Wat is een onder­houds­in­terval?

Onder­houds­in­ter­vallen, ook wel service interval genoemd, geven de frequentie aan waarmee een voertuig moet worden onderhouden. Voertuig­on­derhoud is essentieel voor de duurzaamheid en algemene toestand van een voertuig. Het helpt inactieve tijd en kosten te verlagen door huidige of mogelijke problemen te herkennen.

Reguliere onder­houds­in­ter­vallen waarborgen de geldigheid van garanties, terwijl u ook de beste waarde heeft als u het voertuig in de toekomst wilt verkopen of inruilen.

Ze zijn kortom essentieel om uw voertuigen in goede staat te houden, uw voertuigen op de weg te houden en de levensduur van uw voertuigen te maxima­li­seren.


Wat zijn de voordelen van onder­houds­in­ter­vallen?

Wat zijn de voordelen van onder­houds­in­ter­vallen?

Wat zijn de voordelen van onder­houds­in­ter­vallen?

Er zijn drie hoofd­voor­delen voor het plannen van reguliere onder­houds­in­ter­vallen: bescherming, efficiëntie en veiligheid. Service intervallen zijn bedoeld om specifieke normen voor elk voertuig te behalen.

Verschil­lende onder­houds­taken zorgen ervoor dat uw voertuig efficiënt blijft werken. Als bijvoor­beeld het brand­stof­systeem verstopt raakt met vernis, stroomt de brandstof niet efficiënt, wat slecht is voor het brand­stof­ver­bruik. Het is belangrijk om uw voertuig te onderhouden voor het herstellen van de efficiëntie, het verhogen van het aantal kilometers en het verlagen van de brand­stof­kosten.

Naar content gaan

Reguliere onder­houds­in­ter­vallen beschermen uw voertuig tegen achter­uitgang. Motorolie helpt bijvoor­beeld om de motor schoon te houden en zorgt voor corro­sie­re­sis­tentie, maar na verloop van tijd raakt deze vermengd met water, vuil en verbran­dings­gassen. De motorolie gaat klonteren, waardoor de motor verstopt kan raken. Dit kan erg duur zijn om te repareren. Reguliere onder­houds­in­ter­vallen zorgen ervoor dat het voertuig werkt met volledige bescherming van de motor dankzij verse motorolie.

Het behouden van de veiligheid van een voertuig is altijd een probleem. Neem bijvoor­beeld de remmen, een van de meest kritieke veilig­heids­sys­temen in een voertuig. Remmen moeten met een vaste regelmaat worden geïnspec­teerd en onderhouden om ongelukken te voorkomen.

Hoe regulier moeten uw onder­houds­in­ter­vallen zijn?

Hoe regulier moeten uw onder­houds­in­ter­vallen zijn?

Hoe regulier moeten uw onder­houds­in­ter­vallen zijn?

Onder­houds­in­ter­vallen verschillen per voertuig, maar over het algemeen moet u de handleiding of garantie van de fabrikant in acht nemen of overleggen met een monteur. Als uw voertuig geen garantie heeft, moet u besluiten wat de frequentie van het service interval voor uw voertuig zal zijn.

Sommige voertuigen en softwa­re­sys­temen bieden zelfdia­gnos­tische functies die aangeven wanneer onderhoud aanstaande is.

Onder­houds­in­ter­val­software

Onder­houds­in­ter­val­software

Onder­houds­in­ter­val­software

Het inspecteren van elk voertuig in uw wagenpark is tijdrovend. Een fleet management-oplossing zoals Webfleet helpt bij onder­houds­in­ter­vallen door u automatisch te laten weten wanneer onderhoud aanstaande is. Het geeft u de tools om de servi­ce­ve­r­eisten van elk voertuig te bewaken, zodat u altijd op de hoogte blijft van de toestand van uw wagenpark.

Een fleet manage­ment-op­lossing zoals Webfleet helpt u om uw wagenpark in topconditie te houden en houdt de kosten laag door onder­houds­taken effectief in te plannen voordat problemen ontstaan.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.