Vad är ett service­in­tervall?

Med service­in­tervall menas hur ofta du bör utföra service på ett fordon. Fordons­un­derhåll är avgörande för fordonets livslängd och allmänna skick. Det minskar stille­ståndstid och kostnader genom att identifiera befintliga eller potentiella problem eller risker.

Regelbundna service­in­ter­valler säker­ställer att alla garantier gäller och ger samtidigt bäst restvärde om du senare väljer att sälja eller byta fordonet.

Kort sagt är det avgörande för att du ska kunna hålla fordonen i gott skick, hålla dem ute på vägarna och maximera deras livslängd.


Vad är fördelarna med service­in­ter­valler?

Vad är fördelarna med service­in­ter­valler?

Det finns tre huvud­sakliga fördelar med att schemalägga regelbundna service­in­ter­valler: skydd, effek­ti­vitet och säkerhet. Service­in­ter­val­lerna är utformade för att varje fordon ska hålla en specifik standard.

Olika under­hålls­upp­gifter gör att fordonet kan fortsätta fungera effektivt. Om till exempel bräns­le­sy­stemet blir igensatt av beläggning flödar inte bränslet effektivt, vilket ger sämre bräns­le­ek­onomi. Det är viktigt att underhålla fordonet för att återställa prestandan, få bensinen att räcka längre och sänka bräns­le­kost­na­derna.

Hoppa till innehåll

Regelbundna service­in­ter­valler skyddar ditt fordon mot onödigt slitage. Motoroljan hjälper exempelvis till att rengöra motorn och skydda mot rost, men över tid blandas den med vatten, smuts och avgaser. Den blir trögfly­tande och kan täppa till motorn, vilket blir dyrt att åtgärda. Regelbundna service­in­ter­valler säker­ställer att motorn hålls skyddad med ny motorolja.

Det är alltid ett bekymmer att bibehålla säkerheten för ett fordon. Ta till exempel bromsarna, som är bland de viktigaste säker­hets­sy­stemen i ett fordon. Bromsarna bör inspekteras regelbundet för att förhindra olyckor.

Hur regelbundna bör service­in­ter­val­lerna vara?

Hur regelbundna bör service­in­ter­val­lerna vara?

Service­in­ter­val­lerna varierar från fordon till fordon, men rent allmänt bör du följa tillver­karens handbok, garantin eller rådfråga en mekaniker. Om din bil inte har någon garanti bör du själv fatta beslutet om hur långt service­in­ter­vallet ska vara.

Vissa fordon och program­va­ru­system har funktioner för själv­di­a­gnostik som informerar om när det är dags för service.

Programvara för service­in­tervall

Programvara för service­in­tervall

Det är tidskrä­vande att inspektera varje fordon i vagnparken manuellt. En lösning för vagnparks­han­tering som Webfleet tar hand om service­in­ter­val­lerna åt dig genom att automatiskt meddela dig när det är dags för service. Den låter dig övervaka varje fordons serviceplan så att du alltid har aktuell information om vagnparkens skick.

En lösning för vagnparks­han­tering som Webfleet hjälper dig att hålla vagnparken i gott skick och hålla nere kostnaderna genom att schemalägga under­hålls­upp­gifter innan risken för problem uppstår.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.