Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information COVID-19 Update.  Další informaceArrow right

Vše, co potřebujete k propojení jakéhokoli softwaru nebo hardwaru se službou WEBFLEET a zařízeními ve vozidlech.

Zdroje služeb .connect

Rozhraní API služby WEBFLEET.connect propojí softwarové aplikace se službou pro správu vozového parku WEBFLEET. Služba WEBFLEET.connect zlepší a zjednoduší firemní procesy, včetně optima­lizace plánování tras i plánování obecně, ERP, systémů pro správu přepravy (TMS), plánování dodava­tel­ských řetězců, správy majetku a mnohých dalších.

Dokumentace a návody

Dokumentace k rozhraní API služby WEBFLEET.connect
Začínáme se službou WEBFLEET.connect. Naučte se odesílat a přijímat data s využitím nejpo­u­ží­va­nějšího rozhraní API služby WEBFLEET.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – přidělování zakázek
Odesílejte zakázky prostřed­nictvím služby WEBFLEET a kontrolujte jejich aktuální stav na dálku.


Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – odesílání předde­fi­no­vaných tras online
Vytvářejte řidičům předem definované trasy, kterými mají jet, a propojte je s objed­návkami.

Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – fronty zpráv
Potřebujete používat více funkcí? Využijte fronty zpráv. Objevte základní koncepty, rady a tipy.


Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – bezpečnost a výkonnost řidičů
Naučte se pracovat s indikátorem OptiDrive. Vytvářejte nástroje pro odměňování řidičů a analýzu jejich školení.

Průvodce pro vývojáře doplňků WEBFLEET Plugins – Integrujte svá data do rozhraní služby WEBFLEET
Naučte se, jak zobrazit svá data v uživa­telském rozhraní služby WEBFLEET.


Příklady kódu

Knihovna Perl služby WEBFLEET.connect
Knihovna Perl je založená na rozhraní API. Ukazuje, jak se službou WEBFLEET.connect pracovat, a obsahuje ukázky aplikací Perl.

Knihovna Visual Basic služby WEBFLEET.connect
Dva programy „Hello, World“ v jazyce Visual Basic ukazují, jak získat seznam objektů a odeslat jednoduchou textovou zprávu. První využívá objekt COM WinHtt­pRequest k integraci rozhraní CSV služby WEBFLEET.connect a druhý využívá rozhraní SOAP služby WEBFLEET.connect.


Příklad v jazyce C#
Průvodce pro vývojáře služby WEBFLEET.connect – Vzorové projekty v jazyce C# – Bezpečnost a výkonnost řidičů.

Příklad v jazyce Delphi
Základní ukázka, jak využít jazyk Delphi při odesílání požadavků do služby WEBFLEET.connect a analýze výsledků.


Nástroj pro trasové body itinerářů
Tento nástroj ukazuje, jak vytvořit objednávku itineráře v jazyce C#. Požadavky na systém: rozhraní .NET 3.5 SP1 nebo novější.

Příklad skriptu ASP/VB
Jednoduchý příklad stránky ASP ukazuje, jak s využitím jazyka VBScript odesílat požadavky do služby WEBFLEET.connect a zobrazovat výsledky přímo na stránce.

LINK.connect je rozhraní Bluetooth hostované v zařízení pro sledování LINK. Služba LINK.connect umožňuje připojení aplikací, které obohatí rozhraní API služby WEBFLEET.connect o data ze snímačů čárových kódů, teplotních snímačů, TPMS a z dalšího hardwaru vozidla.

Dokumentace a návody

Dokumentace k rozhraní API služby LINK.connect
Naučte se propojovat jednotku LINK se zařízeními jiných výrobců pomocí rozhraní služby LINK.connect.


Příklady kódu

Ukázka služby LINK.connect
Počítač se systémem Windows využívá rozhraní API služby WEBFLEET.connect k ukázce práce se službou LINK.connect. Dále se také připojuje k zařízením LINK 410/510 pomocí služby LINK.connect a rozhraní Bluetooth. Tento nástroj pomáhá s testováním základních funkcí během vývoje hardwaru jiných výrobců určeného pro připojení pomocí rozhraní Bluetooth. Nástroj je napsaný v jazyce C#. Požadavky na systém: rozhraní .NET 3.5 SP1 a sada ovladačů Bluetooth od společnosti Microsoft během používání funkcí Bluetooth.

