Volgsysteem voor vracht­wagens

Krachtiger en efficiënter wagen­park­beheer

Zie in één oogopslag waar uw vracht­wagens zich in realtime bevinden. Bij het volgen van voertuigen worden GPS-tech­no­logie en volgsys­temen gebruikt om de voertuig­lo­caties en het rijgedrag te monitoren. Beheer de werkpro­cessen van uw team op een effectieve manier met volledig inzicht in uw wagenpark. Zo kunt u geïnfor­meerde zakelijke beslis­singen nemen. Ontdek alles wat u moet weten over het volgen van vracht­wagens.

Met een volgsysteem voor vracht­wagens kunt u

Altijd op de hoogte zijn van waar uw voertuigen zich bevinden

In realtime

Op schema blijven wat betreft onderhoud

Met tijdige herin­ne­ringen

Prestaties en veiligheid verbeteren

Met inzicht in het rijgedrag

Klanten tevreden houden

Met nauwkeurige verwachte aankomst­tijden

Efficiënter werken

Met geopti­ma­li­seerde route- en dagplanning

De bedrijfs­kosten verlagen

Door realtime en historisch brand­stof­ver­bruik te monitoren

Belangrijke functies van het volgsysteem van Webfleet

Nauwkeurig live volgen van vracht­wagens

Til de efficiëntie van uw wagenpark naar een hoger niveau met nauwkeurige tracking van rijtijden, afgelegde kilometers en locaties van uw bedrijfs­wagens. Het volgsysteem maakt het ook makkelijker om het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark in de gaten te houden. Zie eenvoudig welke vracht­wagens te veel brandstof verbruiken en neem maatregelen om te besparen.

GPS tracker voor volgen van bedrijfs­wagens
GPS tracking systeem

Toegang tot realtime verkeers­in­for­matie

Help uw bestuurders om wegver­sper­ringen, files en vertraging te vermijden. Realtime verkeers­in­for­matie maakt een wereld van verschil. Zo gaan uw vracht­wagens een stuk veiliger de weg op. De realtime gegevens over lokaal verkeer worden gebruikt om betrouwbare aankomst­tijden te berekenen. Dit is goed voor de klant­te­vre­denheid.

Route­planning op maat

De geavan­ceerde route­planning gebruikt de hoogte, het gewicht, de lengte en de lading van de vrachtwagen om de route met de beste wegen te berekenen. Bij de route­planning kan ook rekening worden gehouden met maximum­snel­heden. De PRO 8475 Driver Terminal helpt bestuurders bovendien rustplaatsen en andere nuttige plaatsen te vinden.

Route­planning op Webfleet dashboard
Geofencing systeem

Geofencing

Met behulp van vastge­stelde geologische grenzen worden diefstal en ongeoor­loofd gebruik voorkomen. Met een volgsysteem weet u de exacte locaties van uw voertuigen. Zo kunt u snel reageren in het geval van plunde­ringen, vandalisme of misbruik. U wordt met een alarm gewaar­schuwd als voertuigen een vooraf bepaalde zone verlaten.

Bekijk meer informatie over geofencing⁠

Rapportage

Krijg toegang tot gedetail­leerde rapporten over de vrachtwagen en de prestaties van bestuurders. U kunt bijvoor­beeld het brand­stof­ver­bruik in een bepaalde periode bekijken. U kunt ook de status van ritten monitoren om te zorgen dat alles volgens planning verloopt. Bekijk welke bestuurders het best geposi­ti­o­neerd zijn om een order te bezorgen.

Meer informatie over voertuig­volg­rap­porten⁠
Webfleet dashboard en rapportages
Webfleet logbook app

Logboek­functie

Voorkom tijdrovend papierwerk met digita­le-log­boek­functies. Log rijtijden, afgelegde kilometers en andere ritdetails digitaal. Zo heeft u eenvoudig toegang tot rapporten wanneer u ze nodig heeft. Digitale logs maken compliance eenvoudiger in combinatie met Webfleet Tachograph Manager.

