Volgsysteem voor bestel­wagens

Verbeter de prestaties van uw wagenpark met realtime inzichten

Volgsysteem voor bestel­wagens

Verbeter de prestaties van uw wagenpark met realtime inzichten

Zie in één oogopslag waar uw bestel­wagens zich bevinden, in realtime. Het volgsysteem combineert automa­tische voertuig­lo­catie met software die uw locatie­ge­gevens verzamelt, verwerkt en opslaat. Met realtime inzichten kunt u beter beoordelen hoe uw wagenpark presteert en hoe uw bedrijfs­mid­delen efficiënter kunnen worden gebruikt. Hier vindt u alles wat u moet weten over het volgsysteem voor bestel­wagens.

Met een volgsysteem voor bestel­wagens kunt u

De bestel­busjes in uw wagenpark volgen

In realtime

Tijd besparen op de admini­stratie en voldoen aan de belas­ting­ver­plichting

Met kilome­ter­re­gi­stratie

Bewijs ontvangen van levering

En inzicht krijgen in de bij een klant bestede tijd

De klant­te­vre­denheid verbeteren

Met nauwkeurige verwachte aankomst­tijden

De produc­ti­viteit verhogen

Met geopti­ma­li­seerde route­planning

Het brand­stof­ver­bruik monitoren

Ontvang realtime en historische gegevens over brand­stof­ver­bruik

Belangrijke functies van het volgsysteem voor bestel­wagens van Webfleet

Bestel­wagens in realtime volgen

Weet op elk moment waar uw bestuurders zijn, of ze nu 's nachts aan het rusten zijn of net de weg op gaan. Door de bestel­busjes in uw wagenpark in realtime te volgen, kunt u nauwkeurige aankomst­tijden bieden en bewijs van levering overleggen. Ook wordt het zo eenvoudiger om te controleren of regels voor rust- en rijtijden worden nageleefd.

GPS tracking van bedrijfs­wagens
Systeem voor het volgen van bestel­busjes

Inzichten van volgsys­temen voor bestel­wagens

Ontdek waar u kosten kunt besparen door eerdere ritten van voertuigen te analyseren. Weet precies hoe lang bestuurders achter het stuur hebben gezeten dankzij de mogelijkheid om voertuig­lo­caties tot 90 dagen terug op te halen. Krijg een beter overzicht met een realtime kaart van voertuig­be­we­gingen.

Geofencing met directe alarmen

Ontvang direct een melding wanneer een voertuig een vooraf bepaald geografisch gebied in- of uitrijdt. Het volgsysteem voor bestel­wagens gebruikt GPS, zodat u virtuele grenzen kunt instellen voor geselec­teerde locaties, bijvoor­beeld het bedrijfs­terrein van een klant of de parkeer­plaats van uw wagenpark.

Geofencing met GPS tracker
Systeem voor digitale kilome­ter­re­gi­stratie

Kilome­ter­re­gi­stratie

Dankzij automa­tische registratie van afgelegde kilometers (zakelijk en privé) bent u minder tijd kwijt aan papierwerk. Het digitale logboek van Webfleet beschermt de privacy van de bestuurder tijdens privéritten. Met de Webfleet Logbook-app kunnen bestuurders zelfs hun eigen ritten­ad­mi­ni­stratie bijhouden.

Nauwkeurige verkeers­in­for­matie

Vertrouw op realtime verkeers­in­for­matie om uw bestuurders de beste route te geven. Files en vertra­gingen door slecht weer worden zo verleden tijd. Kies voor TomTom-kaarten met actuele verkeers­in­for­matie, Google Maps met Street View of satel­liet­kaarten.

GPS-systeem voor het volgen van bestel­busjes
Webfleet dashboard en rapporten

Rapportages en dashboards op maat

Verbeter uw produc­ti­viteit door de prestaties van de bestuurder te analyseren. Krijg toegang tot een breed scala aan dashboards en rapporten op maat met het voertuig­volg­systeem van Webfleet. Kom meer te weten over rijtijden, brand­stof­ver­bruik, gebeur­te­nissen op de weg en nog veel meer.

Onderhoud van bestel­wagens

Zorg dat uw voertuigen rijklaar zijn door regelmatig onderhoud uit te voeren. Plan het onderhoud van uw wagenpark om onverwachte inactieve tijd en repara­tie­kosten te beperken. Met realtime data over afgelegde kilometers kunt u per voertuig bepalen welk onderhoud nodig is.

Onderhoud van bestel­busjes

Alles wat u moet weten over volgsys­temen voor bestel­wagens

Hoe werkt een volgsysteem voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Een volgsysteem voor bestel­wagens koppelt GPS-trackers met software die data verwerkt om de exacte locatie van uw bedrijfs­wagens te tonen. Wilt u weten welke bestuurder het dichtst bij de locatie van een klus is? Het systeem­toont u de locaties in realtime en past waar nodig de route direct aan.

