Bezpečnost a údržba vozového parku

Přispějte k bezpečnému provozu na silnicích u svého vozového parku

Pomozte zlepšit bezpečnost svých řidičů a vozidel a ostatních účastníků silničního provozu. Udržujte řidiče na nejbez­peč­nějších trasách pomocí profe­si­o­nální navigace. Sledujte ukazatele bezpečnosti vozového parku ke stylu jízdy a údržbě vozidel. Zabraňte nehodám a neopráv­něným pojistným nárokům díky palubním kamerám pro vozový park. Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o správě bezpečnosti a údržby vozového parku.


Prohlédněte si naše řešení pro bezpečnost vozového parku

Palubní kamera pro vozový park

Palubní kamera pro vozový park

Získejte kompletní přehled o důležitých událostech při jízdě díky palubní kameře využívající umělou inteligenci a sledování GPS.

Sledování tlaku v pneuma­tikách

Sledování tlaku v pneuma­tikách

Nepřetržitá kontrola pneumatik podpoří bezpečnost na silnicích.

Podpora spoko­je­nosti řidičů

Webfleet Mobile
Podpora spoko­je­nosti řidičů

Dodržujte předpisy ohledně pracovní doby řidičů a zajistěte jim tak pohodu při práci.

Školení řidičů

OptiDrive 360 a Webfleet
Školení řidičů

Pomozte řidičům radami a analýzami v reálném čase.

Digita­li­zované kontroly vozidel

Digita­li­zované kontroly vozidel

Usnadněte každodenní obchůzky díky mobilní aplikaci propojené s dispečinkem.

Výstrahy ohledně údržby vozidel

Výstrahy ohledně údržby vozidel

Okamžitá oznámení vás informují o poruše vozidla nebo termínu údržby.

Zlepšete bezpečnost vozového parku pomocí služby Webfleet

Zlepšete bezpečnost na silnicích

pro všechny účastníky provozu

Chraňte svůj vozový park

před neopráv­něnými pojistnými nároky

Předchá­zejte nehodám

a omezte nečekané situace

Zajistěte spokojenost řidičů

a postarejte se, aby byli všichni řidiči v náležité kondici

Poskytněte řidičům rady

na podporu bezpečného stylu jízdy

Získejte nepřetržitý přehled o údržbě vozidel

a zabraňte tak neplá­no­vaným prostojům

Klíčové funkce bezpečnosti vozového parku

Viditelnost v reálném čase

Služba Webfleet Video spojuje záběry z palubní kamery s údaji o jízdě, abyste zajistili bezpečnost vozového parku a získali kompletní přehled o situaci při nehodě. Naše palubní kamera využívá technologii umělé inteligence k identi­fikaci nepozor­nosti během řízení a v reálném čase upozorňuje řidiče, aby upravili styl jízdy. Videa na vyžádání vám zajistí důkazy proti neopráv­něným pojistným nárokům a ochrání vaše řidiče.

Další informace o službě Webfleet Video⁠
Kamera Cam 50 v elektrické dodávce
Přední pneumatika nákladního vozu

Nepřetržitá kontrola pneumatik

Bezpečné brzdění a zatáčení částečně závisí na dobrém stavu pneumatik nákladních vozidel. Udržujte správný tlak v pneuma­tikách a teplotu pomocí systému pro sledování tlaku v pneuma­tikách (TPMS) služby Webfleet. Díky systému TPMS zjistíte potřebu údržby pneumatik dříve, než začnou předsta­vovat bezpeč­nostní problémy nebo než způsobí neočekávané a nákladné prostoje.

Další informace o systému Webfleet TPMS⁠

Podpora spoko­je­nosti řidičů

Spokojenost řidičů je základem bezpečnosti vozového parku. Mějte přehled o zbývající době řízení a přestávkách. Služba Webfleet automaticky zaznamenává dobu řízení a zajišťuje tak snadné dodržování předpisů. Upozornění vám navíc pomohou vyhnout se poten­ci­álním porušením předpisů.

Získejte další informace o funkci Zbývající doby řízenířešení tachografu.

Webfleet Mobile: aplikace pro správu vozového parku
OptiDrive 360 a Webfleet

Informace o stylu jízdy

Řidiči najdou podporu v systému OptiDrive 360, který poskytuje zpětnou vazbu o výkonu před jízdou, během ní a po ní. Systém OptiDrive 360 také pomáhá správcům vozového parku sledovat rizikové návyky, jako je překra­čování rychlosti a prudké brzdění, a rozhodnout, zda by řidičům prospělo další školení.

