Bezpečnost vozového parku

Přispějte k bezpečnému provozu na silnicích u svého vozového parku

Vyzkoušet

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Bezpečnost vozového parku

Přispějte k bezpečnému provozu na silnicích u svého vozového parku

Bezpečnost vozového parku

Přispějte k bezpečnému provozu na silnicích u svého vozového parku

Pomozte zlepšit bezpečnost svých řidičů a vozidel a ostatních účastníků silničního provozu. Udržujte řidiče na nejbez­peč­nějších trasách pomocí profe­si­o­nální navigace. Sledujte ukazatele bezpečnosti vozového parku ke stylu jízdy a údržbě vozidel. Zabraňte nehodám a neopráv­něným pojistným nárokům díky palubním kamerám pro vozový park. Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o správě bezpečnosti vozového parku.


Prohlédněte si naše řešení pro bezpečnost vozového parku

Palubní kamera pro vozový park

Palubní kamera pro vozový park

Získejte kompletní přehled o důležitých událostech při jízdě díky palubní kameře využívající umělou inteligenci a sledování GPS.

Sledování tlaku v pneuma­tikách

Sledování tlaku v pneuma­tikách

Nepřetržitá kontrola pneumatik podpoří bezpečnost na silnicích.

Podpora spoko­je­nosti řidičů

Webfleet Mobile
Podpora spoko­je­nosti řidičů

Dodržujte předpisy ohledně pracovní doby řidičů a zajistěte jim tak pohodu při práci.

Školení řidičů

OptiDrive 360 a Webfleet
Školení řidičů

Pomozte řidičům radami a analýzami v reálném čase.

Digita­li­zované kontroly vozidel

Digita­li­zované kontroly vozidel

Usnadněte každodenní obchůzky díky mobilní aplikaci propojené s dispečinkem.

Výstrahy ohledně údržby vozidel

Výstrahy ohledně údržby vozidel

Okamžitá oznámení vás informují o poruše vozidla nebo termínu údržby.

Zlepšete bezpečnost vozového parku pomocí služby Webfleet

Zlepšete bezpečnost na silnicích

pro všechny účastníky provozu

Chraňte svůj vozový park

před neopráv­něnými pojistnými nároky

Předchá­zejte nehodám

a omezte nečekané situace

Zajistěte spokojenost řidičů

a postarejte se, aby byli všichni řidiči v náležité kondici

Poskytněte řidičům rady

na podporu bezpečného stylu jízdy

Získejte nepřetržitý přehled o údržbě vozidel

a zabraňte tak neplá­no­vaným prostojům

Klíčové funkce bezpečnosti vozového parku

Viditelnost v reálném čase

Služba Webfleet Video spojuje záběry z palubní kamery s údaji o jízdě, abyste zajistili bezpečnost vozového parku a získali kompletní přehled o situaci při nehodě. Naše palubní kamera využívá technologii umělé inteligence k identi­fikaci nepozor­nosti během řízení a v reálném čase upozorňuje řidiče, aby upravili styl jízdy. Videa na vyžádání vám zajistí důkazy proti neopráv­něným pojistným nárokům a ochrání vaše řidiče.

Další informace o službě Webfleet Video⁠
ev van driver pro8475 cam50 01
truck front tyre 01

Nepřetržitá kontrola pneumatik

Bezpečné brzdění a zatáčení částečně závisí na dobrém stavu pneumatik nákladních vozidel. Udržujte správný tlak v pneuma­tikách a teplotu pomocí systému pro sledování tlaku v pneuma­tikách (TPMS) služby Webfleet. Díky systému TPMS zjistíte potřebu údržby pneumatik dříve, než začnou předsta­vovat bezpeč­nostní problémy nebo než způsobí neočekávané a nákladné prostoje.

Další informace o systému Webfleet TPMS⁠

Podpora spoko­je­nosti řidičů

Spokojenost řidičů je základem bezpečnosti vozového parku. Mějte přehled o zbývající době řízení a přestávkách. Služba Webfleet automaticky zaznamenává dobu řízení a zajišťuje tak snadné dodržování předpisů. Upozornění vám navíc pomohou vyhnout se poten­ci­álním porušením předpisů.

Získejte další informace o funkci Zbývající doby řízenířešení tachografu.

