Monitoring maszyn i pojazdów budowlanych

Monitoring lokalizacji i działania maszyn i pojazdów budowlanych

Dzięki monito­ro­waniu maszyb i pojazdów budowlanych firmy Webfleet możesz łatwo monitorować pojazdy, naczepy i sprzęt w ramach floty. Będziesz zawsze znać lokalizację swoich zasobów, a także sposób ich użytkowania i potrzeby serwisowe.

Wszystkie informacje na temat monito­ro­wania zasobów z własnym zasilaniem znajdziesz tutaj.

Monito­ro­wanie maszyn budowlanych umożliwia

Wskazywanie lokalizacji zasobów

Namierzanie zasobów dzięki precy­zyjnemu monito­ro­waniu pojazdów GPS

Stały dostęp do informacji o ruchu zasobu

Otrzy­my­wanie powiadomień, gdy zasób jest w ruchu

Zapewnienie bezpie­czeństwa zasobów

Zapobie­ganie kradzieży dzięki zasto­so­waniu geofencingu i alertów

Wgląd w użytkowanie pojazdów budolwanych

Monito­ro­wanie użytkowania zasobów w celu zwiększenia wydajności

Aktualne informacje na temat konserwacji zasobów

Odpowiednie prowadzenie konserwacji w celu uniknięcia przestojów

Ograni­czenie ilości prac admini­stra­cyjnych

Automa­tyczne rapor­to­wanie dzięki szybkiemu dostępowi do statusu zasobu

Kluczowe funkcje monito­ro­wania maszyn i pojazdów na budowie

Monitoruj swoje zasoby z własnym zasilaniem

Znaj dokładną lokalizację swoich pojazdów i maszyn. Dzięki mapie monito­ro­wania zasobów możesz sprawdzić, czy wartościowe zasoby w ramach Twojej floty poruszają się po zapla­no­wanej trasie dostawy czy są zaparkowane w pobliżu miejsca pracy. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoje zasoby z własnym zasilaniem, możesz szybko je zloka­li­zować.

Monitoring maszyn budowlanych
Monitoring pojazdów budowlanych

Wgląd w czasie rzeczy­wistym

Określ, gdzie znajdował się zasób, zwiększając bezpie­czeństwo pojazdów we flocie i innych zasobów. Użyj widoku śladu, aby monitorować dokładne geogra­ficzne pozycje swoich pojazdów lub maszyn. Lokalizacje są aktuali­zowane co pięć minut 1 na mapie monito­ro­wania zasobów, więc możesz liczyć na pełny wgląd we flotę.

Zapobiegaj kradzieżom dzięki szybkiemu reagowaniu

Skonfiguruj wyznaczone obszary dla swoich pojazdów i maszyn. Gdy zasób z silnikiem wjedzie do strefy wyznaczonej przez geofencing lub opuści ją, powia­do­mienie umożliwi Ci w razie potrzeby szybką reakcję. Gdy zasób z własnym zasilaniem wjedzie do strefy wyznaczonej przez geofencing lub opuści ją, powia­do­mienie umożliwi Ci w razie potrzeby szybką reakcję. Alerty te pomogą Ci zapobiegać kradzieży i nieau­to­ry­zo­wanemu użytkowaniu pojazdów i sprzętu firmy.

Aplikacja do monitoringu maszyn budowlanych
Śledzenie położenia maszyn budowlanych

Aktualne informacje na temat konserwacji pojazdów

Regularna konserwacja to klucz do utrzymania sprawności zasobów. Ogranicz przestoje pojazdów i maszyn dzięki planowaniu przeglądów. Śledzenie na bieżąco potrzeb w zakresie konserwacji pojazdów może być trudne. Dzięki Webfleet możesz tworzyć powia­do­mienia w oparciu o określone parametry, takie jak przebieg, czas pracy silnika lub historia przeglądów.

Zarządzaj użytko­waniem zasobów

Zobacz, jak zasoby są użytkowane dzięki karcie zasobu firmy Webfleet. Możesz również uzyskać dostęp do zauto­ma­ty­zo­wanych raportów, które zawierają wszystkie szczegóły stanu zasobów. Szybko analizuj informacje, takie jak pozycja zasobu, podróż, konserwacja i adres. Czy potrze­bujesz informacji o statusie drzwi naczepy lub innych raportów zawie­ra­jących dane wejściowe? Te informacje również możesz sprawdzić.

Monitoring zasobów na budowie
Monito­ro­wanie koparek, ciężarówek i sprzętu budowlanego

Powiązania zasobów z własnym zasilaniem

Jeśli urządzenia monito­rujące LINK zostały zainsta­lowane w jakich­kolwiek pojazdach lub maszynach w Twojej flocie, możesz powiązać ich połączone zasoby na swoim koncie Webfleet w celu zapewnienia skutecznego monito­ro­wania. Wiedz, które zasoby są połączone z którymi pojazdami. Łatwo monitoruj powiązane zasoby – informacje o powiązanych zasobach są wyświetlane na mapie monito­ro­wania zasobów z własnym zasilaniem.

Uzyskaj przej­rzy­stość operacyjną

Na pulpicie Webfleet możesz sprawdzić lokalizację i status każdego zasobu z silnikiem w swojej flocie. Uprość zarządzanie zasobami we flocie dzięki aktuali­zacjom w czasie rzeczy­wistym i widokom mapy, które zapewniają widok z lotu ptaka na prowadzone działania. Wszystko jest widoczne w jednym interfejsie, więc możesz podejmować decyzje biznesowe szybciej i mądrzej.

