Firemní integrace

Zvyšte efektivitu vozového parku pomocí prémiových řešení třetích stran

Se službou Webfleet budete pracovat chytřeji v celé organizaci, nikoli pouze v rámci vozového parku. Využijte přínos dat o vozovém parku a dosáhněte lepší spolupráce mezi týmy a odděleními. Služba WEBFLEET je založená na otevřené platformě, takže ji můžete přizpůsobit svým potřebám nebo využít integrované aplikace našich partnerů.

Firemní integrace: klíčové funkce a výhody

Vylepšení aplikací

Využijte plně propojené řešení správy vozového parku a pracovníků.

Rychlá integrace

Imple­men­tujte své řešení rychle a snadno.

Efektiv­nější pracovní postupy

Přizpůsobte si své kancelářské i terénní pracovní postupy.

Funkce firemní integrace

Kancelářská řešení

Služba WEBFLEET.connect obohatí vaše interní systémy o užitečná data o vašich vozidlech, zakázkách a pracov­nících, jako jsou například časy příjezdů, odpracované hodiny, ujeté kilometry a další. Naši partneři Software and Hardware Alliance Partners nabízejí standar­di­zo­vanou integraci s desítkami vašich aplikací.

Najít integrátora systémů⁠
fleet manager driver 01
Řešení ve vozidle

Produkty ve vozidle

Propojíme vaše vozidla s vaší kanceláří. Také vám umožníme toto spojení využít k propojení dalších zařízení s kanceláří pomocí služby LINK.connect. Hardware třetích stran, jako jsou teplotní snímače, snímače tlaku v pneuma­tikách, čtečky čárových kódů a RFID, bude moci komunikovat s vaším sledovacím zařízením LINK a shromaž­ďovat údaje z vnitřku a okolí vozu.

Firemní aplikace

Naše zařízení PRO 8 pomohou zjednodušit a zrychlit práci vašich zaměstnanců v terénu a poskytnou všem zúčastněným stranám aktuální informace.

To ale není všechno. Můžeme podporovat i vaše specifické firemní aplikace. K tomu slouží naše rozhraní API PRO.connect, které umožňuje integrovat aplikace v zařízení PRO 8 s vašimi interními systémy.

Další informace o zařízení PRO 8⁠
Firemní aplikace

Rozhraní API služby Webfleet

Společnost TomTom nabízí tři výkonná rozhraní API, která budou pro vaši firmu přínosem.

WEBFLEET.connect

Slouží k integraci služby Webfleet s vašimi kance­lář­skými aplikacemi.

LINK.connect

Připojí se k zařízením Bluetooth ostatních výrobců a bude vysílat data z terénu zpět do vaší kanceláře.

PRO.connect

Mobilní aplikace v zařízení Driver Terminal PRO 8 dokážou zjednodušit a zrychlit pracovní postupy.

Vše, co potřebujete vědět o integracích správy vozového parku

Co je firemní integrace?

0
Přejít na obsah

Firemní integrace označuje proces propojování různých částí nebo aspektů podniku v rámci sladění provozu. Zahrnuje integraci různých systémů, procesů, funkcí a oddělení v organizaci v zájmu zlepšení efektivity a dosažení společných cílů. Firemní integrace může probíhat v jedné společnosti nebo ve více organi­zacích v rámci fúze, akvizice nebo strate­gického partnerství.

Co je integrace rozhraní API?

0
Přejít na obsah

Integrace rozhraní API propojují a kombinují softwarové aplikace nebo systémy pomocí rozhraní API (Application Programming Interface). Integrace rozhraní API umožňují bezpro­blémové sdílení dat a funkcí mezi různými systémy, aplikacemi nebo platformami. Taková integrace umožňuje firmě využít možnosti služeb třetích stran, získat přístup k externím zdrojům dat a automa­ti­zovat procesy díky integraci různých softwa­rových komponent.

Co je cloudová integrace?

0
Přejít na obsah

Cloudová integrace kombinuje cloudové aplikace, platformy nebo služby, které pak lze používat dohromady a jednoduše mezi nimi sdílet data. Zbavuje podniky nutnosti provádět manuální přenosy dat nebo synchro­nizace mezi různými systémy, protože sdílení dat a spolupráce v reálném čase je základní složkou cloudové integrace.

Co je integrace systému ERP?

0
Přejít na obsah

Integrace plánování podnikových zdrojů (ERP) umožňuje organizaci propojit systém ERP s jinými systémy nebo softwa­rovými aplikacemi. Systémy ERP představují komplexní softwarová řešení, která v rámci správy vozového parku spravují a integrují různé podnikové procesy od financí a perso­nálních záležitostí po řízení vztahů se zákazníky. Data ve vozovém parku se mohou volně pohybovat, což eliminuje izolované výskyty informací a snižuje nároky na manuální adminis­trativu. Integrace systému ERP zajišťuje konzistenci a přesnost dat u různých oddělení nebo pozicí ve vozovém parku.

Co jsou integrace správy vozového parku?

0
Přejít na obsah

Propojení systému pro správu vozového parku se softwa­rovými aplikacemi nebo platformami se označuje jako integrace správy vozového parku. Účelem je zvýšit efektivitu vozového parku a zlepšit rozhodování podniku ohledně managementu vozidel, paliva a řidičů. Integrace správy vozového parku také zjedno­dušují sledování majetku a obchodní hlášení.

Jak firemní integrace pro vozové parky fungují?

0
Přejít na obsah

Firemní integrace pro vozové parky dodávají hotová řešení, která zjedno­dušují interní procesy. Provo­zo­vatelé vozového parku tím pádem mohou propojit nástroje ve vozidlech a mobilní nástroje s kance­lářskou adminis­tra­tivou. Vozový park může například povolit hardwaru třetí strany komunikovat se sledovacími zařízeními GPS, aby mohla sbírat údaje o vozidle. Partnerství společnosti Webfleet s firmou Chargylize dokonce vozovým parkům pomáhá stanovit potenciál elektri­fikace.

Jaké jsou výhody firemní integrace pro vozové parky?

0
Přejít na obsah

Firemní integrace umožňuje vozovým parkům snadno využívat různá řešení třetích stran a zároveň řídit provoz pomocí jedné platformy. Společnost Webfleet přistupuje k integracím otevřeně, což znamená, že vozové parky si mohou procesy nastavit tak, aby nejlépe vyhovovaly jejich potřebám.


Zdroje pro vývojáře

Naše stránky se zdroji nabízí vše potřebné pro vaše vlastní vývojové projekty.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.