Udvik­lerre­s­sourcer

Alt det du behøver for at kunne integrere både software og hardware med Webfleet og tilsluttede køretøj­sen­heder.

WEBFLEET.connect

WEBFLEET.connect API'en forbinder softwa­re­pro­grammer med flådesty­rings­løs­ningen Webfleet. Med WEBFLEET.connect kan du øge værdien af alle typer erhvervs­løs­ninger, herunder optimering af routing og planlægning, ERP, TMS-sy­stemer (Transport Management System), supply chain-plan­lægning, aktiv­styring og meget andet.

Dokumenter og vejled­ninger

Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API
Kom godt i gang med WEBFLEET.connect. Se, hvordan man sender og modtager data for den meste anvendte Webfleet API.

Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API (HTML)

Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API (PDF)

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Opgaveud­sen­delse
Send opgaver til Webfleet, og få fjernop­da­te­ringer af status på opgaverne.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Opgaveud­sen­delse


Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Forud­de­fi­nerede ruter via antenne
Lav forud­de­fi­nerede ruter, og medtag dem i dine rejse­pla­n­ordrer.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Forud­de­fi­nerede ruter via antenne (HTML)

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Forud­de­fi­nerede ruter via antenne (PDF)

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Meddel­el­seskøer
Bruger du mere end én funktion? Brug meddel­el­seskøer. Se kerne­kon­cepter samt råd og tips.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Meddel­el­seskøer


Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Chauf­før­sik­kerhed og -effek­ti­vitet
Se, hvordan du bruger indikatoren OptiDrive. Lav redskaber til at analysere uddan­nel­ses­be­hovet for chauffører og uddele belønninger.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Chauf­før­sik­kerhed og -effek­ti­vitet (PDF)

Udvik­ler­vej­ledning til Webfleet Plugins - Integrér dine data i Webfleets bruger­græn­se­flade
Lær, hvordan du får vist dine data i Webfleets bruger­græn­se­flade.

Udvik­ler­vej­ledning til Webfleet Plugins (PDF)

Udvik­ler­vej­ledning til Webfleet Plugins (HTML)

Udvik­ler­værktøj til Webfleet Plugins


LINK.connect

LINK.connect er en Bluet­oo­t­h-græn­se­flade, der ligger i LINK-spor­ings­en­heden. LINK.connect muliggør tilslutning af programmer, der beriger data fra hardware i og omkring køretøjet (streg­ko­descannere, tempe­ra­tur­sen­sorer, TPMS osv.) til WEBFLEET.connect API.

Dokumenter og vejled­ninger

Dokumen­tation til LINK.connect API
Se, hvordan man tilslutter tredje­part­sen­heder til LINK-en­heden ved hjælp af LINK.connect-græn­se­fladen.

Dokumen­tation til LINK.connect API (PDF)


PRO.connect

PRO.connect SDK giver dig adgang til WEBFLE­ET-funk­tio­na­litet i PRO 8-serien med driftsikre driver­ter­mi­naler. Som udvikler kan du tilpasse WEBFLE­ET-or­dre­for­løbet til kundernes forret­nings­behov, herunder streg­ko­descanning, digital signatur, spørgs­må­l­ruter og fotos. Data fra feltet kan sendes til backoffice via LINK-en­heden, så kunderne har brug for færre tilslut­nings­mu­lig­heder og kan spare penge på netværks­ud­gifter.

PRO 8-serien leveres med et MDM-system (Mobile Device Manager). Mobile Device Manager giver kunderne mulighed for at admini­strere deres PRO 8-serie mere effektivt. Kunderne kan opdatere og konfigurere enheder fra en fjern­pla­cering - og styre, hvad der installeres på de enkelte enheder.

SDK

Dokumenter og vejled­ninger

Vejledning til udviklere til PRO.connect
Kom godt i gang med at bruge PRO.connect. Importér PRO.connect SDK til dit udvik­lings­miljø (Eclipse) og lav et PRO.connect-projekt.

Vejledning til udviklere til PRO.connect

Dokumen­tation til PRO.connect SDK
Se, hvordan man bruger PRO.connect SDK, herunder Webfleet-ordrer, tekst­med­del­elser, tilpassede data og meget andet.

Dokumen­tation til PRO.connect SDK

Kodeek­sempler

Kodeek­sempler til PRO.connect
Se de grund­læg­gende koncepter for PRO.connect SDK, og kom i gang med at udvikle. Du finder beskri­velser af eksemplerne i udvik­ler­vej­led­ningen til PRO.connect.

