Voertuig­volg­rap­porten

Met voertuig­volg­sys­temen wordt bijgehouden wanneer, waar en hoe uw voertuigen worden gebruikt. En Webfleet voorziet u van een uitgebreide reeks rapportages zodat u met deze informatie processen kunt verbeteren, de efficiëntie kunt vergroten en uitgaven aan brandstof kunt verlagen.

Voorbeelden van voertuig­volg­rap­porten

Overzichts­rap­porten

Zie wanneer, hoe vaak en hoelang uw voertuigen worden gebruikt.

trip reports daily summary
ttb trip report detailed

Gedetail­leerde rapporten

Ontvang gedetail­leerde rapporten over de efficiëntie van uw voertuigen op de weg.

Nalevings­rap­porten

Zorg dat u voldoet aan wetgeving met betrouwbare, automa­tische logboeken.

ttb trip report logbook

Welke gegevens worden bijgehouden?

Ritgegevens

Realtime en al bestaande ritgegevens over start- en eindtijd, locatie, afstand, duur en stilstand. Met deze informatie kunt u efficiënter plannen, uw personeel gerichter inzetten, problemen vroegtijdig signaleren en het dichtst­bij­zijnde team naar een opdracht sturen om het aantal gereden kilometers zo laag mogelijk te houden.

Voertuig­ge­gevens

Ontvang voertuig­ge­gevens over brand­stof­ver­bruik, CO2-uitstoot en ritge­beur­te­nissen zoals abrupt remmen of snelheids­over­schrij­dingen. Zo worden ineffi­ciënte rijstijlen onder uw aandacht gebracht en kunt u de CO2-uitstoot en brand­stof­kosten van uw bedrijf helpen verlagen en uw bestuurders veiliger laten rijden.


Hoe wordt voertuig- en bestuur­ders­in­for­matie gerap­por­teerd?

Overzich­telijk voertuig­volg­dash­board

De reis- en voertuig­ge­gevens van uw wagenpark worden overzich­telijk gepre­sen­teerd in een grafisch dashboard in Webfleet. Zo heeft u een visueel overzicht van KPI's die van invloed zijn op uw servi­ce­ni­veaus, produc­ti­viteit en kosten, zodat u snel inzicht hebt in hoe de zaken ervoor staan en waar er ruimte is voor verbetering. U kunt voor elke KPI een ijkpunt instellen en de prestaties van personen en groepen daartegen afzetten.

Gedetail­leerde voertuig­volg­rap­por­tages

We kunnen nauwkeurige en betrouwbare logboek- en voertuig­volg­rap­por­tages genereren voor een scala van criteria, zoals zakelijke kilometers vs. privé­ki­lo­meters, rijtijden, brand­stof­ver­bruik en stilstand. Plan regelmatige rapportages in ten behoeve van belas­ting­op­gaven, of vraag rapportages op om het brand­stof­ver­bruik te beoordelen. U kunt de gegevens­be­standen zelfs naar uw salaris­systeem en andere toepas­singen exporteren om admini­stra­tietijd te besparen en uw processen soepeler te laten verlopen.

U hebt uw investering binnen 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Maak een afspraak voor een demo en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen of spreek met een specialist die alle vragen over onze oplossingen kan beant­woorden.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.