Flådestyring til trans­portvirk­som­heder

Reducer omkost­nin­gerne, overhold lovgiv­ningen, og optimer sikkerheden

WEBFLEET, den prisvin­dende flådesty­rings­løsning fra Europas førende telema­ti­kud­byder, giver dig de værktøjer, du har brug for, til at reducere brænd­sto­fom­kost­nin­gerne, øge effek­ti­vi­teten, overholde lovgiv­ningen og køre mere sikkert. Det frigør tid til at fokusere på at skabe vækst i din trans­portvirk­somhed.

Flådesty­rings­løs­ningen WEBFLEET hjælper dig med at

Reducere dine driftsom­kost­ninger

Admini­strere fartskri­verdata og overholde køretids­be­stem­melser

Booste produk­ti­vitet og planlægge arbejds­gange mere effektivt

Holde tidsplanen med de hurtigste og mest passende ruter

Tilskynde chauffører til at køre mere sikkert

Overvåge dine lastbiler, trailere og chauffører fra ét sted

Se vores løsninger til transport

Køretøjsad­mi­ni­stration

Se dine lastbiler og traileres positioner og anvendelse i realtid. Få øjeblik­kelige advarsler om dine køretøjers stand, herunder kommende eftersyn, lav AdBlu­e-stand og diagno­sti­ce­rings­sy­stem­hæn­delser.

Mere om vores løsning til køretøjsad­mi­ni­stration
truck autobahn 01 clean
TRUCKER 02 wide EU

Chauf­førad­mi­ni­stration

WEBFLEET fjerner tidskræ­vende, manuelle opgaver fra dine chaufførers hverdag. Det hjælper med at booste produk­ti­vi­teten, mens data om køreadfærd og kørselstid fremmer mere sikker kørsel.

Mere om vores løsning til chauf­førad­mi­ni­stration

Hjælp til overhol­delse af lovgivning

Et komplet sæt af værktøjer til fartskriver- og køretidsover­hol­delse hjælper med at minimere byrden i forbindelse med dokumen­tation af overhol­delse, både for dine chauffører på vejene og dit team på kontoret.

Mere om vores løsning til at understøtte overhol­delse af lovgiv­ningen
office webfleet tachograph manager
trucker gas station 02

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Med indsigt i realtid i brænd­stof­forbrug og køreadfærd, herunder tomgang og fartpilot, kan du træffe foran­stalt­ninger, der reducerer både omkost­ninger og CO₂-udled­ninger.

Mere om vores løsning til effektivt brænd­stof­forbrug

Optimering af arbejds­gange

Opret forbindelse til en PRO-enhed til navigation og flådestyring for at få alle de oplysninger, du har brug for, om ordrer og chauffører. Kommuniker uden problemer med dit team på vejene, så du bedre kan admini­strere arbejds­gange og sikre levering til tiden.

Mere om vores løsning til optimering af arbejds­gange
driver cau 09
devices pro8 01 coldchain

Tredje parts­in­te­gration

Du kan nemt integrere andre forret­nings­pro­grammer med WEBFLEET for at få præcis den løsning, du har brug for i dag, og fremtids­sikre dit system, efterhånden som din virksomhed udvikler sig.


Se de trans­port­spe­ci­fikke funktioner i WEBFLEET

WEBFLEET Tachograph Manager

Download digitale data via fjernadgang for at forenkle overhol­delsen.

Få mere at vide

WEBFLEET TachoShare

Modul til fjern­download og arkivering, så du kan holde styr på dine fartskri­verdata.

Få mere at vide

Resterende kørsels­tider

Adgang i realtid til oplysninger om kørselstid.

Få mere at vide

WEBFLEET Asset Tracking

Overvåg alle dine aktiver og køretøjer på ét interface​

Få mere at vide

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du vide, hvordan vores flådesty­rings­løsning hjælper med at reducere drifts­ud­gifter for transport, booste produk­ti­vi­teten, optimere sikkerheden og overholde lovgiv­ningen? Bestil en demon­stration, og få mere at vide.