Fleet management voor vracht­wagens

Demo aanvragen
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Laat uw bedrijf groeien door Europa's beste aanbieder van telema­ti­ca­ser­vices. WEBFLEET, onze cloud-op­lossing voor fleet management, biedt u alle hulpmid­delen die u nodig hebt om aan de regelgeving te blijven voldoen, veiligheid te waarborgen, efficiëntie te verbeteren en de produc­ti­viteit van uw trucks en chauffeurs te verhogen.

Met Fleet management voor vracht­wagens kunt u

Brandstof- en onder­houds­kosten verminderen

Produc­ti­viteit verhogen en sneller beslis­singen nemen

Naleving van de tachograaf waarborgen

Chauffeurs de veiligste routes laten rijden

Uw vracht­wa­genpark en aanhangers via één interface bewaken

Zien hoe uw chauffeurs presteren en ze stimuleren hun prestaties te verbeteren

Belang­rijkste functies van fleet management voor vracht­wagens

Laat vanaf één plek zien dat u aan de wetgeving voldoet

Met WEBFLEET Tachograaf Manager kunt u probleemloos aantonen dat u de wetgeving naleeft voor chauffeurs op de weg en uw team op kantoor.

Tachograph Manager downloadt alle vereiste tacho­graaf­ge­gevens op afstand en biedt downlo­ad­sta­tussen, analyses en rapportages van chauffeurs en voertuigen over dagelijkse activi­teiten van uw bestuurders, en meer informatie via een eenvoudige dashboard­weergave. Daarnaast zijn de inspecties eenvoudiger met al uw records op één plaats.

Meer informatie over WEBFLEET Tachograph Manager
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Behoud uw bestaande aanbieder voor de analyse van tacho­graaf­ge­gevens

WEBFLEET TachoShare is een module voor het op afstand downloaden en archiveren van tacho­graaf­ge­gevens van voertuigen op de weg terwijl het connec­ti­viteit biedt voor analy­se­software van derden.

U krijgt de volledige controle over uw gegevens, en over met wie u de gegevens deelt vanaf een beveiligd, toegan­kelijk archief.

Meer informatie over WEBFLEET TachoShare

Verzet meer werk met een geopti­ma­li­seerde planning

WEBFLEET biedt actuele informatie over de resterende rij- en rusttijden van uw chauffeurs. Op deze manier kunt u op de hoogte blijven van welke chauffeur genoeg rijtijd over heeft om de volgende opdracht op tijd uit te voeren.

Met de resterende rijtijden kunt u het proces van order­toe­wijzing optima­li­seren, terwijl u blijft voldoen aan de regelgeving met realtime meldingen van sociale overtre­dingen.

Meer informatie over Resterende rijtijden
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vereen­voudig het werk van de chauffeur

De PRO 8375 TRUCK Driver Terminal biedt vracht­wa­gen­spe­ci­fieke navigatie, speciale vracht­wa­gen-POI's en TomTom Traffic voor optimale routes en aankomst­tijden.

Door WEBFLEET** te verbinden kunt u de locaties van uw vracht­wagens controleren, krijgt u gedigi­ta­li­seerd orderbeheer tussen uw chauffeurs en het kantoor en ontvangt u realtime feedback en advies over de rijstijl. Bovendien maakt het open platform van het apparaat aanpas­singen mogelijk met een breed scala aan bedrijfs­toe­pas­singen, zoals barco­de-s­cannen en digitale handte­ke­ningen om de levering te registreren.

Meer informatie over PRO 8475 TRUCK

Al uw systemen werken samen

De WEBFLEET.connect-API biedt systeem­in­te­grators toegang tot ons open platform, zodat ze diverse maatwerk­op­los­singen kunnen bouwen. Hiermee kunnen de prestaties van uw bedrijf worden gesti­mu­leerd op gebieden zoals routing en planning, trans­port­beheer, CRM en nog veel meer.

Er zijn ook vele kant-en-klare oplossingen in het WEBFLEET App Center voor integratie met uw back-office en uw Driver Terminals in de PRO-serie, bijv. banden­span­ning- en tempe­ra­tuur­be­waking.

Ga naar het WEBFLEET App Center
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Verkeers­vei­ligheid en rijgedrag verbeteren

In de trans­port­sector is het van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw chauffeurs veilig zijn op weg. Dankzij het eenvoudige overzicht van WEBFLEET kunt u uw vracht­wagens in goede staat houden en de verkeers­vei­ligheid vergroten.

OptiDrive 360 biedt belangrijke inzichten aan zowel de fleet manager als de chauffeur, met feedback vóór, tijdens en na elke rit.

Meer informatie over OptiDrive

Verlaag uw kosten door het brand­stof­ver­bruik te bewaken

Door verbinding te maken met de FMS*** van uw vrachtwagen kunt u het brand­stof­niveau en -verbruik bewaken met behulp van ons WEBFLEET-rapport over brand­stof­ver­bruik. Zo kunt u hulpbronnen beter beheren en uw opera­ti­onele kosten optima­li­seren.

Meer informatie over WEBFLEET-rap­portage
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Bewaak uw bedrijfs­mid­delen en voertuigen op één interface​

WEBFLEET Tracking van bedrijfs­mid­delen biedt u volledig inzicht in de posities en het gebruik van uw bedrijfs­mid­delen. Vanaf één locatie kunt u direct de status van alle aangedreven bedrijfs­mid­delen en voertuigen in uw wagenpark controleren. Dit helpt u bij het behoud van hun beveiliging, waarde en effec­ti­viteit. Daarnaast zorgen geauto­ma­ti­seerde processen en meldingen voor een verlaging van uw werklast.

Meer informatie over WEBFLEET Tracking van bedrijfs­mid­delen

Wat kan WEBFLEET doen voor jouw wagenpark?

Verbeter uw brand­stof­ver­bruik met Webfleet Solutions en Bridgestone

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

50.000 klanten profiteren dagelijks van WEBFLEET

case rsc
40% besparing op communicatie.
Sven Maes, RSC Trans – Division of Pacorini Antwerp NV
case albert heijn
Klant beter servicen op bezorgtijd.
Coen Schlüter, Albert Heijn
case wematrans
Één geïntegreerde oplossing voor optimale communicatie.
Ronald Teerds, Wematrans
Webfleet Solutions

Hoe overleeft en gedijt u in de vervoers­sector

Webfleet Solutions

Ontdek hierin hoe u kunt omgaan met tacho­graaf­re­gel­geving, de produc­ti­viteit kunt verhogen, de verkeers­vei­ligheid kunt verbeteren en het brand­stof­ver­bruik kunt verlagen.

Download het eBook

Vraag een demo aan

Zie hoe WEBFLEET uw bedrijf verder kan helpen.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* API beschikbaar voor externe leveran­ciers om hun service te integreren.** Alleen verbinding met WEBFLEET bij gebruik met een compatibele LINK.*** FMS: de "Fleet Management Systems Interface" is een gestan­daar­di­seerde interface die de toegang tot voertuig­ge­gevens mogelijk maakt.

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten