Udvik­lerre­s­sourcer

Alt det du behøver for at kunne integrere både software og hardware med Webfleet og tilsluttede køretøj­sen­heder.

WEBFLEET.connect

WEBFLEET.connect API'en forbinder softwa­re­pro­grammer med flådesty­rings­løs­ningen Webfleet. Med WEBFLEET.connect kan du øge værdien af alle typer erhvervs­løs­ninger, herunder optimering af routing og planlægning, ERP, TMS-sy­stemer (Transport Management System), supply chain-plan­lægning, aktiv­styring og meget andet.

Dokumenter og vejled­ninger

Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API
Kom godt i gang med WEBFLEET.connect. Se, hvordan man sender og modtager data for den meste anvendte Webfleet API.

Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API (HTML)

Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API (PDF)

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Opgaveud­sen­delse
Send opgaver til Webfleet, og få fjernop­da­te­ringer af status på opgaverne.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Opgaveud­sen­delse


Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Forud­de­fi­nerede ruter via antenne
Lav forud­de­fi­nerede ruter, og medtag dem i dine rejse­pla­n­ordrer.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Forud­de­fi­nerede ruter via antenne (HTML)

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Forud­de­fi­nerede ruter via antenne (PDF)

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Meddel­el­seskøer
Bruger du mere end én funktion? Brug meddel­el­seskøer. Se kerne­kon­cepter samt råd og tips.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Meddel­el­seskøer


Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Chauf­før­sik­kerhed og -effek­ti­vitet
Se, hvordan du bruger indikatoren OptiDrive. Lav redskaber til at analysere uddan­nel­ses­be­hovet for chauffører og uddele belønninger.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Chauf­før­sik­kerhed og -effek­ti­vitet (PDF)

Udvik­ler­vej­ledning til Webfleet Plugins - Integrér dine data i Webfleets bruger­græn­se­flade
Lær, hvordan du får vist dine data i Webfleets bruger­græn­se­flade.

Udvik­ler­vej­ledning til Webfleet Plugins (PDF)

Udvik­ler­vej­ledning til Webfleet Plugins (HTML)

Udvik­ler­værktøj til Webfleet Plugins


LINK.connect

LINK.connect er en Bluet­oo­t­h-græn­se­flade, der ligger i LINK-spor­ings­en­heden. LINK.connect muliggør tilslutning af programmer, der beriger data fra hardware i og omkring køretøjet (streg­ko­descannere, tempe­ra­tur­sen­sorer, TPMS osv.) til WEBFLEET.connect API.

Dokumenter og vejled­ninger

Dokumen­tation til LINK.connect API
Se, hvordan man tilslutter tredje­part­sen­heder til LINK-en­heden ved hjælp af LINK.connect-græn­se­fladen.

Dokumen­tation til LINK.connect API (PDF)


PRO.connect

PRO.connect SDK giver dig adgang til WEBFLE­ET-funk­tio­na­litet i PRO 8-serien med driftsikre driver­ter­mi­naler. Som udvikler kan du tilpasse WEBFLE­ET-or­dre­for­løbet til kundernes forret­nings­behov, herunder streg­ko­descanning, digital signatur, spørgs­må­l­ruter og fotos. Data fra feltet kan sendes til backoffice via LINK-en­heden, så kunderne har brug for færre tilslut­nings­mu­lig­heder og kan spare penge på netværks­ud­gifter.

PRO 8-serien leveres med et MDM-system (Mobile Device Manager). Mobile Device Manager giver kunderne mulighed for at admini­strere deres PRO 8-serie mere effektivt. Kunderne kan opdatere og konfigurere enheder fra en fjern­pla­cering - og styre, hvad der installeres på de enkelte enheder.

SDK

Dokumenter og vejled­ninger

Vejledning til udviklere til PRO.connect
Kom godt i gang med at bruge PRO.connect. Importér PRO.connect SDK til dit udvik­lings­miljø (Eclipse) og lav et PRO.connect-projekt.

Vejledning til udviklere til PRO.connect

Dokumen­tation til PRO.connect SDK
Se, hvordan man bruger PRO.connect SDK, herunder Webfleet-ordrer, tekst­med­del­elser, tilpassede data og meget andet.

Dokumen­tation til PRO.connect SDK

Kodeek­sempler

Kodeek­sempler til PRO.connect
Se de grund­læg­gende koncepter for PRO.connect SDK, og kom i gang med at udvikle. Du finder beskri­velser af eksemplerne i udvik­ler­vej­led­ningen til PRO.connect.

Kodeek­sempler til PRO.connect.

