Køretøjsad­mi­ni­stration

Overvåg dine lastbiler og trailere på et sted

Anmod om opkald

Webfleets løsning til køretøjsad­mi­ni­stration viser dine lastbiler og traileres positioner og brug i realtid. Du får øjeblik­kelige advarsler om dit køretøjs stand, herunder kommende eftersyn, lav AdBlu­e-stand og diagno­sti­ce­rings­sy­stem­hæn­delser. Alle de oplysninger, du har brug for til at optimere din flådes nedetid, er lige ved hånden.

Webfleets køretøjsad­mi­ni­stration hjælper dig med at

Altid være bekendt med, hvor dine køretøjer er

Minimere din flådes nedetid

Overvåge din flåde af lastbiler og trailere fra et enkelt sted

Reagere hurtigere på funktionsfejl på køretøjer med øjeblik­kelige advarsler

Planlægge vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver effektivt

Identi­ficere, hvor der kan skæres ned på omkost­ninger

Nøgle­funk­tioner i køretøjsad­mi­ni­stration

Sporing af køretøjer i realtid

Webfleets detaljerede kort viser, præcis hvor dine lastbiler og trailere befinder sig. Udnyt simpel køretøjsad­mi­ni­stration ved at se status for hele din flåde på ét sted.

Lær, hvordan sporing af køretøjer fungerer
vehicle tracking right hand traffic
vehicle tracing

Værdifulde sporings­op­lys­ninger

Webfleet gemmer sporings­op­lys­nin­gerne fra dine tidligere ture i op til 90 dage. Du kan gennemse dem for at finde mønstre, identi­ficere afvigelser og optimere din drift.

Flådestyring: Meddelelser om geofencing

Modtag øjeblik­kelige advarsler, når et køretøj eller en trailer kører ind i eller forlader et forhånds­de­fi­neret område eller en udpeget geozone.

alerts areas
maintenance

Effektiv planlægning af vedli­ge­hol­delse

Vedli­ge­hol­del­ses­kravene til hvert køretøj vises tydeligt, så du kan holde dig opdateret om din flådes stand. Planlæg vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver for flåden af lastbiler effektivt, og reducer nedetiden og omkost­nin­gerne ved uventede sammenbrud.

Trailer­sporing

Webfleet Asset Tracking viser dine traileres positioner og brug. Du får besked, når en trailers status ændrer sig, og du har adgang til rapporter om placering, ture og vedli­ge­hol­delse.

Få mere at vide om Webfleet Asset Tracking
trailer tracking
fms features

FMS-ba­serede funktioner

Opret forbindelse mellem Webfleet og din lastbils FMS- eller CAN-bus1 for at få avancerede køretøjsdata som brænd­stofbrug, AdBlu­e-stand, motortimer, kraftud­tags­status, brug af fartpilot og meget mere. Disse data om køretøjsad­mi­ni­stration hjælper dig med at forbedre dine chaufførers effek­ti­vitet og mindske de samlede omkost­ninger.

Find ud af, hvordan du opretter forbindelse mellem Webfleet og din lastbil
transport security

Hvor god er dine lastbilers trafik­sik­kerhed?

transport security

Denne gratis under­sø­gelse giver dig indblik i, hvordan du forbedrer chauf­før­sik­kerhed, holder køretøjer i perfekt stand og beskytter last mod krimi­na­litet.

Få dit eksemplar nu

Se vores andre løsninger

Chauf­førad­mi­ni­stration

Chauf­førad­mi­ni­stration
Chauf­førad­mi­ni­stration
  • Chauf­fø­ri­den­ti­fi­cering, under­støt­telse af arbejdstid og effek­ti­vitet, forbedret kørestil og øget sikkerhed.

Hjælp til overhol­delse af lovgivning

Hjælp til overhol­delse af lovgivning
  • Et komplet sæt værktøjer, som hjælper med at overholde fartskriver- og køretids­be­stem­melser.

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet
  • Brænd­sto­fover­vågning i realtid og synlighed over køreadfærd, hvilket kan reducere omkost­ninger og CO₂-udled­ninger.

Optimering af arbejds­gange

Optimering af arbejds­gange
  • Kommuniker uden problemer med dit team på vejene, så du bedre kan admini­strere arbejds­gange og sikre levering til tiden.

Investe­ringen har tjent sig ind efter gennem­snitligt 6 til 9 måneder

Vil du minimere nedetid og reducere omkost­ninger? Tal med en af vores eksperter i køretøjsad­mi­ni­stration.

Vil du gerne booste din virksomhed?

Abonner på vores nyhedsbrev og få værdifuld flåde­indsigt: Gratis guides, gode råd, vejled­ninger og meget mere.

Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

1 CAN (Controller Area Network) er det vigtigste bus-system i et køretøj og fungerer som et centralt netværks­system. FMS (Fleet Management System Interface) er et standar­di­seret interface, som giver adgang til køretøjsdata.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.