Zdroje pro vývojáře

Vše, co potřebujete k propojení jakéhokoli softwaru nebo hardwaru se službou Webfleet a zařízeními ve vozidlech.

WEBFLEET.connect

Rozhraní API služby WEBFLEET.connect propojí softwarové aplikace s řešením pro správu vozového parku Webfleet. Služba WEBFLEET.connect zlepší a zjednoduší firemní procesy, včetně optima­lizace plánování tras i rozpisu, ERP, systémů pro správu přepravy (TMS), plánování dodava­tel­ských řetězců, správy majetku a mnohých dalších.

Dokumentace a návody

Dokumentace k rozhraní API služby WEBFLEET.connect
Začínáme se službou WEBFLEET.connect. Naučte se odesílat a přijímat data s využitím nejpo­u­ží­va­nějšího rozhraní API služby Webfleet.

Dokumentace k rozhraní API služby WEBFLEET.connect (HTML)

Dokumentace k rozhraní API služby WEBFLEET.connect (PDF)

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – přidělování zakázek
Odesílejte zakázky prostřed­nictvím služby Webfleet a kontrolujte jejich aktuální stav na dálku.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – přidělování úkolů


Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – odesílání předde­fi­no­vaných tras online
Vytvářejte řidičům předem definované trasy, kterými mají jet, a propojte je s objed­návkami.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – bezdrátové odesílání předde­fi­no­vaných tras (HTML)

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – bezdrátové odesílání předde­fi­no­vaných tras (PDF)

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – fronty zpráv
Potřebujete používat více funkcí? Využijte fronty zpráv. Objevte základní koncepty, rady a tipy.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – fronty zpráv


Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – bezpečnost a výkonnost řidičů
Naučte se pracovat s indikátorem OptiDrive. Vytvářejte nástroje pro odměňování řidičů a analýzu jejich školení.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – bezpečnost a výkonnost řidičů (PDF)

Průvodce pro vývojáře doplňků Webfleet Plugins – Integrujte svá data do rozhraní služby Webfleet
Naučte se, jak zobrazit svá data v uživa­telském rozhraní služby Webfleet.

Průvodce pro vývojáře doplňků Webfleet Plugins (PDF)

Průvodce pro vývojáře doplňků Webfleet Plugins (HTML)

Nástroj pro vývojáře doplňků Webfleet Plugins


LINK.connect

LINK.connect je rozhraní Bluetooth hostované v zařízení pro sledování LINK. Služba LINK.connect umožňuje připojení aplikací, které obohatí rozhraní API služby WEBFLEET.connect o data ze snímačů čárových kódů, teplotních snímačů, TPMS a z dalšího hardwaru vozidla.

Dokumentace a návody

Dokumentace k rozhraní API služby LINK.connect
Naučte se propojovat jednotku LINK se zařízeními jiných výrobců pomocí rozhraní služby LINK.connect.

Dokumentace k rozhraní API služby LINK.connect (PDF)


PRO.connect

S využitím sady SDK služby PRO.connect získáte přístup k funkcím služby Webfleet v odolných zařízeních PRO řady 8. Vývojáři můžou ve službě Webfleet přizpůsobit průběh objednávek potřebám své firmy i zákazníků, a to s využitím snímačů čárových kódů, digitálních podpisů, dotazování a fotografií. Zařízení LINK umožňuje odesílat data z terénu zpět do kanceláře a ušetří tak vašim zákazníkům síťové zdroje a náklady.

Zařízení PRO řady 8 obsahují systém správy mobilních zařízení (MDM). Díky aplikaci Mobile Device Manager můžete lépe spravovat zařízení PRO řady 8. Zákazníci budou moci zařízení aktua­li­zovat a konfi­gu­rovat na dálku. Získají také přehled o každém obsahu nainsta­lo­vaném ve všech zařízeních.

Sada SDK

Dokumentace a návody

Průvodce pro vývojáře služby PRO.connect
Začínáme se službou PRO.connect. Importujte sadu SDK služby PRO.connect do svého vývojář­ského prostředí (Eclipse) a vytvořte projekt služby PRO.connect.

Průvodce pro vývojáře služby PRO.connect

Dokumentace sady SDK služby PRO.connect
Naučte se využívat sadu SDK služby PRO.connect pro příkazy ve službě Webfleet, textové zprávy, uživatelská data a mnohem více.

Dokumentace sady SDK služby PRO.connect

Příklady kódu

Příklady kódu služby PRO.connect
Naučte se základní koncepty sady SDK služby PRO.connect a začněte svou vlastní vývojovou činnost. Popisy příkladů najdete v průvodci pro vývojáře služby PRO.connect.

