Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
Information
COVID-19 Update.  Læs mereArrow right

Alt det, du har brug for til at integrere software og hardware med WEBFLEET og tilsluttede enheder i køretøjer.

.connect-res­sourcer

WEBFLEET.connect API'en forbinder softwa­re­pro­grammer og flådesty­rings­løs­ningen WEBFLEET. Med WEBFLEET.connect kan du øge værdien af alle typer erhvervs­løs­ninger, herunder optimering af routing og planlægning, ERP, TMS-sy­stemer (Transport Management System), værdikæ­de­plan­lægning, porte­føl­jestyring og meget andet.

Dokumenter og vejled­ninger

Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API
Kom godt i gang med WEBFLEET.connect. Se, hvordan man sender og modtager data for den meste anvendte WEBFLEET API.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Opgaveud­sen­delse
Send opgaver til WEBFLEET, og få fjernop­da­te­ringer af status på opgaverne.


Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Forud­de­fi­nerede ruter via antenne
Lav forud­de­fi­nerede ruter, og medtag dem i dine rejse­pla­n­ordrer.

Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Meddel­el­seskøer
Bruger du mere end én funktion? Brug meddel­el­seskøer. Se kerne­kon­cepter samt råd og tips.


Vejledning til udviklere til WEBFLEET.connect - Chauf­før­sik­kerhed og -effek­ti­vitet
Se, hvordan du bruger indikatoren OptiDrive. Lav redskaber til at analysere uddan­nel­ses­be­hovet for chauffører og uddele belønninger.

Udvik­ler­vej­ledning til WEBFLEET Plugins - Integrér dine data i WEBFLEETs bruger­græn­se­flade
Lær, hvordan du får vist dine data i WEBFLEETs bruger­græn­se­flade.


Kodeek­sempler

Perl-bi­bliotek til WEBFLEET.connect
Et Perl-bi­bliotek, der omkranser API'en. Det viser, hvordan man interagerer med WEBFLEET.connect og leverer grundlaget til andre eksempler på Perl-pro­grammer.

Visual Basic-bi­bliotek til WEBFLEET.connect
To eksempler på 'Hallo verden' i Visual Basic illustrerer, hvordan man henter en objektliste og sender en enkelt tekst­med­delelse. Det ene bruger objektet WinHtt­pRequest COM til at integrere WEBFLEET.connect CSV-græn­se­fladen og det andet bruger WEBFLEET.connect SOAP-græn­se­fladen.


C#-eksempel
Eksempler på C#-projekter, der anvendes i vejled­ningen til udviklere til WEBFLEET.connect - Chauf­før­sik­kerhed og -effek­ti­vitet.

Delphi-ek­sempel
Et grund­læg­gende eksempel i Delphi, der viser, hvordan man indsender anmodninger til WEBFLEET.connect og parser resultater.


Værktøjet Rejse­plan-vej­punkt
Dette værktøj viser, hvordan man opretter rejse­pla­n­ordrer i C#. Systemkrav: .NET 3.5 SP1 eller nyere.

Eksempel på ASP/VB-script
Et eksempel på en munter ASP-side, der viser, hvordan man anvender VBScript til at sende anmodninger til WEBFLEET.connect og skrive resultatet direkte ind på siden.

LINK.connect er en Bluet­oo­t­h-græn­se­flade, der ligger i LINK-spor­ings­en­heden. LINK.connect muliggør tilslutning af programmer, der beriger data fra hardware i og omkring køretøjet (streg­ko­descannere, tempe­ra­tur­sen­sorer, TPMS osv.), til WEBFLEET.connect API.

Dokumenter og vejled­ninger

Dokumen­tation til LINK.connect API
Se, hvordan man tilslutter tredje­part­sen­heder til LINK-en­heden ved hjælp af LINK.connect-græn­se­fladen.


Kodeek­sempler

Demon­strator til LINK.connect
Dette Windows pc-redskab anvender WEBFLEET.connect API'en til at vise brugen af LINK.connect. Det opretter også forbindelse til en LINK 410/510, hvor LINK.connect er aktiveret, via Bluetooth. Redskabet hjælper dig med at teste grund­læg­gende funktio­na­litet under udvikling af forbindende tredje­parts­hardware via Bluetooth. Redskabet er skrevet i C#. Systemkrav: .NET 3.5 SP1, Microsoft Bluet­oo­t­h-stack ved brug af Bluet­oo­t­h-funk­tioner.