Referen­ceim­ple­men­tering af PRO.connect
Dette er en eksem­pelkode til standard­funk­tio­na­li­teten i Webfleet for arbejdsgang og chat. Med den kan du udvikle en bruger­de­fi­neret arbejdsgang til dine kunders team - med en minimal indsats.

Referen­ceim­ple­men­tering af PRO.connect

PRO 8 Driver Terminals

PRO 8-platformen er en løsning, der hjælper din virksomhed med at bevæge sig mere effektivt. Det er en platform, der giver dig mulighed for at forbinde dine forret­nings­pro­grammer med løsninger fra Webfleet

Dokumenter og vejled­ninger

Udvik­ler­do­ku­men­tation for PRO 8 Driver Terminal

Kom i gang med udvikling til PRO 8. Få flere oplysninger om de integre­rings­mu­lig­heder, platformen tilbyder.

Udvik­ler­do­ku­men­tation for PRO 8 Driver Terminal (PDF)

Udvik­ler­do­ku­men­tation for PRO 8 Driver Terminal (HTML)


TachoShare.connect

TachoShare.connect er en API, der giver partnere adgang til fartskri­verdata, som tilhører Webfleet-kunder og gemmes i Webfleets platform for telema­tik­tje­nester (WTSP). Dette dokument giver dig alle nødvendige oplysninger for at integrere kundens fartskri­vedata i dit system eller dit program via TachoShare.connect-græn­se­fladen.

Dokumenter og vejled­ninger

Dokumen­tation til TachoShare.connect API
Kom godt i gang med TachoShare.connect. Lær, hvordan du får fartskriver- og chauf­før­kort­filer.

Dokumen­tation til TachoShare.connect API

Få adgang til OAuth Webfleet API'er
Lær, hvordan du får adgang til TachoShare.connect API.

Få adgang til OAuth Webfleet API'er

Kodeek­sempler

Java-ek­sempel på OAuth-klient
Denne eksem­pelkode viser et Java Spring-webprogram, der har adgang til Webfleet API'er via Arbejdsgang for OAuth 2.0-godken­del­seskode.

Java-ek­sempel på OAuth-klient

Postman-ind­samling
Formålet med denne indsamling er at vise de forskellige involverede arbejds­gange, fra godkendelse til erhvervelse af fartskri­verdata.

Postman-ind­samling

Denne Postman-ind­samling indeholder tre JSON-filer:

production.postman_environment.json angiver webadres­serne til Webfleet-godken­del­ses­ser­veren og TachoShare.connect.

production.postman_environment.json indeholder alle API-opkald, der er nødvendige for at gennemføre OAuth-god­ken­del­ses­pro­cessen.

TachoShare.connect.postman_collection.json indeholder alle API-opkald, der er nødvendige for at indsamle fartskriver- og chauf­før­kortdata.


DRIVE.connect

DRIVE.connect er en API, der giver kunder og partnere adgang til deres data vedrørende køretøjer og chauffører, som er lagret i Webfleet online-tje­ne­ste­p­latform (WTSP). Dette dokument giver dig alle nødvendige oplysninger til integration af chauffør- og køretøjsdata i dit system eller dit program via DRIVE.connect-in­ter­facet.

Dokumenter og vejled­ninger

Dokumen­tation til DRIVE.connect API

Kom godt i gang med DRIVE.connect. Lær om de integra­tions­mu­lig­heder, platformen tilbyder.

Dokumen­tation til DRIVE.connect API (PDF)

Dokumen­tation til DRIVE.connect API (HTML)

Anmod om API-adgang (API-nøgle)

Gør følgende for at få adgang til Webfleet API'erne:

 1. Anmod om en API-nøgle

  For kunder

  Hvis du er Webfleet-kunde og gerne vil anmode om en API-nøgle (f.eks. for at tilslutte et tredje­part­s­system til Webfleet), skal du udfylde vores online-for­mular. Du får adgang til online-for­mu­laren ved at logge ind på din Min konto via kundesup­port­por­talen på Webfleet-webstedet eller oprette en ny konto, hvis det er nødvendigt. Derefter skal du vælge API-nøgle i rullemenuen Kategori.

  For eksterne integra­tions­partnere

  Hvis du er syste­min­te­grator og gerne vil anmode om en API-nøgle, skal du tilmelde dig .connect-part­ner­pro­grammet. Når du er registreret i programmet, vil du modtage din første API-nøgle. Du kan anmode om flere API-nøgler ved at følge ovenstående trin for kunder.

 2. Konfi­gu­ration af en dedikeret WEBFLEET.connect-konto

  Du udfører dette trin ved at følge den proces, der er beskrevet i Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API.

  Webfleet

  Webfleet Classic

  Alternativt kan du følge anvis­nin­gerne i videoen.

Webfleet
Webfleet Classic