Plug and Play
voertuig­volg­systeem

Webfleet en LINK 245

Verbind uw bedrijf in een mum van tijd met ons plug en play-voer­tuig­volg­systeem.

U kunt gemakkelijk aan de slag. U hoeft alleen het LINK-voertuig­volg­systeem aan te sluiten op uw voertuig. Daarmee krijgt u toegang tot Webfleet en kunt u niet alleen de realtime locatie van uw wagenpark bekijken, maar ook ritrap­porten, brand­stof­in­for­matie, rijgedrag en meer informatie uit en omtrent het voertuig.

Webfleet helpt u

Te weten waar uw voertuigen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, dankzij realtime tracking en tracing

Admini­stra­tietijd te beperken en te voldoen aan de belas­ting­wet­geving met nauwkeurige ritrap­portage

Op brandstof- en onder­houds­kosten te besparen door het brand­stof­ver­bruik en de rijstijl te bewaken

Direct meldingen te ontvangen wanneer de voertuig­dia­gnose tekenen van problemen ontdekt en wanneer een voertuig een vooraf bepaald gebied in- of uitrijdt

Slimmere beslis­singen te nemen om met geavan­ceerde rappor­ta­ge­mo­ge­lijk­heden de efficiëntie van uw wagenpark te verbeteren

De veiligheid van uw chauffeurs te verbeteren met behulp van de rijstijl­ana­lyses

Belang­rijkste functies

Toekomst­be­stendig voertuig­volg­systeem

Of uw bestuurders nu stilstaan of rijden, met Webfleet ziet u precies waar ze zijn op de kaart. Ons systeem registreert nauwkeurig het aantal gewerkte uren of het aantal uren achter het stuur en registreert waar elk voertuig van uw wagenpark is geweest. De aanvullende snelheid van LTE-M en GPRS-con­nec­ti­viteit verhogen de waarde van deze investering en zorgen ervoor dat het ook op de lange termijn een effectieve oplossing is.

vehicle tracking right hand traffic
trip reports daily summary

Nauwkeurige ritrap­portage

Uw team kan privéritten en zakelijke ritten gemakkelijk loggen met onze Webfleet Logbook-app. U kunt de ritrap­porten van Webfleet gebruiken voor kilome­ter­ver­goe­dingen en controles door de Belas­ting­dienst.

Directe waarschu­wingen

Webfleet stuurt u direct meldingen over verwachte geplande onder­houds­taken, wanneer de voertuig­dia­gnose tekenen van problemen ontdekt en wanneer een voertuig een vooraf bepaald gebied of een vastge­stelde geozone in- of uitrijdt.

alerts areas
dashboard 01

Krijg meer inzicht in uw wagenpark

Met de rappor­ta­ge­mo­ge­lijk­heden van Webfleet kunt u de prestaties van uw wagenpark optima­li­seren. U kunt aangepaste rapporten maken of een van onze kant-en-klare rapporten gebruiken om gedetail­leerde inzichten in de activi­teiten van uw bestuurders en uw wagenpark te krijgen. Rapporten kunnen op geplande momenten automatisch worden gegenereerd en naar wens worden gedownload.

Verlaag uw wagen­park­kosten

Verlaag de totale eigen­doms­kosten van uw voertuigen op basis van uitgebreide gegevens over uw voertuig. Bekijk bijvoor­beeld realtime inzichten en de geschie­denis van het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark. Spoor trends of afwijkingen op met rapporten over brand­stof­ver­bruik en vergelijk prestaties over een periode om manieren te vinden om uw brand­stof­kosten te verlagen.

avg fuel consumption
wf tracking truck optidrive

Help uw bestuurders hun prestaties op de weg te verbeteren

Door verantwoord te rijden, kunnen brand­stof­ver­bruik, onder­houds­kosten en verze­ke­rings­premies worden verlaagd, zodat ook de totale eigen­doms­kosten van uw voertuigen lager worden. De OptiDrive 360-functie van Webfleet biedt informatie waarmee u uw team kunt stimuleren veiliger en zuiniger te rijden.

U kunt gemakkelijk aan de slag
met onze kit voor zelfin­stal­latie

U kunt ons LINK 245-voer­tuig­volg­systeem gemakkelijk aansluiten op de OBD-I­I-poort van uw voertuig. Zoek de aansluiting in uw auto, sluit het apparaat aan en u kunt direct de weg op!

obdii position

Begin nu met uw 3 maanden GRATIS proef­abon­nement

Ontdek Webfleet – de toonaan­ge­vende fleet manage­ment-op­lossing in Europa

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.