Hvad er telematik?

Telematik er et begreb, der dækker over en række forskellige nøgle­tek­no­logier. Det omfatter forskelligt telekom­mu­ni­ka­tions­udstyr, der under­støtter afsendelse, modtagelse og lagring af data, de enheder, der er integreret i et køretøj, og under­støtter sporing og styring af køretøjer, mens de er på farten, samt satel­lit­navi­gation og alle tilhørende appli­ka­tioner. Ordet anvendes nu hoved­sa­gelig i sammenhæng med køretøj­st­e­le­matik, hvilket betyder, at alle disse teknologier anvendes til vejtrafik.

Princippet bag alle telema­tik­tek­no­logier

Telematik er i høj grad afhængig af brugen af trådløs datatrans­mis­sions­tek­nologi som f.eks. mobile netværk og satel­lit­netværk. Takket være den verden­s­oms­pæn­dende adgang til disse netværk kan telema­tik­sy­stemer fungere på en meget præcis og pålidelig måde.

Telema­tik­sy­stemer registrerer positionsdata fra køretøjets GPS-sporing samt fejlfind­ings­op­lys­ninger, der indsamles i realtid af køretøjets mange indbyggede elektro­niske komponenter. Disse oplysninger deles derefter via et af de førnævnte trådløse netværk og sendes til de inter­net­servere, der er ansvarlige for deres behandling og formatering.

Endelig overføres køretøjets realtidsdata til en monito­re­rings­enhed eller applikation, hvor de vises på en klar, let forståelig måde. Brugen af telematik i en lastvogns­flåde gør det muligt at overvåge et stort antal køretøjer i realtid, herunder deres aktuelle position, status for indbyggede enheder og deres diagno­stiske data.

Princippet bag alle telema­tik­tek­no­logier
Hvad er de vigtigste fordele ved telematik?

Hvad er de vigtigste fordele ved telematik?

Et godt telema­tik­system giver mange vigtige fordele og hjælper dig med at:

  • Se, hvor dine køretøjer befinder sig, døgnet rundt
  • Reducere dine omkost­ninger til brændstof og vedli­ge­hol­delse
  • Optimere ruter ved hjælp af bedre navigation
  • Kommunikere bedre med dine chauffører
  • Overvåge og forbedre dine chaufførers adfærd
  • Admini­strere overhol­delse af regler for køretid og kilome­tertal

Disse fordele har gjort telematik til en vigtig del af mange velfun­ge­rende og rentable vognmands­for­ret­ninger.

Hvorfor er telematik så vigtig for vognmands­for­ret­ninger?

Den konstante indsamling af værdifulde data i realtid fra køretøjer gør det muligt for flådechefer at foretage smarte justeringer og store forbed­ringer af deres drift.

Fra planlægning over rutefast­læg­gelse til admini­stration af chauffører – der er masser af områder, hvor telematik kan bidrage til at forbedre effek­ti­vi­teten og produk­ti­vi­teten.

Telematik gør det også meget lettere for chauffører at udføre deres arbejde. Forbin­delsen til kontoret derhjemme opretholdes, så de kan modtage vigtige opdate­ringer, f.eks. nøjagtige trafi­kop­lys­ninger, så hurtigt som muligt. Ved at forbinde alle de køretøjer og personer, der kræves for at holde en lastvogns­flåde effektivt kørende har telematik tilført en ny og stærk tilgang til, hvordan flåder skal styres.

Hvorfor er telematik så vigtig for vognmands­for­ret­ninger?
ttt guide to vehicle telematics

Download vores vejledning til køretøj­st­e­le­matik

ttt guide to vehicle telematics

Køretøj­st­e­le­matik hjælper firmaer som dit med at reducere omkost­ninger, øge sikkerheden og booste produk­ti­vi­teten.

Download den gratis e-bog