Kodeek­sempler til PRO.connect.

Referen­ceim­ple­men­tering af PRO.connect
Dette er en eksem­pelkode til standard­funk­tio­na­li­teten i Webfleet for arbejdsgang og chat. Med den kan du udvikle en bruger­de­fi­neret arbejdsgang til dine kunders team - med en minimal indsats.

Referen­ceim­ple­men­tering af PRO.connect

PRO 8 Driver Terminals

PRO 8-platformen er en løsning, der hjælper din virksomhed med at bevæge sig mere effektivt. Det er en platform, der giver dig mulighed for at forbinde dine forret­nings­pro­grammer med løsninger fra Webfleet

Dokumenter og vejled­ninger

Udvik­ler­do­ku­men­tation for PRO 8 Driver Terminal

Kom i gang med udvikling til PRO 8. Få flere oplysninger om de integre­rings­mu­lig­heder, platformen tilbyder.

Udvik­ler­do­ku­men­tation for PRO 8 Driver Terminal (PDF)

Udvik­ler­do­ku­men­tation for PRO 8 Driver Terminal (HTML)


TachoShare.connect

TachoShare.connect er en API, der giver partnere adgang til fartskri­verdata, som tilhører Webfleet-kunder og gemmes i Webfleets platform for telema­tik­tje­nester (WTSP). Dette dokument giver dig alle nødvendige oplysninger for at integrere kundens fartskri­vedata i dit system eller dit program via TachoShare.connect-græn­se­fladen.

Dokumenter og vejled­ninger

Dokumen­tation til TachoShare.connect API
Kom godt i gang med TachoShare.connect. Lær, hvordan du får fartskriver- og chauf­før­kort­filer.

Dokumen­tation til TachoShare.connect API

Få adgang til OAuth Webfleet API'er
Lær, hvordan du får adgang til TachoShare.connect API.

Få adgang til OAuth Webfleet API'er (HTML)

Få adgang til OAuth Webfleet API'er (PDF)

Kodeek­sempler

Java-ek­sempel på OAuth-klient
Denne eksem­pelkode viser et Java Spring-webprogram, der har adgang til Webfleet API'er via Arbejdsgang for OAuth 2.0-godken­del­seskode.

Java-ek­sempel på OAuth-klient

Postman-ind­samling
Formålet med denne indsamling er at vise de forskellige involverede arbejds­gange, fra godkendelse til erhvervelse af fartskri­verdata.

Postman-ind­samling

Denne Postman-ind­samling indeholder tre JSON-filer:

production.postman_environment.json angiver webadres­serne til Webfleet-godken­del­ses­ser­veren og TachoShare.connect.

production.postman_environment.json indeholder alle API-opkald, der er nødvendige for at gennemføre OAuth-god­ken­del­ses­pro­cessen.

TachoShare.connect.postman_collection.json indeholder alle API-opkald, der er nødvendige for at indsamle fartskriver- og chauf­før­kortdata.

Anmod om API-adgang (API-nøgle)

Gør følgende for at få adgang til Webfleet API'erne:

 1. Anmod om en API-nøgle

  For kunder

  Hvis du er Webfleet-kunde og gerne vil anmode om en API-nøgle (f.eks. for at tilslutte et tredje­part­s­system til Webfleet), skal du udfylde vores online-for­mular. Du får adgang til online-for­mu­laren ved at logge ind på din Min konto via kundesup­port­por­talen på Webfleet-webstedet eller oprette en ny konto, hvis det er nødvendigt. Derefter skal du vælge API-nøgle i rullemenuen Kategori.

  For eksterne integra­tions­partnere

  Hvis du er syste­min­te­grator og gerne vil anmode om en API-nøgle, skal du tilmelde dig .connect-part­ner­pro­grammet. Når du er registreret i programmet, vil du modtage din første API-nøgle. Du kan anmode om flere API-nøgler ved at følge ovenstående trin for kunder.

 2. Konfi­gu­ration af en dedikeret WEBFLEET.connect-konto

  Du udfører dette trin ved at følge den proces, der er beskrevet i Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API.

  Webfleet

  Webfleet Classic

  Alternativt kan du følge anvis­nin­gerne i videoen.

Webfleet
Webfleet Classic

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.