Inzichten in rijstijl

Veel GPS-volg­sys­temen voor vracht­wagens kunnen de rijstijl registreren, waaronder te hard rijden, stationair draaien, scherp sturen en plotseling remmen. Fleet managers kunnen deze inzichten gebruiken om bestuurders een veiligere en zuinigere rijstijl aan te leren.

Inzichten in rijstijl met Webfleet
Onderhoud van voertuigen

Onder­houd­smel­dingen

Plan preventieve onder­houds­taken en servi­ce­beurten op basis van realtime kilome­ter­ge­gevens. Met automa­tische alarmen over mankementen aan uw bedrijfs­wagens kunt u snel handelen en voorkomt u dat voertuigen inactief zijn. U kunt de produc­ti­viteit verhogen door het onderhoud van uw voertuigen nauw in de gaten te houden.

Ongeval­de­tectie

Heeft er een ongeluk plaats­ge­vonden? Dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten wat er is gebeurd. Met het volgsysteem wordt u direct op de hoogte gesteld als er een ongeluk is gebeurd. Dankzij ongeval­de­tectie kunt u snel actie ondernemen als het misgaat op de weg.

Systeem voor ongeval­de­tectie

Alles wat u moet weten over volgsys­temen voor vracht­wagens

Hoe werkt het volgsysteem voor vracht­wagens?

0
Naar content gaan

In de vrachtwagen wordt een GPS-systeem geïnstal­leerd, zodat alle verplaat­singen van de vrachtwagen in realtime kunnen worden gevolgd. Het volgsysteem verzamelt belangrijke gegevens zoals de locatie, de afgelegde afstand, de snelheid, het brand­stof­ver­bruik en de stationaire draaitijd. Ook wordt bijgehouden of er abrupt wordt geremd of dat bochten scherp worden genomen.

Wat zijn de voordelen van een volgsysteem voor vracht­wagens?

0
Naar content gaan

Doordat de wagens in realtime nauwkeurig worden gevolgd, bent u 24/7 op de hoogte van de exacte positie van uw voertuigen. Zo kunt u snel reageren bij diefstal of misbruik. Dankzij de voertuig­lo­caties kunt u ook beter uw routes en dagplan­ningen plannen. Zo zitten bestuurders minder tijd op de weg en houden ze meer tijd over om klussen voor klanten te klaren.

Wat kost een volgsysteem voor vracht­wagens?

0
Naar content gaan

De kosten van volgsys­temen voor vracht­wagens zijn afhankelijk van het aantal voertuigen in uw wagenpark, omdat er in elke vrachtwagen een volgsysteem moet worden geïnstal­leerd. De prijs hangt daarnaast ook af van het soort abonnement dat u kiest bij uw leverancier. Met een oplossing voor het volgen van bedrijfs­wagens verbetert u de produc­ti­viteit en bespaart u brandstof. Zo kunt u uw wagenpark efficiënter maken en kosten besparen.

Wie gebruikt volgsys­temen voor vracht­wagens?

0
Naar content gaan

Volgsys­temen worden gebruikt door verschil­lende bedrijven met vracht­wagens in hun wagenpark. Bezorg­diensten en vracht­be­drijven profiteren van dynamische route­planning en inzicht in de veiligheid van bestuurders en de beveiliging van voertuigen. Bedrijven die op contract­basis werken, zoals loodgie­ters- en bouwbe­drijven, maken ook gebruik van het volgsysteem. Kortom, als u vracht­wagens in uw wagenpark heeft, dan kan ons volgsysteem u helpen.

Wat onze klanten zeggen

‘We kunnen vanuit de controlekamer de optische en geluidsignalen op de bus regelen.’
Jacco Scheer, Rode Kruis District Rotterdam-Rijnmond
Webfleet helpt ons duurzaam op weg te gaan.
Rick Sinkeldam, Omgevingsdienst IJmond
Één geïntegreerde oplossing voor optimale communicatie.
Ronald Teerds, Wematrans

Gemiddelde terug­ver­dientijd van 6 tot 9 maanden

Plan een demo en ontdek hoe Webfleet uw bedrijf kan helpen of praat met een expert die al uw vragen kan beant­woorden.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.