Wat zijn de voordelen van het volgen van bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Verbeterde efficiëntie en kosten­be­spa­ringen zijn twee belangrijke voordelen van volgsys­temen voor bestel­wagens. U kunt uw klanten nauwkeurige aankomst­tijden geven, omdat u precies weet waar uw bestel­busjes zich bevinden. Door ritten te vergelijken, kunt u zien waar u bedrijfs­kosten kunt besparen.

Andere belangrijke voordelen van een volgsysteem voor bestel­wagens zijn:

  • Verbeterde efficiëntie en kosten­be­spa­ringen
  • Verbeterde zicht­baarheid en nauwkeurige geschatte aankomst­tijden
  • Inzicht in kosten­be­sparing door ritten te vergelijken

Hoeveel kost een volgsysteem voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

De kosten zijn afhankelijk van hoe uw wagenpark opereert. Het aantal bedrijfs­wagens in uw wagenpark bepaalt bijvoor­beeld hoeveel systemen en instal­laties er nodig zijn. U bespaart kosten doordat u met het systeem de efficiëntie en produc­ti­viteit verbetert.

Wie gebruikt volgsys­temen voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Volgsys­temen voor bestel­wagens zijn ideaal voor bedrijven die bezorg- en onder­houds­diensten aanbieden. Bouw- en loodgie­ters­be­drijven gebruiken het volgen van bestel­busjes bijvoor­beeld om nauwkeurige klant­fac­turen te maken. Last-mile bezorg­diensten gebruiken het om slimmere routes te plannen.

Wat voor bereik heeft een volgsysteem voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Het bereik van een volgsysteem voor bestel­wagens is afhankelijk van het specifieke systeem en de omstan­dig­heden waarin het wordt gebruikt. Het volgsysteem voor bestel­wagens van Webfleet maakt gebruik van GPS-tech­no­logie, zodat u altijd weet waar uw voertuigen zich bevinden, of ze nu op weg zijn naar een klant of naar uw bedrijf terugkeren.

Hoe stel ik een volgsysteem voor bestel­wagens in?

0
Naar content gaan

Het instellen van een volgsysteem voor bestel­wagens houdt meestal in dat u het gewenste type volgsysteem moet kiezen voor de bestel­wagens in uw wagenpark, dit systeem in elk van uw bestel­wagens moet installeren en de software moet confi­gu­reren die u gebruikt om de locatie van uw bestel­wagens te monitoren. Dankzij de plug-and-playoptie kunt u het volgsysteem voor bestel­wagens zelf installeren. Als uw bedrijf uitgebreide rapportage nodig heeft, kunt u het best kiezen voor vaste instal­laties. Bent u op zoek naar tools voor profes­si­onele navigatie en realtime commu­ni­catie? Laat een expert het systeem instellen, zodat u zeker weet dat alle ingebouwde apparaten correct worden geïnstal­leerd.

Hoe nauwkeurig is een volgsysteem voor bestel­wagens?

0
Naar content gaan

Met betrouwbare verkeers­in­for­matie en GPS-ap­pa­ratuur die gekoppeld is aan software die data verwerkt, is een volgsysteem voor bestel­wagens uiterst nauwkeurig. Naast het in realtime volgen van uw voertuigen, kunt u geogra­fische gebieden definiëren zodat u een melding ontvangt wanneer een voertuig deze zone binnenrijdt of verlaat.

Welke bevei­li­gings­maat­re­gelen worden er genomen om de gegevens van mijn volgsysteem voor bestel­wagens te beschermen?

0
Naar content gaan

Webfleet neemt gegevens­be­vei­liging serieus. We hebben de hoogst mogelijke certi­fi­cering voor infor­ma­tie­be­vei­li­gings­beheer, ISO 27001, behaald. Buiten werktijd hebben uw bestuurders de controle over hun persoon­lijke gegevens. Door simpelweg over te schakelen naar de privémodus op hun profes­si­onele Webfleet-na­vi­ga­tie­systeem, kunnen ze het volgsysteem voor bestel­wagens uitscha­kelen.

Hoe kan ik met een volgsysteem voor bestel­wagens mijn klanten­service verbeteren?

0
Naar content gaan

Door uw bestel­wagens in realtime te volgen kunt u uw klanten voorzien van nauwkeurige geschatte aankomst­tijden en hen op de hoogte stellen van eventuele vertra­gingen. Met een volgsysteem voor bestel­wagens kunt u ook uw leverings­routes optima­li­seren, uw levertijden verbeteren en de algehele klant­te­vre­denheid verhogen.

Wat onze klanten zeggen

Webfleet denkt met ons mee.
Stefan Poels, Merpo Fashion Logistics B.V.
Klant centraal door efficiënte inplanning service en bezorging door gebruik Webfleet.
Patrick Hendriks, Stella
4% besparing op brandstof.
Kees van Ooijen, AgruniekRijnvallei

Gemiddelde terug­ver­dientijd van 6 tot 9 maanden

Plan een demo en ontdek hoe Webfleet uw bedrijf kan helpen of praat met een expert die al uw vragen kan beant­woorden.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.