Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Další informace

Zdroje pro vývojáře

Vše, co potřebujete k propojení jakéhokoli softwaru nebo hardwaru se službou WEBFLEET a zařízeními ve vozidlech.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

WEBFLEET.connect

Rozhraní API služby WEBFLEET.connect propojí softwarové aplikace s řešením pro správu vozového parku WEBFLEET. Služba WEBFLEET.connect zlepší a zjednoduší firemní procesy, včetně optima­lizace plánování tras i rozpisu, ERP, systémů pro správu přepravy (TMS), plánování dodava­tel­ských řetězců, správy majetku a mnohých dalších.

Dokumentace a návody

Dokumentace k rozhraní API služby WEBFLEET.connect
Začínáme se službou WEBFLEET.connect. Naučte se odesílat a přijímat data s využitím nejpo­u­ží­va­nějšího rozhraní API služby WEBFLEET.

Dokumentace k rozhraní API služby WEBFLEET.connect (HTML)

Dokumentace k rozhraní API služby WEBFLEET.connect (PDF)

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – přidělování zakázek
Odesílejte zakázky prostřed­nictvím služby WEBFLEET a kontrolujte jejich aktuální stav na dálku.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – přidělování úkolů


Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – odesílání předde­fi­no­vaných tras online
Vytvářejte řidičům předem definované trasy, kterými mají jet, a propojte je s objed­návkami.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – bezdrátové odesílání předde­fi­no­vaných tras (HTML)

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – bezdrátové odesílání předde­fi­no­vaných tras (PDF)

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – fronty zpráv
Potřebujete používat více funkcí? Využijte fronty zpráv. Objevte základní koncepty, rady a tipy.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – fronty zpráv


Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – bezpečnost a výkonnost řidičů
Naučte se pracovat s indikátorem OptiDrive. Vytvářejte nástroje pro odměňování řidičů a analýzu jejich školení.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – bezpečnost a výkonnost řidičů (PDF)

Průvodce pro vývojáře doplňků WEBFLEET Plugins – Integrujte svá data do rozhraní služby WEBFLEET
Naučte se, jak zobrazit svá data v uživa­telském rozhraní služby WEBFLEET.

Průvodce pro vývojáře doplňků WEBFLEET Plugins (PDF)

Průvodce pro vývojáře doplňků WEBFLEET Plugins (HTML)

Nástroj pro vývojáře doplňků WEBFLEET Plugins


LINK.connect

LINK.connect je rozhraní Bluetooth hostované v zařízení pro sledování LINK. Služba LINK.connect umožňuje připojení aplikací, které obohatí rozhraní API služby WEBFLEET.connect o data ze snímačů čárových kódů, teplotních snímačů, TPMS a z dalšího hardwaru vozidla.

Dokumentace a návody

Dokumentace k rozhraní API služby LINK.connect
Naučte se propojovat jednotku LINK se zařízeními jiných výrobců pomocí rozhraní služby LINK.connect.

Dokumentace k rozhraní API služby LINK.connect (PDF)


PRO.connect

S využitím sady SDK služby PRO.connect získáte přístup k funkcím služby WEBFLEET v odolných zařízeních PRO řady 8. Vývojáři můžou ve službě WEBFLEET přizpůsobit průběh objednávek potřebám své firmy i zákazníků, a to s využitím snímačů čárových kódů, digitálních podpisů, dotazování a fotografií. Zařízení LINK umožňuje odesílat data z terénu zpět do kanceláře a ušetří tak vašim zákazníkům síťové zdroje a náklady.

Zařízení PRO řady 8 obsahují systém správy mobilních zařízení (MDM). Díky aplikaci Mobile Device Manager můžete lépe spravovat zařízení PRO řady 8. Zákazníci budou moci zařízení aktua­li­zovat a konfi­gu­rovat na dálku. Získají také přehled o každém obsahu nainsta­lo­vaném ve všech zařízeních.

Sada SDK

Dokumentace a návody

Průvodce pro vývojáře služby PRO.connect
Začínáme se službou PRO.connect. Importujte sadu SDK služby PRO.connect do svého vývojář­ského prostředí (Eclipse) a vytvořte projekt služby PRO.connect.

Průvodce pro vývojáře služby PRO.connect

Dokumentace sady SDK služby PRO.connect
Naučte se využívat sadu SDK služby PRO.connect pro příkazy ve službě WEBFLEET, textové zprávy, uživatelská data a mnohem více.

Dokumentace sady SDK služby PRO.connect

Příklady kódu

Příklady kódu služby PRO.connect
Naučte se základní koncepty sady SDK služby PRO.connect a začněte svou vlastní vývojovou činnost. Popisy příkladů najdete v průvodci pro vývojáře služby PRO.connect.

Příklady kódu služby PRO.connect

Referenční imple­mentace služby PRO.connect
Podívejte se na náš vzorový kód pro standardní funkce procesu příkazů a zasílání zpráv ve službě WEBFLEET. Umožní vám velice snadno vyvíjet vlastní toky příkazů pro týmy zákazníka.

