Raporty z monito­ro­wania pojazdów

System monito­ro­wania pojazdów rejestruje kiedy, gdzie i w jaki sposób pojazdy są używane. Firma Webfleet zapewnia szczegółowe raporty z monito­ro­wania pojazdów, a dostarczane przez nie informacje można wykorzystać do uspraw­nienia procesów, zwiększenia wydajności i obniżania zużycia paliwa.

Przykłady raportów z monito­ro­wania pojazdów

Raporty z podsu­mo­wa­niami

Dowiedz się kiedy, gdzie i w jaki sposób pojazdy są używane.

trip reports daily summary
ttb trip report detailed

Szczegółowe raporty

Otrzymuj szczegółowe raporty o wydajności Twoich pojazdów w drodze.

Raporty o zgodności

Udowodnij zgodność z przepisami, korzystając z wiary­godnych i dokładnych automa­tycznych kart drogowych.

ttb trip report logbook

Jakie dane są monito­rowane?

Dane podróży

Bieżące i archiwalne dane dotyczące czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży, pozycji, przebytej odległości, czasu trwania i czasu postojów. Pozwalają one na wydaj­niejsze planowanie i ustalanie terminów, zarządzanie wynagro­dze­niami, szybsze wykrywanie problemów oraz wysyłanie najbliżej znajdu­jących się zespołów do każdego nowego zadania w celu ograni­czenia liczby przeje­chanych kilometrów.

Dane pojazdu

Przeglądaj dane pojazdu dotyczące zużycia paliwa, emisji dwutlenku węgla oraz zdarzeń takich jak gwałtowne hamowanie i przekra­czanie dozwolonej prędkości. Te informacje ukazują proble­ma­tyczne style jazdy i pomagają ograniczyć emisję dwutlenku węgla i koszty paliwa, a także zapewnić kierowcom bezpie­czeństwo na drodze.


W jaki sposób zgłaszane są informacje o pojeździe i kierowcy?

Przejrzysta tablica wskaźników do monito­ro­wania pojazdów

Dane podróży i pojazdów floty są w czytelny sposób prezen­towane na tablicy wskaźników w Webfleet. Zapewnia on wizualne zestawienie najważ­niej­szych wskaźników wydajności wpływa­jących na jakość świad­czonych usług, produk­tyw­ności i kosztów, dzięki któremu można szybko zorientować się w sytuacji i określić obszary do poprawy. Aplikacja pozwala ustawić progi dla poszcze­gólnych wskaźników oraz na ich podstawie ocenić wyniki osiągane indywi­dualne i w grupie.

Szczegółowe raporty z monito­ro­wania pojazdów

Można generować dokładne i wiarygodne karty drogowe oraz raporty z monito­ro­wania pojazdów na podstawie różnych kryteriów, takich jak zestawienie przebiegów służbowych i prywatnych, czas jazdy, zużycie paliwa lub czas postoju. Istnieje możliwość planowania regularnych raportów, co pomaga przy uzyskaniu zwrotów podatków, oraz tworzenia raportów na żądanie w celu dokonania oceny efektyw­ności zużycia paliwa. Można nawet eksportować dane do programów płacowych i innych aplikacji, co pozwala oszczędzić czas spędzony na czynno­ściach admini­stra­cyjnych i usprawnić proces.

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Umów się na prezentację, aby dowiedzieć się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie, albo porozmawiaj ze specjalistą, który odpowie na każde pytanie związane z naszymi rozwią­za­niami.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.