní intervaly zajišťují, že záruky zůstanou v platnosti a že při budoucím prodeji nebo výměně dostanete nejlepší hodnotu.

Stručně řečeno jsou zásadní pro správnou údržbu vozidel v dobrém stavu, zachování jejich provo­zu­schop­nosti a maxima­lizaci životnosti.


Jaké jsou výhody servisních intervalů?

Jaké jsou výhody servisních intervalů?

Plánování pravi­delných servisních intervalů má tři hlavní výhody: ochranu, efektivitu a bezpečnost. Servisní intervaly mají zajistit konkrétní standardy u každého vozidla.

Různé úlohy údržby pomáhají zachovat efektivní provoz vozidla. Například pokud je palivový systém zanesený, palivo neprotéká efektivně a spotře­bovává se ho proto více. Je důležité dát vozidlo do servisu, aby se obnovila efektivita, zvýšil počet ujetých kilometrů na objem paliva a snížily náklady na pohonné hmoty.

Přejít na obsah

Pravidelné servisní intervaly brání zhoršení stavu vozidla. Například motorový olej pomáhá čistit motor a zajišťuje ochranu před korozí, ale při dlouhém provozu se mísí s vodou, nečistotami a plyny ze spalování. Vzniká tak usazenina, která může zanést motor, a v takovém případě je oprava velmi nákladná. Pravidelné servisní intervaly zajišťují, že motor vozidla je při provozu plně chráněn díky novému motorovému oleji.

Udržování bezpečnosti vozidla je vždy třeba řešit. Jako příklad si vezmeme brzdy, tedy jeden z nejdů­le­ži­tějších bezpeč­nostních systémů ve vozidle. U brzd je třeba dbát na pravidelné servisní intervaly, kde probíhá kontrola, aby se předcházelo nehodám.

Jak dlouhé mají být servisní intervaly?

Jak dlouhé mají být servisní intervaly?

Servisní intervaly se liší u každého vozidla, ale zpravidla byste se měli řídit příručkou výrobce nebo zárukou, případně se poradit s mechanikem. Pokud se na vozidlo nevztahuje záruka, pak je třeba rozhodnout, v jakých intervalech má servis probíhat.

Některá vozidla a softwarové systémy nabízejí funkci vestavěné diagnostiky, která vás upozorní, když je čas na servis.

Software k servisním intervalům

Software k servisním intervalům

Manuální kontrola každého vozidla ve vozovém parku je časově náročná. Řešení pro správu vozového parku, jako je služba Webfleet, se stará o servisní intervaly za vás. Když přijde čas na servis, dostanete automatické oznámení. Nabízí funkce, s jejichž pomocí budete moci sledovat servisní požadavky všech svých vozidel a získáte stabilní přehled o stavu svého vozového parku.

Řešení pro správu vozového parku, jako je služba Webfleet, vám pomůže udržovat vozový park v dobrém stavu a snížit náklady díky efektivnímu plánování údržby, ještě než vznikne riziko problémů.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.