Referenční imple­mentace služby PRO.connect

PRO 8 Driver Terminals

Platforma PRO 8 je řešení, které pomáhá zvýšit efektivitu vašeho provozu. Jedná se o platformu, která umožňuje snadno propojit vaše firemní aplikace s řešeními od společnosti Webfleet Solutions.

Dokumentace a návody

Dokumentace pro vývojáře pro zařízení Driver Terminal PRO 8

Začněte s vývojem pro zařízení PRO 8. Objevte možnosti integrace, které tato platforma nabízí.

Dokumentace pro vývojáře pro zařízení Driver Terminal PRO 8 (PDF)

Dokumentace pro vývojáře pro zařízení Driver Terminal PRO 8 (HTML)


OBD.connect

Sada SDK služby OBD.connect poskytuje přehled o využití vozidel a stylu řízení pomocí zařízení LINK 100. LINK 100 je zařízení OBD-II, které se připojí do diagnos­tického portu vozidla a následně propojí vozidlo se smartphonem pomocí rozhraní Bluetooth. Zákazníci budou mít navíc k dispozici vždy aktuální informace o výkonu motoru a mohou sledovat chování řidičů při brzdění, zatáčení a zrychlování a navíc i informace o ujetých cestách a údaje z počitadla kilometrů. Tato data pak můžou sloužit jako podklad při tvorbě rozmanitých mobilních aplikací, které budou řešit třeba pojištění podle způsobu využití, pronájmy, styl jízdy řidičů nebo asistenční služby.


TachoShare.connect

TachoShare.connect je rozhraní API, se kterým mohou naši partneři přistupovat k údajům tachografu zákazníků společnosti Webfleet Solutions, které jsou uloženy v platformě telematické služby Webfleet (WTSP). Tento dokument poskytuje všechny potřebné informace k integraci údajů tachografu zákazníka do svého systému nebo aplikace pomocí rozhraní TachoShare.connect.

Dokumentace a návody

Dokumentace k rozhraní API TachoShare.connect
Začínáme se službou TachoShare.connect. Podívejte se, jak získat soubory tachografu a karty řidiče.

Dokumentace k rozhraní API TachoShare.connect

Přístup k rozhraním API Webfleet Solutions s ověřením OAuth
Podívejte se, jak získat přístup k rozhraní API TachoShare.connect.

Přístup k rozhraním API Webfleet Solutions s ověřením OAuth

Příklady kódu

Příklad klienta OAuth v jazyku Java
Tento vzorový kód obsahuje webovou aplikaci v rámci Java Spring, která přistupuje k rozhraním API společnosti Webfleet Solutions pomocí toku ověřovacího kódu OAuth 2.0.

Příklad klienta OAuth v jazyku Java

Kolekce Postman
Účelem této kolekce je ukázat různé probíhající toky, od ověření až po získání údajů z tachografu.

Kolekce Postman

Kolekce Postman obsahuje tři soubory JSON:

production.postman_environment.json určuje adresy URL ověřovacího serveru služby WEBFLEET a služby TachoShare.connect.

production.postman_environment.json obsahuje všechna volání rozhraní API, která jsou potřebná k dokončení procesu ověření OAuth.

TachoShare.connect.postman_collection.json obsahuje všechna volání rozhraní API, která jsou potřebná k získání dat tachografu a karty řidiče.

Žádost o přístup k rozhraní API (klíč rozhraní API)

Chcete-li získat přístup k rozhraní API služby WEBFLEET, postupujte podle násle­du­jících pokynů:

 1. Požádejte o klíč rozhraní API.

  Pro zákazníky

  Pokud jste zákazníkem služby WEBFLEET a chcete požádat o klíč rozhraní API (např. pro propojení služby WEBFLEET se systémem třetístrany), vyplňte náš online formulář s žádostí. Pokud chcete vyplnit online formulář s žádostí, musíte se přihlásit k účtu Můj účet přes portál zákaznické podpory na webové stránce Webfleet Solutions, nebo si v případě potřeby vytvořit nový účet. Poté zvolte možnost Žádost o klíč rozhraní API v rozbalovací nabídce Kategorie.

  Pro externí integrační partnery

  Pokud jste systémový integrátor a chcete požádat o klíč rozhraní API, zapojte se do partner­ského programu .connect. Po registraci do programu obdržíte svůj první klíč rozhraní API. Chcete-li dostat další klíče rozhraní API, postupujte podle výše uvedených pokynů pro zákazníky.

 2. Založte si vyhrazený účet služby WEBFLEET.connect.

  Pokyny k tomuto kroku najdete v dokumentaci k rozhraní API služby WEBFLEET.connect.

  WEBFLEET

  WEBFLEET Classic

  Pokyny najdete také v našem instruk­tážním videu.

WEBFLEET
WEBFLEET Classic

Ještě nejste partnery programu .connect?

Používáte zastaralý prohlížeč

Chcete-li využívat tuto webovou stránku, proveďte upgrade na novější internetový prohlížeč.

Aktua­li­zovat nyní