Aplikacja dla właścicieli firm budowlanych
construction

Technologia zmienia branżę budowlaną. Co to może oznaczać dla Ciebie?

construction

W tym e-booku omówiono, jak digita­li­zacja i automa­ty­zacja zmieniają funkcjo­no­wanie branży budowlanej oraz sposoby na pokonanie przeszkód i zagrożeń związanych z wdrażaniem nowych technologii.

Pobierz BEZPŁATNIE

Wszystko, co trzeba wiedzieć o monito­ro­waniu zasobów z własnym zasilaniem

Czym różnią się zasoby z własnym zasilaniem od tych bez własnego zasilania?

0
Przejdź do zawartości

Główna różnica między tymi dwoma typami zasobów polega na tym, że jeden z nich jest wyposażony w silnik. Zasoby z własnym zasilaniem są zasilane silnikiem, a zasoby bez własnego zasilania – nie. Przykładowe zasoby z silnikiem to pojazdy i ciężki sprzęt budowlany, taki jak buldożery, podnośniki nożycowe i generatory. Zasoby bez własnego zasilania obejmują naczepy, zbiorniki na wodę i ciężki sprzęt bez silnika.

Jak działa monito­ro­wanie zasobów z własnym zasilaniem przez GPS?

0
Przejdź do zawartości

W odróżnieniu od rozwiązań do monito­ro­wania zasobów bez własnego zasilania, które działają w oparciu wyłącznie o wymienne baterie, rozwiązania do monito­ro­wania zasobów z własnym zasilaniem przez GPS wykorzy­stują baterie wielo­krotnego ładowania i elektryczność. Inna różnica między urządze­niami z własnym zasilaniem i bez ma związek z tym, kiedy są monito­rowane. Rozwiązania do monito­ro­wania zasobów z własnym zasilaniem rejestrują lokalizację zasobu zarówno, gdy jest on w użyciu, jak i wówczas, kiedy nie jest. Natomiast rozwiązania do monito­ro­wania zasobów bez własnego zasilania rejestrują lokalizację zasobu tylko wtedy, gdy jest on w ruchu.

Jakie korzyści zapewnia monito­ro­wanie zasobów z własnym zasilaniem?

0
Przejdź do zawartości

Zabez­pie­czenie pojazdów i maszyn jest jedną z kluczowych korzyści zapew­nianych przez monito­ro­wanie zasobów. Dokładne pozycjo­no­wanie GPS oznacza, że możesz nieustannie monitorować lokalizację i dostępność zasobów z własnym zasilaniem w swojej flocie. Monito­ro­wanie zasobów Webfleet ułatwia również kierownikom flot zadbanie o stan zasobów dzięki powia­do­mieniom o konserwacji.

W jaki sposób monito­ro­wanie zasobów chroni przed kradzieżą?

0
Przejdź do zawartości

Ponieważ monito­ro­wanie zasobów zapewnia aktuali­zowane informacje o lokalizacji, pomaga zapobiegać kradzieży pojazdów lub maszyn. Widoki mapy przez cały czas pokazują, gdzie znajdują się Twoje zasoby. Dzięki alertom o wirtualnych ogrodze­niach od razu wiesz, czy zasób opuścił wyznaczony obszar, więc możesz szybko zareagować w przypadku poten­cjalnej kradzieży.

Kiedy potrze­bujesz rozwiązania do monito­ro­wania zasobów z własnym zasilaniem lub bez?

0
Przejdź do zawartości

Jeśli Twoja flota składa się z pojazdów lub maszyn z silnikiem, potrze­bujesz rozwiązania do monito­ro­wania zasobów z własnym zasilaniem. Rozwiązania do monito­ro­wania zasobów z własnym zasilaniem nieustannie monitorują zasoby z silnikiem, niezależnie od tego, czy są w ruchu czy nie. Rozwiązania do monito­ro­wania zasobów bez własnego zasilania monitorują zasoby bez silnika, gdy te są w ruchu, aktuali­zując informacje o lokalizacji co 15 minut (lub raz dziennie, gdy zasób nie jest w ruchu).

Jakie są koszty rozwiązania do monito­ro­wania zasobów z własnym zasilaniem?

0
Przejdź do zawartości

Na koszty rozwiązania do monito­ro­wania zasobów wpływa kilka czynników. Cena zależy od liczby zasobów, w których chcesz zainsta­lować urządzenia do monito­ro­wania. Koszt może być również określony przez warunki i umowę serwisową. Na wycenę wpływają urządzenie, łączność i baterie, jak również pakiety subskrypcji.

Solidne narzędzie do monito­ro­wania zasobów z własnym zasilaniem

Urządzenie LINK 340 do monito­ro­wania zasobów i subskrypcja usługi Monito­ro­wanie zasobów Webfleet to wszystko, czego potrze­bujesz, aby zacząć efektywniej zarządzać swoimi zasobami.

Odporność na pył i wodę

Urządzenie LINK 340 zostało opracowane do pracy w trudnych warunkach.

Długi czas pracy baterii

Urządzenie monito­rujące jest wyposażone w dużą baterię litowo­-jonową o pojemności 5800 mAh z możliwością ładowania.

Zaawan­sowana łączność z siecią komórkową

Użycie kilku technologii pozwala osiągnąć maksymalny zasięg.

Szybkie sprawdzanie zasobów

Bateria wewnętrzna zapewnia codzienne aktuali­zacje lokalizacji, gdy z zasobu nikt nie korzysta.

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak funkcja Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet może pomóc Twojej firmie.

1 Widok śladu nie dostarcza dokładnych informacji o trasie przebytej przez zasób.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.