Integra­tions­ek­sempel for LINK.connect
Dette eksem­pel­projekt viser brugen af LINK.connect, når der tildeles en chauffør til et køretøj. Til dette eksempel anvendes en Android-s­martphone på klientsiden og en PHP-baseret server­kom­ponent.

Med PRO.connect SDK kan du åbne WEBFLE­ET-funk­tio­na­litet på Driver Terminaler i TomTom PRO 82xx-serien, der er bygget til hårdt brug. Som udvikler kan du tilpasse WEBFLE­ET-or­dre­for­løbet til kundernes forret­nings­behov, herunder streg­ko­descanning, digital signatur, spørgs­må­l­ruter og fotos. Data fra feltet kan sendes til backoffice via LINK-en­heden, så kunderne har brug for færre tilslut­nings­mu­lig­heder og kan spare penge på netværks­ud­gifter.

TomTom PRO 82xx-serien leveres med et MDM-system (Mobile Device Manager). Mobile Device Manager giver kunderne mulighed for at admini­strere deres TomTom PRO 82xx-serie mere effektivt. Kunderne kan opdatere og konfigurere enheder fra en fjern­pla­cering - og styre, hvad der installeres på de enkelte enheder.

SDK


Dokumenter og vejled­ninger

Vejledning til udviklere til PRO.connect
Kom godt i gang med at bruge PRO.connect. Importér PRO.connect SDK til dit udvik­lings­miljø (Eclipse) og lav et PRO.connect-projekt.

Dokumen­tation til PRO.connect SDK
Se, hvordan man bruger PRO.connect SDK, herunder WEBFLE­ET-ordrer, tekst­med­del­elser, tilpassede data og meget andet.


Kodeek­sempler

Kodeek­sempler til PRO.connect
Se de grund­læg­gende koncepter for PRO.connect SDK, og kom i gang med at udvikle. Du finder beskri­velser af eksemplerne i udvik­ler­vej­led­ningen til PRO.connect.

Referen­ceim­ple­men­tering af PRO.connect
Dette er en eksem­pelkode til standard­funk­tio­na­li­teten i WEBFLEET for arbejdsgang og chat. Med den kan du udvikle en bruger­de­fi­neret arbejdsgang til dine kunders team - med en minimal indsats.

Med OBD.connect SDK får du adgang til data om køretøjsbrug og kørepræ­sta­tioner via LINK 100. LINK 100 er en OBD-I­I-enhed, der sættes i fejlfind­ings­porten i køretøjet, således at køretøjet forbindes til en smartphone via Bluetooth. Hertil kommer, at kunderne kan se data om motorens ydelse i realtid samt gennemse data om deres egen adfærd i relation til opbrems­ninger, at dreje om hjørner og accele­ration samt tur- og kilome­ter­tæl­lero­p­lys­ninger. Disse data kan anvendes til at lave apps til smartphone til mange formål, f.eks. brugs­ba­seret forsikring, leasing, feedback om køreadfærd og vejhjælp.

SDK

Anmod om API-adgang (API-nøgle)


Gør følgende for at få adgang til WEBFLEET API'erne:

 1. Anmod om en API-nøgle
  For kunder

  Hvis du er WEBFLE­ET-kunde og gerne vil anmode om en API-nøgle (f.eks. for at tilslutte et tredje­part­s­system til WEBFLEET), skal du udfylde vores online-for­mular. Du får adgang til online-for­mu­laren ved at logge ind på din »Min konto« via kundesup­port­por­talen på Webfleet Solutions-webstedet eller oprette en ny konto, hvis det er nødvendigt. Derefter skal du vælge »API-nøgle« i rullemenuen »Kategori«.

  For eksterne integra­tions­partnere

  Hvis du er syste­min­te­grator og gerne vil anmode om en API-nøgle, skal du tilmelde dig .connect-part­ner­pro­grammet. Når du er registreret i programmet, vil du modtage din første API-nøgle. Du kan anmode om flere API-nøgler ved at følge ovenstående trin for kunder.

 2. Konfi­gu­ration af en dedikeret WEBFLEET.connect-konto

  Du udfører dette trin ved at følge den proces, der er beskrevet i Dokumen­tation til WEBFLEET.connect API.

  1. WEBFLEET
  2. WEBFLEET Classic

  Alternativt kan du følge anvis­nin­gerne i videoen.

WEBFLEET
WEBFLEET Classic