Webfleet Mobile
OptiDrive 360 a Webfleet

Informace o stylu jízdy

Řidiči najdou podporu v systému OptiDrive 360, který poskytuje zpětnou vazbu o výkonu před jízdou, během ní a po ní. Systém OptiDrive 360 také pomáhá správcům vozového parku sledovat rizikové návyky, jako je překra­čování rychlosti a prudké brzdění, a rozhodnout, zda by řidičům prospělo další školení.

Další informace o systému OptiDrive 360⁠

Automa­ti­zovaná údržba

Vozidla způsobilá k provozu jsou bezpochyby bezpečnější vozidla. Plánujte údržbu a servis na základě informací o ujetých kilometrech, době provozu motoru nebo času v reálném čase. Při použití s našimi zařízeními pro sledování vozidel vás služba Webfleet upozorní na bezpeč­nostní problémy, od potíží s motorem až po nehody. Ušetřete čas při kontrolách vozidla s aplikací Vehicle Check.

Získejte další informace o údržbě vozidel a aplikaci Webfleet Vehicle Check.

vehicle maintenance

Vše, co potřebujete vědět o bezpečnosti vozového parku

Co je bezpečnost vozového parku?

0
Přejít na obsah

Bezpečnost vozového parku je o zvyšování bezpečnosti na silnicích, podpoře spoko­je­nosti řidičů a zabezpečení majetku vozového parku. Vozové parky, které to s bezpečností myslí vážně, mají vypra­co­vanou strategii bezpečnosti vozového parku, kterou poté dodržují a sledují výsledky. Komplexní strategie obvykle zahrnuje opatření týkající se školení řidičů, údržby vozidel, plánování zakázek / vytváření tras, zabezpečení majetku a video­te­le­matiku.

Proč je bezpečnost vozového parku důležitá?

0
Přejít na obsah

Těžká nákladní vozidla sdílejí silnice s řidiči osobních automobilů. Vozové parky tedy hrají důležitou roli při přispívání k bezpečnosti na silnicích. Zavedení bezpeč­nostních programů může vozovým parkům pomoct předcházet nehodám a snížit prostoje. Dobré výsledky v oblasti bezpečnosti vozového parku povedou ke snížení nákladů na pojištění a lepšímu fungování vozového parku. Bezpečnost majetku chrání vozové parky před krádežemi nákladu, což jim pomáhá udržet si skvělou pozici u zákazníků.

Jak služba Webfleet zlepšuje bezpečnost vozového parku?

0
Přejít na obsah

Služba Webfleet může vozovému parku pomoci zlepšit bezpečnost několika způsoby. Zaprvé, palubní kamera poskytuje úplný přehled o události při jízdě a chrání řidiče před neopráv­něnými pojistnými událostmi. Péče o zdravotní pohodu řidičů je dalším způsobem, jak zlepšit bezpečnost vozového parku. Naše řešení na správu tachografu zajišťuje, aby řidiči dodržovali nařízení ohledně pracovní doby a dělali přestávky, když potřebují.

Jaká řešení na monito­rování bezpečnosti vozového parku společnost Webfleet nabízí?

0
Přejít na obsah

Řešení na monito­rování společnosti Webfleet mohou pomoci zlepšit bezpečnost vozového parku. Vozové parky využívají naše profe­si­o­nální navigační zařízení, aby zajistily, že řidiči budou jezdit po těch nejbez­peč­nějších silnicích. Palubní kamera pro vozový park je vybavená technologii umělé inteligence, která také identi­fikuje nepozornost během řízení. Naše aplikace Vehicle Check zefek­tivňuje každodenní kontroly vozidel pro správce vozových parků a řidiče, zatímco systém pro sledování tlaku v pneuma­tikách Webfleet přechází nehodám spojeným s pneuma­tikami.

Pro které podniky je řešení bezpečnosti vozového parku vhodné?

0
Přejít na obsah

Správu bezpečnosti vozového parku využije každý podnik, který provozuje vozový park. Příkladem mohou být dopravní a logistické společnosti, vozové parky zajišťující koncovou přepravu a posky­to­vatelé služeb s hodinovou sazbou, jako jsou stavební a insta­la­térské firmy.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

Vyzkoušet

Zadejte křestní jméno.
Zadejte příjmení.
Zadejte firmu.
Zadejte telefonní číslo.
Zadejte svou e-mailovou adresu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Další informace získáte v našem dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.