Příklady kódu služby PRO.connect

Referenční imple­mentace služby PRO.connect
Podívejte se na náš vzorový kód pro standardní funkce procesu příkazů a zasílání zpráv ve službě Webfleet. Umožní vám velice snadno vyvíjet vlastní toky příkazů pro týmy zákazníka.

Referenční imple­mentace služby PRO.connect

PRO 8 Driver Terminals

Platforma PRO 8 je řešení, které pomáhá zvýšit efektivitu vašeho provozu. Jedná se o platformu, která umožňuje snadno propojit vaše firemní aplikace s řešeními od společnosti Webfleet.

Dokumentace a návody

Dokumentace pro vývojáře pro zařízení Driver Terminal PRO 8

Začněte s vývojem pro zařízení PRO 8. Objevte možnosti integrace, které tato platforma nabízí.

Dokumentace pro vývojáře pro zařízení Driver Terminal PRO 8 (PDF)

Dokumentace pro vývojáře pro zařízení Driver Terminal PRO 8 (HTML)


TachoShare.connect

TachoShare.connect je rozhraní API, se kterým mohou naši partneři přistupovat k údajům tachografu zákazníků společnosti Webfleet, které jsou uloženy v platformě telematické služby Webfleet (WTSP). Tento dokument poskytuje všechny potřebné informace k integraci údajů tachografu zákazníka do svého systému nebo aplikace pomocí rozhraní TachoShare.connect.

Dokumentace a návody

Dokumentace k rozhraní API TachoShare.connect
Začínáme se službou TachoShare.connect. Podívejte se, jak získat soubory tachografu a karty řidiče.

Dokumentace k rozhraní API TachoShare.connect

Přístup k rozhraním API Webfleet s ověřením OAuth
Podívejte se, jak získat přístup k rozhraní API TachoShare.connect.

Přístup k rozhraním API Webfleet s ověřením OAuth (HTML)

Přístup k rozhraním API Webfleet s ověřením OAuth (PDF)

Příklady kódu

Příklad klienta OAuth v jazyku Java
Tento vzorový kód obsahuje webovou aplikaci v rámci Java Spring, která přistupuje k rozhraním API společnosti Webfleet pomocí toku ověřovacího kódu OAuth 2.0.

Příklad klienta OAuth v jazyku Java

Kolekce Postman
Účelem této kolekce je ukázat různé probíhající toky, od ověření až po získání údajů z tachografu.

Kolekce Postman

Kolekce Postman obsahuje tři soubory JSON:

production.postman_environment.json určuje adresy URL ověřovacího serveru služby Webfleet a služby TachoShare.connect.

production.postman_environment.json obsahuje všechna volání rozhraní API, která jsou potřebná k dokončení procesu ověření OAuth.

TachoShare.connect.postman_collection.json obsahuje všechna volání rozhraní API, která jsou potřebná k získání dat tachografu a karty řidiče.

Žádost o přístup k rozhraní API (klíč rozhraní API)

Chcete-li získat přístup k rozhraní API služby Webfleet, postupujte podle násle­du­jících pokynů:

 1. Požádejte o klíč rozhraní API.

  Pro zákazníky

  Pokud jste zákazníkem služby Webfleet a chcete požádat o klíč rozhraní API (např. pro propojení služby Webfleet se systémem třetístrany), vyplňte náš online formulář s žádostí. Pokud chcete vyplnit online formulář s žádostí, musíte se přihlásit k účtu Můj účet přes portál zákaznické podpory na webové stránce Webfleet, nebo si v případě potřeby vytvořit nový účet. Poté zvolte možnost Žádost o klíč rozhraní API v rozbalovací nabídce Kategorie.

  Pro externí integrační partnery

  Pokud jste systémový integrátor a chcete požádat o klíč rozhraní API, zapojte se do partner­ského programu .connect. Po registraci do programu obdržíte svůj první klíč rozhraní API. Chcete-li dostat další klíče rozhraní API, postupujte podle výše uvedených pokynů pro zákazníky.

 2. Založte si vyhrazený účet služby WEBFLEET.connect.

  Pokyny k tomuto kroku najdete v dokumentaci k rozhraní API služby WEBFLEET.connect.

  Webfleet

  Webfleet Classic

  Pokyny najdete také v našem instruk­tážním videu.

Webfleet
Webfleet Classic

Ještě nejste partnery programu .connect?