LINK 740

Fremtids­sikret sporing af køretøjer og flådestyring til alle typer køretøjer

Optimeret til

Kan forbinde til TomTom PRO 7350TomTom PRO 7350 TRUCKPRO 8475PRO 8475 TRUCK.

  • Installeres permanent i køretøjet med henblik på pålidelig sporing
  • Forbedrede køretøjsdata med tilslutning til CAN-bus
  • Avanceret køretøjs­in­te­gration med digital fartskriver og FMS-in­terface
  • Tilgængelig tilfø­jel­ses­funk­tio­na­litet
  • Overvågning af køreadfærd
  • Fungerer i kombination med Webfleet

Dataark

Funktioner

Følg og spor

Se kørsels­tider, kilome­tertal og placering for din flåde

OptiDrive 360

Øg sikkerheden for dine chauffører via analyser af køreadfærd

Rappor­tering om flådens effek­ti­vitet

Få adgang til omfattende rapporter med køretøjs- og chauf­fø­rindsigt døgnet rundt

Det foretrukne valg til tunge erhvervs­kø­re­tøjer

Få under­støt­telse af FMS og digital fartskriver

Brændstof- og oplad­nings­status

Få historiske data og data i realtid om din flådes brænd­stof­forbrug samt status for batte­rio­p­ladning for dine elektriske køretøjer. 1

Bluetooth og I/O

Integrer med en bred vifte af forret­nings­pro­grammer

Tekniske speci­fi­ka­tioner

MålEnhed: 122 x 59 x 24 mm
Enhed med holder: 122 x 63 x 28,3 mm
Vægt og materialeEnhed: 96 g, PC/ABS
Holder: 14 g, PC/ABS
MiljøMiljømæssig forsegling: IP20
Drift­stem­pe­ratur: -30 °C til +70 °C
Opbeva­rings­tem­pe­ratur: -40 °C til +80 °C
Forsy­nings­spænding12 V / 24 V (min. 9 V til maks. 30 V)
Aktuelt forbrugVed 14V: typisk < 50 mA
Ved 28 V: typisk < 30 mA
Standby: typisk < 1,5 mA
Under dataover­førselVed 14 V: 150 mA
Ved 28 V: 100 mA

Ekstraudstyr

LINK CAN Sensor 100 (LCS 100)

En CAN-sensor, der giver din LINK 740-enhed mulighed for at aflæse værdifulde CAN-bu­s­op­lys­ninger ved hjælp af en ikke-in­trusiv instal­lation.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Ønsker du at forbedre din flådes ydeevne? Bestil en demo, og find ud af, hvordan LINK 740 løfter din flådestyring til nye højder.

1 FMS- eller CAN-for­bin­delse er påkrævet og afhænger af køretøj/model.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.