Løsninger til sporing af lastbiler

Administrer din flåde med bedre kontrol og effek­ti­vitet

Få fuldt overblik over position og status for din flåde. Sporing af lastbiler bruger GPS-tek­nologi og flådespor­ings­en­heder til at overvåge køretøjspo­si­tioner samt køreadfærd. Med totalt overblik over din flåde kan du admini­strere dit teams arbejds­gange effektivt og samtidig træffe smarte virksom­heds­be­slut­ninger. Find ud af alt, du har brug for at vide om sporing af lastbiler.

Sporing af lastbiler hjælper dig med at

Altid vide, hvor dine lastbiler er

i realtid

Holde styr på vedli­ge­hol­delse

med rettidige påmindelser

Forbedre ydeevne og sikkerhed

med køreindsigt

Holde dine kunder tilfredse

med mere nøjagtige forventede ankomst­tider

Øge effek­ti­vi­teten af arbejds­gange

med optimeret planlægning af ruter og tidsplaner

Reducere driftsom­kost­nin­gerne

ved at overvåge historisk brænd­stof­forbrug og brænd­stof­forbrug i realtid

Vigtige funktioner til sporing af lastbiler fra Webfleet

Nøjagtig sporing af lastbiler

Bring din flådes effek­ti­vitet op på et nyt niveau med præcis sporing af lastbiler i forhold til køretider, antal kørte kilometer og positioner. Sporing af lastbiler gør det også nemmere at holde styr på din flådes brænd­stof­forbrug. Du skal blot finde ud af, hvor der er overdreven brug, og derefter træffe de relevante brænd­stof­be­spa­rende foran­stalt­ninger.

truck pro8 navigation wide eu
truck driver pro8475

Adgang til trafik­in­for­mation i realtid

Hjælp dine chauffører med at undgå vejspær­ringer, trafikpropper og forsin­kelser. Trafik­in­for­mation i realtid gør en verden til forskel, når det gælder om at sikre, at dine lastbiler kører under de sikreste forhold. Med data i realtid om lokal trafik er det også muligt at øge kunde­til­freds­heden med pålidelige forventede ankomst­tider.

Tilpasset ruteplan­lægning

Avanceret ruteplan­lægning hjælper med at holde dine chauffører på de mest velegnede veje baseret på lastbilens højde, vægt, længde og last. Optimer også din ruteplan­lægning for maksimale hastigheder. Desuden guider PRO 8475 Driver Terminal chauf­fø­rerne til raste­pladser og andre inter­es­se­punkter.

order optimisation
alerts areas

Geofencing

Definer geologiske grænser for at forhindre tyveri og uauto­ri­seret brug. Med sporing af lastbiler kender du dine køretøjers nøjagtige positioner, så du hurtigt kan se og reagere på røveri, hærværk eller misbrug. Få advarsler, hvis køretøjer overskrider de forud­de­fi­nerede områder.

Rappor­tering

Få adgang til detaljerede rapporter om lastbilens og chaufførens ydeevne. Spor f.eks. brænd­stof­forbrug over tid. Du kan også overvåge turstatus for at holde øje med tidsplanens effek­ti­vitet. Se, hvilke chauffører der er ideelt placeret til at levere ordrer.

Få mere at vide om rapporter til sporing af køretøjer⁠
dashboard 01
logbook app bundle en mi

Logbogs­funktion

Eliminer tidskræ­vende papir­ar­bejde med digitale logbogs­funk­tioner. Log chauf­fø­rernes timer, antal kørte kilometer og andre turdetaljer digitalt, så det er nemt at hente rapporter, når du har brug for dem. Kombineret med Webfleet Tachograph Manager forenkler digital logning overhol­delse.

Indsigt i køreadfærd

Mange GPS-spor­ings­sy­stemer til lastbiler kan registrere køreadfærd, f.eks. hastighed, tomgang, hård styring og pludselig opbremsning. Med den type indsigt kan flådechefer støtte chauf­fø­rerne i at få en mere sikker og brænd­sto­fø­ko­nomisk adfærd bag rattet.

optidrive indicator
maintenance

Meddelelser om vedli­ge­hol­delse

Planlæg forebyg­gende vedli­ge­hol­delses- og servi­ce­op­gaver på lastbiler baseret på antal kørte kilometer i realtid. Reducer køretøjets nedetid så hurtigt som muligt med automatiske advarsler om lastbilfejl. Ved at holde styr på lastbil­ved­li­ge­hol­delsen kan du øge produk­ti­vi­teten.

Kolli­sions­de­tek­tering

I tilfælde af en ulykke vil du gerne vide, hvad der skete, så hurtigt som muligt. Med sporing af lastbiler får du besked med det samme, når der registreres en ulykke. Kolli­sions­de­tek­tering giver dig mulighed for at handle hurtigt, hvis der skulle opstå en trafik­hæn­delse.

truck road accident

Alt det, du skal vide om sporing af lastbiler

Hvordan fungerer sporing af lastbiler?

0
Gå til indhold

En GPS-enhed til sporing af lastbiler er monteret i en lastbil, så du kan spore køretøjets bevægelser i realtid. Lastbilens sporings­system indsamler vigtige data som f.eks. position, tilbagelagt afstand, hastighed, brænd­stof­forbrug, tomgangstid og alle hårde opbrems­ninger eller sving.

Hvad er fordelene ved et sporings­system for lastbiler?

0
Gå til indhold

Nøjagtig sporing af lastbiler i realtid betyder, at du kender dine køretøjers nøjagtige positioner 24/7, hvilket kan hjælpe dig med at reagere hurtigt på tyveri eller misbrug. Med et øje på køretøjets position kan du også optimere din ruteplan­lægning og dine tidsplaner, så chauf­fø­rerne bruger mindre tid på vejen og mere tid på kunde­op­gaver.

Hvor meget koster sporing af lastbiler?

0
Gå til indhold

Prisen for sporing af lastbiler afhænger af antallet af lastbiler i din flåde, da hver lastbil skal have sin egen sporings­enhed installeret. Den type plan, du vælger fra din udbyder, vil også påvirke omkost­nin­gerne. Når det så er sagt, kan en løsning til sporing af lastbiler levere større effek­ti­vitet og omkost­nings­be­spa­relser gennem mere produk­ti­vitet og reducering af brænd­sto­fom­kost­ninger.

Hvem bruger sporing af lastbiler?

0
Gå til indhold

Sporing af lastbiler bruges af en række virksom­heder med lastbil­flåder. Kurertje­nester og fragto­pe­ra­tører drager fordel af dynamisk ruteplan­lægning sammen med overblik over chauf­før­sik­kerhed og køretøjets sikkerhed. Kontrakt­ba­serede virksom­heder, f.eks. inden for VVS og byggeri, er også afhængige af sporing af lastbiler. Hvis du driver en lastbil­flåde, er sporing af lastbiler noget for dig.

Det siger vores kunder

I Webfleet kan vi nemt trække rapporter ud til dokumentation og afrapportering.
Jan Ruben, Konica Minolta
Vi kan dokumentere, at vi kører ordentligt
Dan Rueløkke, Elis Danmark
Det er så brugervenligt.
, K. Hansen Transport AS

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Bestil en demon­stration og find ud af, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed, eller tal med en specialist, der vil besvare ethvert spørgsmål, du måtte have.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.