Další informace o systému OptiDrive 360⁠

Automa­ti­zovaná údržba vozového parku

Vozidla způsobilá k provozu jsou bezpochyby bezpečnější vozidla. Plánujte údržbu a servis na základě informací o ujetých kilometrech, době provozu motoru nebo času v reálném čase. Při použití s našimi zařízeními pro sledování vozidel vás služba Webfleet upozorní na bezpeč­nostní problémy, od potíží s motorem až po nehody. Ušetřete čas při kontrolách vozidla s aplikací Vehicle Check.

Získejte další informace o údržbě vozidel a aplikaci Webfleet Vehicle Check.

Údržba vozidel

Vše, co potřebujete vědět o bezpečnosti a údržbě vozového parku

Co je bezpečnost vozového parku?

0
Přejít na obsah

Bezpečnost vozového parku je o zvyšování bezpečnosti na silnicích, podpoře spoko­je­nosti řidičů a zabezpečení majetku vozového parku. Vozové parky, které to s bezpečností myslí vážně, mají vypra­co­vanou strategii bezpečnosti vozového parku, kterou poté dodržují a sledují výsledky. Komplexní strategie obvykle zahrnuje opatření týkající se školení řidičů, údržby vozidel, plánování zakázek / vytváření tras, zabezpečení majetku a video­te­le­matiku.

Proč je bezpečnost vozového parku důležitá?

0
Přejít na obsah

Těžká nákladní vozidla sdílejí silnice s řidiči osobních automobilů. Vozové parky tedy hrají důležitou roli při přispívání k bezpečnosti na silnicích. Zavedení bezpeč­nostních programů může vozovým parkům pomoct předcházet nehodám a snížit prostoje. Dobré výsledky v oblasti bezpečnosti vozového parku povedou ke snížení nákladů na pojištění a lepšímu fungování vozového parku. Bezpečnost majetku chrání vozové parky před krádežemi nákladu, což jim pomáhá udržet si skvělou pozici u zákazníků.

Jak služba Webfleet zlepšuje bezpečnost vozového parku?

0
Přejít na obsah

Služba Webfleet může vozovému parku pomoci zlepšit bezpečnost několika způsoby. Zaprvé, palubní kamera poskytuje úplný přehled o události při jízdě a chrání řidiče před neopráv­něnými pojistnými událostmi. Péče o zdravotní pohodu řidičů je dalším způsobem, jak zlepšit bezpečnost vozového parku. Naše řešení na správu tachografu zajišťuje, aby řidiči dodržovali nařízení ohledně pracovní doby a dělali přestávky, když potřebují.

Jaká řešení na monito­rování bezpečnosti vozového parku společnost Webfleet nabízí?

0
Přejít na obsah

Řešení na monito­rování společnosti Webfleet mohou pomoci zlepšit bezpečnost vozového parku. Vozové parky využívají naše profe­si­o­nální navigační zařízení, aby zajistily, že řidiči budou jezdit po těch nejbez­peč­nějších silnicích. Palubní kamera pro vozový park je vybavená technologii umělé inteligence, která také identi­fikuje nepozornost během řízení. Naše aplikace Vehicle Check zefek­tivňuje každodenní kontroly vozidel pro správce vozových parků a řidiče, zatímco systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách Webfleet přechází nehodám spojeným s pneuma­tikami.

Pro které podniky je řešení bezpečnosti vozového parku vhodné?

0
Přejít na obsah

Správu bezpečnosti vozového parku využije každý podnik, který provozuje vozový park. Příkladem mohou být dopravní a logistické společnosti, vozové parky zajišťující koncovou přepravu a posky­to­vatelé služeb s hodinovou sazbou, jako jsou stavební a insta­la­térské firmy.

Co je správa údržby vozového parku?

0
Přejít na obsah

Správou údržby vozového parku se rozumí procesy plánování, organizace a koordinace, díky kterým jsou vozidla schopná provozu. Údržba vozového parku představuje klíčový aspekt bezpečnosti na silnicích a provozní efektivity.

Co údržba vozového parku zahrnuje?

0
Přejít na obsah

Údržba vozového parku zahrnuje řadu úkonů, jejichž cílem je zajistit optimální výkon, bezpečnost a životnost vozového parku. Tyto úkoly, mezi které patří pravidelná plánovaná údržba, každodenní kontroly vozidel, vedení záznamů a řízení nákladů, zpravidla řídí správce vozového parku.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.