Co je telematika?

Telematika je pojem, který zahrnuje řadu různých hlavních technologií. Jde o různá teleko­mu­ni­kační zařízení, která podporují odesílání, příjem a ukládání dat, zařízení integrovaná ve vozidlech, která podporují sledování a řízení vozidel během jízdy, a satelitní navigaci se všemi aplikacemi. Toto slovo se nyní používá hlavně v kontextu telematiky vozidel, což znamená aplikaci všech těchto technologií u silničních vozidel.

Princip technologií telematiky

Telematika využívá technologie bezdrá­tového přenosu dat, jako jsou mobilní a satelitní sítě. Telematické systémy mohou fungovat velmi spolehlivě a přesně právě díky celosvě­tovému přístupu k těmto sítím.

Telematické systémy zazna­me­návají data o poloze ze sledovacího zařízení GPS vozidla a diagnos­tické informace získané v reálném čase palubní elektro­nikou vozidla. Tyto informace jsou poté sdíleny prostřed­nictvím jedné z uvedených bezdrá­tových sítí a odeslány na internetové servery, které mají na starosti jejich zpracování a formátování.

Nakonec se data o vozidle z reálného času přenesou do monito­ro­vacího zařízení nebo aplikace, kde jsou zobrazena v přehledném a snadno čitelném formátu. Používání telematiky u parku nákladních vozidel umožňuje v reálném čase sledovat velký počet vozů a jejich aktuální polohu, stav palubních zařízení a diagnos­tická data.

history of telematics with icons
company wfs

Jaké jsou hlavní výhody telematiky?

Dobrý telematický systém nabízí řadu klíčových výhod a pomáhá:

  • sledovat, kde se nacházejí vaše vozidla, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
  • snížit náklady na palivo a údržbu,
  • optima­li­zovat trasy díky lepší navigaci,
  • lépe komunikovat s řidiči,
  • sledovat a zlepšovat chování řidičů,
  • řídit dodržování předpisů ohledně doby řízení a ujetých kilometrů.

Díky těmto výhodám je telematika zásadní součástí řady dobře fungujících a ziskových firem zaměřu­jících se na nákladní dopravu.

Proč je telematika tak důležitá pro firmy zaměřené na nákladní dopravu?

Průběžná agregace cenných dat o vozidlech z reálného času umožňuje správcům vozového parku provádět chytré úpravy a účinná vylepšení provozu.

Telematika může pomoct zvýšit efektivitu a produk­tivitu v řadě oblastí, od plánování přes hledání tras po řízení řidičů.

Telematika také značně usnadňuje práci řidiče. Zajišťuje mu spojení s kanceláří, takže může dostávat klíčové zprávy, například přesné dopravní informace, jakmile to je možné. Telematika propojuje všechna vozidla a osoby nutné k efektivnímu provozu parku nákladních vozů a přináší tak nový, výkonný způsob správy vozových parků.

coldchain trucksfleet loading dock