Příklad integrace služby LINK.connect
Tato vzorová aplikace ukazuje použití služby LINK.connect během přiřazení řidiče k vozidlu. V tomto příkladu jsme propojili smartphone od zákazníka se systémem Android na straně klienta a serverovou komponentu založenou na PHP.

S využitím sady SDK služby PRO.connect získáte přístup k funkcím služby WEBFLEET v odolných řidičských terminálech PRO řady 82xx. Vývojáři můžou ve službě WEBFLEET přizpůsobit průběh objednávek potřebám své firmy i zákazníků, a to s využitím snímačů čárových kódů, digitálních podpisů, dotazování, fotografií a dalších technologií. Zařízení LINK umožňuje odesílat data z terénu zpět do kanceláře a ušetří tak vašim zákazníkům síťové zdroje a náklady.

Řada TomTom PRO 82xx nabízí systém správy mobilních zařízení (MDM). Díky aplikaci TomTom Mobile Device Manager můžete lépe spravovat zařízení řady TomTom PRO 82xx. Zákazníci budou moci zařízení aktua­li­zovat a konfi­gu­rovat na dálku. Získají také přehled o každém obsahu nainsta­lo­vaném ve všech zařízeních.

Sada SDK


Dokumentace a návody

Průvodce pro vývojáře služby PRO.connect
Začínáme se službou PRO.connect. Importujte sadu SDK služby PRO.connect do svého vývojář­ského prostředí (Eclipse) a vytvořte projekt služby PRO.connect.

Dokumentace sady SDK služby PRO.connect
Naučte se využívat sadu SDK služby PRO.connect pro objednávky v rámci služby WEBFLEET (textové zprávy, uživatelská data a mnohem více).


Příklady kódu

Příklady kódu služby PRO.connect
Naučte se základní koncepty sady SDK služby PRO.connect a začněte svou vlastní vývojovou činnost. Popisy příkladů najdete v průvodci pro vývojáře služby PRO.connect.

Referenční imple­mentace služby PRO.connect
Podívejte se na náš vzorový kód pro standardní funkce toku objednávek a zasílání zpráv ve službě WEBFLEET. Umožní vám velice snadno vyvíjet vlastní toky objednávek pro zákaznické týmy.

Sada SDK služby OBD.connect poskytuje přehled o využití vozidel a stylu řízení pomocí zařízení LINK 100. LINK 100 je zařízení OBD-II, které se připojí do diagnos­tického portu vozidla a následně propojí vozidlo se smartphonem pomocí rozhraní Bluetooth. Zákazníci budou mít také přehled o vykonaných cestách, ujetých kilometrech, výkonu motoru, o prudkém brzdění, zatáčení a zrychlování řidičů. Tato data pak můžou sloužit jako podklad pro rozmanité mobilní aplikace, které budou řešit třeba pojištění podle způsobu využití, pronájmy, chování řidičů nebo asistenční služby.

Sada SDK

Žádost o přístup k rozhraní API (klíč rozhraní API)


Chcete-li získat přístup k rozhraní API služby WEBFLEET, postupujte podle násle­du­jících pokynů:

 1. Požádejte o klíč rozhraní API.
  Pro zákazníky

  Pokud jste zákazníkem služby WEBFLEET a chcete požádat o klíč rozhraní API (např. pro propojení služby WEBFLEET se systémem třetístrany), vyplňte náš online formulář s žádostí. Pokud chcete vyplnit online formulář s žádostí, musíte se přihlásit k účtu Můj účet přes portál zákaznické podpory na webové stránce Webfleet Solutions, nebo si v případě potřeby vytvořit nový účet. Poté zvolte možnost Žádost o klíč rozhraní API v rozbalovací nabídce Kategorie.

  Pro externí integrační partnery

  Pokud jste systémový integrátor a chcete požádat o klíč rozhraní API, zapojte se do partner­ského programu .connect. Po registraci do programu obdržíte svůj první klíč rozhraní API. Chcete-li dostat další klíče rozhraní API, postupujte podle výše uvedených pokynů pro zákazníky.

 2. Založte si speci­a­li­zovaný účet služby WEBFLEET.connect

  Pokyny k tomuto kroku najdete v dokumentaci k rozhraní API služby WEBFLEET.connect.

  1. WEBFLEET
  2. WEBFLEET Classic

  Pokyny najdete také v našem instruk­tážním videu.

WEBFLEET
WEBFLEET Classic

Nejste ještě partnery programu .connect?